Grzegorz Grochowski

Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3213-4
Publication year:
2014
Pages number:
306
Nr wydania:
drugie
Typ okładki:
twarda
Series:
res humanae
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

twarda

Grzegorz Grochowski

Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza

Kategoria produktu:

Książka jest poświęcona charakterystycznemu dla współczesnej kultury zjawisku  przenikania literackości do innych obszarów komunikacji społecznej. na rozprawę składa się cykl szkiców interpretacyjnych, analizujących konkretne teksty o niejednorodnej budowie formalnej i niejasnej tożsamości gatunkowej. W kolejnych rozdziałach omówiono wybrane utwory Mirona Białoszewskiego, Jacka Bocheńskiego, Ryszarda Kapuścińskiego, Stanisława Ignacego Witkiewicza i Jolanty Brach-Czainy. Celem kolejnych interpretacji jest prześledzenie napięć między artystycznymi a praktycznymi funkcjami wypowiedzi, a także ukazanie różnorakich konsekwencji hybrydyzacji dyskursu. 

Wprowadzenie / 7

Rozdział 1. Myślane, pisane, opowiadane. Transy Mirona Białoszewskiego / 25
Rzemieślnik czy wizjoner? / 25
Portretowanie umysłu / 32
W pogoni za „teraz” / 47
Rozmyte granice / 54
Między sensem a szumem / 63

Rozdział 2. Portret, pamflet, parabola. Boski Juliusz Jacka Bocheńskiego / 71
Pisarz i krytycy / 71
Biografistyka i okolice / 78
Antykwariusz, retoryka, anachronizm / 92
Narracja wobec źródeł / 106
Beletryzacja i eseizacja / 115

Rozdział 3. Od empirii do narracji. Imperium Ryszarda Kapuścińskiego / 123
Wartości i fakty / 123
Kto mówi? / 131
Semantyka przestrzeni / 147
Socjolog, publicysta i artysta / 158
Tożsamość w ruchu / 165

Rozdział 4. Hybrydyzacja w służbie autokreacji. Narkotyki Stanisława Ignacego Witkiewicza / 169
Między utylitaryzmem a perwersją / 169
Przeciw decorum / 176
Oswajanie demonizmu (tradycja sylwy) / 185
Od halucynacji do komunikacji / 199
Witkacy blasé / 209

Rozdział 5. Między traktatem a poematem. Szczeliny Istnienia Jolanty Brach-Czainy / 215
Wśród filozofów i feministek / 215
Między częścią a całością / 229
Wokół metafory / 239
Cytaty i cytaty struktur / 249
Filozofia ryzyka / 260

Zakończenie / 265
Bibliografia / 277
Summary / 295
Indeks osobowy / 299

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Grzegorz Grochowski

    literaturoznawca, dr, adiunkt w Pracowni Poetyki Teoretycznej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Zajmuje się genologią i analizą dyskursu. Autor książki Tekstowe hybrydy (wyd. 1 – 2000). Współautor Słownika pojęć i tekstów kultury (2002). Przełożył pracę zbiorową Dyskurs jako struktura i proces (2001). Publikował m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich”, „Przestrzeniach Teorii” oraz w polskich i międzynarodowych tomach zbiorowych. Członek kolegium redakcyjnego „Tekstów Drugich”.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum