SKIP_TO

Toruńskie Studia Bibliologiczne 2(9)/2012

autorzy: Wanda Ciszewska-Pawłowska, Małgorzata Kowalska redaktorzy: Małgorzata Kowalska
Rok wydania:2012 Liczba stron:196 Format:158 x 228 mm
OPIS

Dziewiąty tom „Toruńskich Studiów Bibliologicznych”, podobnie jak tomy poprzednie, oscyluje wokół zagadnień z zakresu biblio-, jak i informatologii. Tym razem jednak Czytelnik znajdzie w nim zarówno teksty autorów polskich, jak i zagranicznych. Tom otwiera anglojęzyczny artykuł tureckich badaczy historii książki, przybliżający sztukę osmańskiego zdobnictwa książki, jego ewolucję i rozwój między XV a XIX w. W dalszej kolejności prezentowany jest tekst omawiający koncepcje zarządzania bibliotekami Edwarda Kuntzego – dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu i Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Następne pozycje w strukturze numeru zajmują artykuły dedykowane inicjatywom wydawniczym: periodykom ukazującym się w okresie międzywojennym w Tucholi oraz jednodniówce toruńskiej drukarni z początku lat 50. XX w. Swoje miejsce w tomie zaznaczają także artykuły z zakresu biblioterapii, przybliżające definicje, historię i rozwój bibliotek ruchomych oraz współczesne koncepcje biblioterapii opracowane przez badaczy w różnych krajach (USA, Wielka Brytania, Izrael, Rosja i Litwa). W dziewiątym tomie „TSB” nie brak również tekstów pozostających na pograniczu biblio- i informatologii, a więc dotyczących kwestii wykorzystywania crowdsourcingu w działalności bibliotek, wdrażania programu szkoleń informacyjnych w bibliotekach akademickich, stosowania skryptowych języków programowania w działalności informacyjnej oraz oferowania otwartego dostępu do publikacji naukowych przez biblioteki naukowe. Tradycyjnie w kolejnym numerze „TSB” obecne są także recenzje. Tym razem są to trzy prezentacje książek dedykowanych kolejno: zmieniającej się funkcji bibliotek szkolnych i zadań bibliotekarzy w kontekście systemu informacyjnego, roli żywego słowa w pracy bibliotekarza z czytelnikiem oraz kreowaniu wizerunku i nawiązywaniu pozytywnych relacji z otoczeniem zewnętrznym. Tom uzupełniają Okolice bibliologii, zawierające relacje z konferencji naukowych oraz sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Specjalistów Informacji w roku akademickim 2011/2012.

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.