SKIP_TO

Toruńskie Studia Bibliologiczne 1(1)/2008

autorzy: Wanda Ciszewska-Pawłowska redaktorzy: Wanda Ciszewska-Pawłowska
Rok wydania:2008 Liczba stron:194
OPIS

Oddajemy do Państwa rąk pierwszy numer „Toruńskich Studiów Bibliologicznych" - nowego czasopisma redagowanego w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podstawowym założeniem pisma jest publikacja prac przygotowywanych przez autorów starszego i młodszego pokolenia badaczy, reprezentujących różne subdyscypliny bibliologii. Ambicją Redaktorów jest wydawanie „Toruńskich Studiów Bibliologicznych" jako półrocznika i promowanie go w Internecie. Czasopismo ma służyć szerokim kręgom bibliologicznym i stanowić pewnego rodzaju platformę prezentacji własnych dokonań naukowych oraz forum wymiany doświadczeń i dyskusji. Zgodnie z przyjętym profilem, część zasadnicza każdego numeru „Toruńskich Studiów Bibliologicznych" obejmować będzie artykuły odzwierciedlające obszary zainteresowań badawczych autorów oraz teksty przybliżające wyniki realizowanych projektów i prowadzonych badań naukowych. Dzięki temu wyniki dociekań prezentowane będą szerszemu gronu odbiorców i poddawane pod dyskusję.

Przydatne linki