SKIP_TO

Toruńskie Studia Bibliologiczne 1(4)/2010

autorzy: Wanda Ciszewska-Pawłowska redaktorzy: Wanda Ciszewska-Pawłowska
Rok wydania:2010 Liczba stron:172 Format:158 x 228 mm
OPIS

(TSB) są periodyczną inicjatywą wydawniczą Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK. Czasopismo ma służyć przede wszystkim szerokim kręgom bibliologicznym i stanowić dla nich pewnego rodzaju platformę prezentacji własnych dokonań naukowych oraz forum wymiany doświadczeń i dyskusji na temat współczesnych kierunków rozwoju szeroko pojętej bibliologii. Redakcja nie zamyka nikomu drogi do publikowania. Jedynym kryterium ważącym o opublikowaniu tekstu jest jego wartość merytoryczna i zgodność z profilem czasopisma.

Przydatne linki