SKIP_TO

Toruńskie Studia Bibliologiczne 1(2)/2009

autorzy: Wanda Ciszewska-Pawłowska, Małgorzata Kowalska redaktorzy: Małgorzata Kowalska
Rok wydania:2009 Liczba stron:167
OPIS

„Toruńskie Studia Bibliologiczne" (TSB) są periodyczną inicjatywą wydawniczą Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK. Czasopismo ma służyć przede wszystkim szerokim kręgom bibliologicznym i stanowić dla nich pewnego rodzaju platformę prezentacji własnych dokonań naukowych oraz forum wymiany doświadczeń i dyskusji na temat współczesnych kierunków rozwoju szeroko pojętej bibliologii. Redakcja nie zamyka nikomu drogi do publikowania. Jedynym kryterium ważącym o opublikowaniu tekstu jest jego wartość merytoryczna i zgodność z profilem czasopisma.

Przydatne linki