Dorota Degen

Polityka wydawnicza w sferze nauki w latach 1944-1959

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3170-0
Publication year:
2014
Pages number:
262
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Dorota Degen

Polityka wydawnicza w sferze nauki w latach 1944-1959

Kategoria produktu:

„Publikacja ta ukazuje krytycznie politykę wydawniczą w sferze nauki, realizowaną w Polsce Ludowej do 1959 roku. Dokonane ustalenia wskazują na barbarzyński charakter działań cenzuralnych, na zniewolenie uczonych, zwłaszcza humanistów. Zamierzone w ramach rewolucji kulturalnej cele osiągane były u podstaw kultury – na jej szczytach przeważały represje i marksistowskie dogmaty. Monopol wydawniczy przyniósł wielkie szkody nie tylko nauce, ale i kulturze”.

Z recenzji prof. dra hab. Piotra Hübnera

Wprowadzenie  /  7

Rozdział I
Tradycje naukowego ruchu wydawniczego i koncepcje powojennej polityki wydawniczej / 13
1. Aktywność publikacyjna w sferze nauki  w II Rzeczypospolitej / 13
2. Książka naukowa w okresie okupacji / 29
3. Pierwsze inicjatywy wydawnicze środowiska naukowego / 39
4. Udział administracji państwowej w kształtowaniu  podstaw systemu publikowania w nauce / 51
5. Jerzy Borejsza – człowiek instytucja / 80

Rozdział II
Budowa polityki naukowej wobec wydawnictw (1949–1952) / 89
1. Ramy organizacyjne systemu publikowania w nauce / 89
2. Proces zawłaszczania układu wydawniczego / 111
3. Miejsce wydawnictw naukowych w nowej formule  organizacji nauki / 123
4. Adam Bromberg – socjalistyczny menadżer / 142

Rozdział III
Utrwalenie nowego modelu polityki wydawniczej w latach 1953–1959 / 151
1. Realia działalności wydawniczej / 151
2. Centralna pozycja Polskiej Akademii Nauk w systemie publikacyjnym / 167
3. Obraz i skutki wprowadzonych zmian dla nauki / 179
4. Instytucjonalizacja polityki wydawniczej (1956–1959) / 196
5. Eugenia Krassowska – człowiek systemu / 216

Zakończenie
Modele i trendy realizacyjne w polityce wydawniczej w latach 1944–1959 / 221

Wykaz źródeł i opracowań / 233
A. Źródła / 233
B. Opracowania / 237
Spis tabel / 249
Spis wykresów / 251
Indeks osobowy / 253
Publishing policy in research in 1944–1959. Summary / 259

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum