• Home
  • Socjologia
  • Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Problemy, badania, hipotezy

Ewa Głowacka, Małgorzata Kowalska, Przemysław Krysiński (red.)

Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Problemy, badania, hipotezy

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3175-5
Publication year:
2014
Pages number:
484
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

52,00 zł

miękka

Ewa Głowacka, Małgorzata Kowalska, Przemysław Krysiński (red.)

Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Problemy, badania, hipotezy

Kategoria produktu:

Problematyka tekstów zamieszczonych w monografii Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Problemy, badania, hipotezy obejmuje różnorodne pola badawcze, m.in. bibliologii i informatologii, socjologii, filozofii, kognitywistyki, literaturoznawstwa, informatyki i nauki o zarządzaniu. Obszary te spaja wspólny mianownik, którym jest komunikacja i informacja poddane naukowej refleksji. Mimo zróżnicowanej tematyki każdy z tekstów pozwala spojrzeć na komunikację i informację inaczej, wnosząc do stanu wiedzy szereg nowych ustaleń lub wskazując nowe pola badawcze – często w perspektywie inter/multidyscyplinarnej. Redaktorzy tomu mają nadzieję, że książka stanie się inspirującym głosem w dyskusji nad rolą społecznych aspektów komunikacji i informacji w kształtowaniu tożsamości współczesnego człowieka, a tym samym znajdzie szerokie grono czytelników.

Wstęp / 13

Część 1
Komunikacja w cyberprzestrzeni: wizje, koncepcje, paradygmaty

Włodzisław Duch, Komunikacja jako rezonans między mózgami / 19
Tomasz Komendziński, Komunikacja jako podzielanie w świecie wirtualnym. Wokół teorii narzędzi (narzędzia fizyczne, konceptualne, wirtualne) / 51
Grzegorz Osiński, Kognitywne aspekty komunikacji wizualnej / 69

Część 2
Język mediów: semiotyka, estetyka, oddziaływanie

Ewa Szczęsna, Problem znaczenia w nowych mediach – uwagi na marginesie sztuki digitalnej / 83
Maciej Durkiewicz, Z pogranicza genologii i semiotyki przedmiotów: uwagi o pojęciu gatunku tekstu w nowych mediach / 93
Wojciech J. Nowak,  Przekaz werbalny i wizualny w tekście japońskim / 107
Maria Przastek-Samokowa, Neosemantyzmy w tekstach informatologicznych na wybranych przykładach / 127
Maria Bereśniewicz, Lingua vulgaris − nowe leksyki heurystyczne: konfrontacja języka haseł przedmiotowych biblioteki narodowej z sieciowymi językami  wyszukiwawczymi / 141

Część 3
Kultura wieku informacji: społeczeństwo, media, internet

Piotr Grochowski, Folklor internetowy jako swoista forma komunikacji. Przypadek „Chytrej baby z Radomia” / 155
Monika Wąsik, Widz jako performer, gracz, aktant w intermedialnych przestrzeniach współczesnego teatru / 169
Adrian Uljasz, Internet a tradycyjne uczestnictwo w kulturze. Polska sztuka teatralna w przestrzeni wirtualnej / 179
Dorota Sochocka, Korzystanie z możliwości mediów społecznościowych przez muzea martyrologii w komunikacji z użytkownikami / 191
Marta Muzioł, Cmentarz wirtualny. Komunikacja internetowa w obliczu śmierci / 201
Renata Siuda-Ambroziak, Homo communicativus religiosus – wpływ mediów na ekspansję  Kościołów neopentekostalnych w Brazylii / 213

Część 4
Sieciowe systemy informacyjne: narzędzia, implementacje, projekty

Artur Machlarz, Nadinformatywność systemów informacyjnych / 231
Rafał Lewandowski, Kryteria oceny systemów informacyjnych w Internecie / 243
Natalia Pamuła-Cieślak, Wizualizacja i prezentacja informacji w wyszukiwarkach internetowych / 257
Veslava Osińska, Tomasz Komendziński, Naukowcy na Facebooku. Wizualizacja sieci społecznych w nauce / 269
Mariusz Jarocki, Android jako platforma zarządzania informacją − analiza możliwości systemu / 283
Piotr Nowak, Tradycyjne czasopismo naukowe vs. samopublikacja w dobie e-science / 297
Michał Zając, Od Produktu Totalnego do książki konwergencyjnej. Związki książki dla dzieci i młodzieży z innymi mediami / 313
Agnieszka Kida-Bosek, Kamil Stępień, Digitalizacja „Akcentu” − założenia i plany projektu / 323

Część 5
Użytkownicy informacji: kształtowanie postaw, przełamywanie ograniczeń, edukacja

Hanna Batorowska, Między dorosłością a dojrzałością informacyjną / 337
Bronisława Woźniczka-Paruzel, Komunikacja wizualno-przestrzenna osób niesłyszących a świat książki i informacji / 349
Małgorzata Kisilowska, Altruizm informacyjny jako przykład zmiany w zachowaniach pacjentów / 369
Lucyna Stetkiewicz, Komunikacja zapośredniczona przez komputer na przykładzie portalu lubimyczytać.pl / 332
Renata Piotrowska, Ewa Rozkosz, Edukacja medialna i informacyjna w szkole.  O analizie programów nauczania / 379
Gabriela Meinardi, Information literacy jako narzędzie w nowej kulturze nauczania języków obcych / 393

Część 6
Komunikacja wewnętrzna a kultura organizacji: dzielenie się wiedzą, identyfikacja sytuacji kryzysowych, kreowanie wizerunku

Tadeusz Wojewódzki, Komunikacja wiedzy: efektywność i problemowa relewancja / 421
Aldona Glińska-Neweś, Kulturowe uwarunkowania komunikacji biznesowej / 437
Magdalena Kalińska, Wpływ pozytywnej komunikacji na efektywność pracy zespołowej / 449
Joanna Wińska, Język komunikacji wewnątrzorganizacyjnej, czy to ma znaczenie? / 463
Emilia Lepkowska, Łukasz Jeszke, Iwona Wolniewicz-Pujanek, Komunikacja  w bibliotece akademickiej i jej rola jako narzędzia promocji zasobów i usług  w środowisku akademickim / 475

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum