SKIP_TO

Toruńskie Studia Bibliologiczne 2(7)/2011

autorzy: Wanda Ciszewska-Pawłowska, Małgorzata Kowalska redaktorzy: Małgorzata Kowalska
Rok wydania:2011 Liczba stron:170 Format:158 x 228 mm
OPIS

Siódmy tom „Toruńskich Studiów Bibliologicznych”, podobnie jak tomy poprzednie, zawiera artykuły zróżnicowane zarówno pod względem objętości, jak i zawartości merytorycznej. Tym razem Czytelnik odnajdzie wśród nich przede wszystkim propozycje z zakresu historii książki, prasoznawstwa i ruchu wydawniczo-księgarskiego. Tom otwiera tekst dedykowany najstarszemu zachowanemu gdańskiemu katalogowi sprzedaży prywatnej biblioteki z 1678 roku i jego zawartości. W dalszej kolejności prezentowane są teoretyczno-metodologiczne rozważania na temat okładki i obwoluty książki jako przedmiotu badań interdyscyplinarnych oraz teksty przedstawicieli środowiska prasoznawczego, omawiające kwestie funkcjonowania zagranicznej literatury dziecięcej na polskim rynku wydawniczym oraz historię periodyku naukowego wydawanego przez Katedrę Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego. Odrębne miejsce w strukturze pisma zajmują recenzje, których autorzy tym razem krytycznie omawiają trzy polskie wydawnictwa poświęcone kulturze informacyjnej w kontekście zmian zachodzących w edukacji, analizie słów kluczowych jako jednostek leksykalnych języka informacyjno-wyszukiwawczego oraz historii bibliotek warszawskich. Dopełnieniem tomu są "Okolice bibliologii", gdzie prezentowane są dwa sprawozdania z konferencji.

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.