• Home
  • Prawo i administracja
  • Aktualne problemy współczesnego konstytucjonalizmu. Europeizacja Konstytucji Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej

Zbigniew Witkowski, Věra Jirásková

Aktualne problemy współczesnego konstytucjonalizmu. Europeizacja Konstytucji Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3248-6
Publication year:
2014
Pages number:
206
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Zbigniew Witkowski, Věra Jirásková

Aktualne problemy współczesnego konstytucjonalizmu. Europeizacja Konstytucji Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej

Kategoria produktu:

Tematem przewodnim tomu jest problem europeizacji konstytucji Polski i Czech. Prezentowane opracowania określają miejsce naszych krajów w odniesieniu do ich obecności w Unii Europejskiej, ale także gdy chodzi o odzwierciedlenie tej obecności w unii przez normy zawarte w konstytucjach obu państw. Praca pokazuje, że chociaż Polska i Czechy identyfikują się z decyzjami akcesyjnymi do UE sprzed lat, to za pośrednictwem norm konstytucyjnych  ich obecność w Unii nadal nie została zaznaczona w sposób wystarczający, a wręcz jest nacechowana dużą dożą wstrzemięźliwości normatywnej. W Polsce, mimo przygotowania dobrego projektu nowelizacji konstytucji, odnoszącego się kompleksowo do problematyki unijnej, nie tylko go nie uchwalono, ale nawet nie został wniesiony przez inicjatora tego przedsięwzięcia, czyli Prezydenta RP, do Sejmu. Sytuacja, niestety, nie wygląda lepiej w Republice Czeskiej.

Wstęp / 7

Václav Pavlíček
Konflikty o novou etapu europeizace ústavního pořádku / 9

Karel Klíma 
Perspektivy členství České republiky v Evropské unii. Přístup k pojetí suverenity členského státu v Evropské unii / 15

Andrzej Szmyt 
Członkostwo i perspektywy jego rozwoju w UE a projekty zmian Konstytucji RP / 27

Jiří Jirásek
Evropeizace ústavního pořádku České republiky / 53

Aleksandra Kustra 
Europeizacja konstytucji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego RP / 69

Jan Kudrna 
Postavení parlamentu ve věcech Evropské unie – srovnání českého a polského řešení / 97

Piotr Uziębło 
Rola prawodawcy krajowego w świetle procesu integracji europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony / 117

Věra Jirásková 
Průběh a hodnocení předsednictví České republiky v Radě EU / 141

Marcin Czyżniewski 
Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej / 163

Petr Mlsna
Ultra vires akt Soudního dvora EU aneb nekonečný příběh česko-slovenských důchodů / 183

Nota o autorach / 205

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum