Agnieszka Uniewska

O jakości pracy szkoły

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3173-1
Publication year:
2013
Pages number:
224
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Agnieszka Uniewska

O jakości pracy szkoły

Kategoria produktu:

O jakości pracy szkoły:praca jest próbą przyjrzenia się niektórym z perspektyw oceny jakości pracy szkoły. Ich wybór podyktowało obowiązujące, znowelizowane prawo oświatowe, aktualne tendencje w sposobach postrzegania i definiowania organizacji ludzkich, także edukacyjnych, postulowane przemiany mentalne i organizacyjne w społeczeństwie uczącym się, a także coraz wyraźniejsza obecność w teorii i praktyce szkoły pewnych zjawisk cywilizacyjnych, w tym m. in. konkurencyjnej gospodarki wolnorynkowej i nowoczesnej filozofii jakości.

Wstęp / 7

ROZDZIAŁ I
Jakość życia człowieka w kontekście współczesnego społeczeństwa polskiego / 11

ROZDZIAŁ II
Jakość w edukacji – ujęcie teoretyczne / 25

ROZDZIAŁ III
Wizja i misja szkoły w społeczeństwie uczącym się i w gospodarce opartej na wiedzy / 47

ROZDZIAŁ IV
Szkoła a potrzeby człowieka w perspektywie teorii potrzeb Abrahama Maslowa / 67

ROZDZIAŁ V
Nadzór pedagogiczny w systemie oświaty jako perspektywa oceny pracy szkoły. Podstawy prawne i organizacyjne / 73

ROZDZIAŁ VI
TQM jako przykład zastosowania filozofii jakości w szkole / 93

ROZDZIAŁ VII
Szkoła w perspektywie antropomorficznej, czyli jako ucząca się organizacja / 105

Zakończenie / 115

Bibliografia / 131

Aneksy
ANEKS 1
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1999 r. / 141

ANEKS 2
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. / 147

ANEKS 3
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. / 159

ANEKS 4
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. / 167

ANEKS 5
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. / 193

About the Quality of School’s Work. Abstract / 223

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Agnieszka Uniewska

    doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Opieki i Profilaktyki Społecznej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. Absolwentka Studiów Podyplomowych w zakresie Edukacji Rodzinnej i Wychowania Seksualnego. Członek stworzonego wraz z grupą młodych toruńskich akademików Zespołu Monitorowania Zmian w Kulturze i Edukacji „Goździk”, działającego przy Wydziale Nauk Pedagogicznych. Grupa nastawiona jest na wspólne prowadzenie badań naukowych w obszarze związanym z szeroko rozumianą edukacją i kulturą. Od lat aktywnie zaangażowana w prace nad tworzeniem nowoczesnego systemu akademickiego kształcenia nauczycieli. Autorka nowatorskiego programu kształcenia nauczycieli na studiach podyplomowych, który z powodzeniem realizuje we współpracy z wykładowcami z WNP UMK, a także spoza Uczelni. Od 2008 roku pełni funkcję kierownika Podyplomowych Studiów w zakresie Przygotowania Nauczycielskiego. Zainteresowania naukowe: pedagogika szkoły, ewaluacja pracy szkoły, teoretyczne podstawy wychowania, problemy współczesnej pedeutologii, kształcenie akademickie nauczycieli i wychowawców, społeczno-kulturowe uwarunkowania pracy i oceny pracy szkoły, potencjał „zaplecza edukacyjnego” szkół, pedagogów, nauczycieli i uczniów, w tym bibliotek pedagogicznych w kontekście ich funkcji kulturotwórczej.

    Show author's publications

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum