Sławomir Sojak (red.)

Abacus – od źródeł rachunkowości po współczesność

ISBN:
978-83-231-3261-5
Publication year:
2014
Pages number:
536
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Abacus
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

miękka

Sławomir Sojak (red.)

Abacus – od źródeł rachunkowości po współczesność

Kategoria produktu:

Niniejsza monografia jest próbą spojrzenia na rozwój rachunkowości od wieków dawnych po współczesność. Jest próbą wskazania źródeł rachunkowości – pyta o „ojcostwo” rachunkowości Benedetta Cotrugliego (1458 r.)  Luki Paciolego (1494 r.).

Wydobywa na światło dzienne spuściznę rozwiązań praktycznych stosowanych w Polsce pod zaborami i po odzyskaniu niepodległości. Upowszechnia dorobek myśli teoretycznej okresu międzywojennego (Marceli Scheffs) i II połowy XX wieku (Eufemiusz Terebucha, Włodzimierz Brzezin, Maria Gmytrasiewicz).

Wstęp / 9

Część I – U źródeł rachunkowości

Sławomir Sojak
Księgowość analfabetów – wycinanie karbów / 13

Katarzyna Kobiela-Pionnier
W poszukiwaniu źródeł podwójnego zapisu – zapomniany wkład  nauki islamu / 35

Iwona Kumor, Ewa Maćkowiak
Od znaków na kamieniach  do sprawozdania z sytuacji finansowej / 63

Marcin Jędrzejczyk
Starożytny problem wymiany a rozwój koncepcji jednostki pieniężnej / 81

Anita Mrówka
Znamiona abstrakcyjnej kategorii kapitału w historycznych zapisach gospodarczych / 93

Artur Jastrzębowski
Realizacja funkcji informacyjnej rachunkowości w okresie średniowiecza na przykładzie Malborskiej księgi kasowej / 115

Joanna Koczar
Rachunkowość dawnej Rosji / 125

Część II – Pierwsze  polskie podręczniki i czasopiśmiennictwo z zakresu rachunkowości

Sławomir Sojak, Monika Kowalska

Pierwsze polskie podręczniki  z rachunkowości kupieckiej z XIX wieku / 139

Anna Szychta
Polskie podręczniki z zakresu rachunkowości fabrycznej wydane w XIX wieku / 161

Ryszard Orliński
Rachunkowość gospodarstw rolnych w literaturze XIX i początkach XX wieku / 181

Tomasz Kondraszuk
Rachunkowość rolnicza do czasów PRL-u / 195

Edyta Winnicka
Rachunkowość na łamach pierwszego polskiego fachowego czasopisma księgowego / 211

Sławomir Sojak, Sandra Krause
„Miesięcznik dla Buchalteryi” i jego kontynuacje. 115 lat czasopiśmiennictwa polskiego  z zakresu rachunkowości / 227

Część III – Metarefleksje o rachunkowości

Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak
Ogólny przegląd  rozwoju myśli teoretycznej rachunkowości w XX wieku / 253

Melania Bąk
Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju rachunkowości / 271

Anna Karmańska
Powrót do przeszłości: rok 1929.  Marceli Scheffs i księgowość  naukowo pojęta / 287

Stanisław Hońko
Istota rachunkowości według Eufemiusza Terebuchy / 305

Katarzyna Klimczak
Teoretyczny model ewidencyjny Marii Gmytrasiewicz / 321

Renata Biadacz
Poglądy Włodzimierza Brzezina  na rozwój i modernizację rachunkowości / 337

Anna Kuzior, Małgorzata Rówińska
Wkład katowickiej szkoły rachunkowości  w rozwój rachunku kosztów (w okresie 1950–1975) / 359

Ewa Śnieżek, Michał Wiatr
Wpływ niemieckich teorii bilansowych  na strukturę ujawnień informacji o wyniku finansowym  na przykładzie teorii bilansowej Wilhelma Osbahra / 373

Część IV – Varia

Marta Mazurowska
Uwarunkowania rozwoju rachunkowości / 389

Magdalena Głębocka
Bilans i jego znaczenie poznawcze / 401

Małgorzata Paszula
Co wiemy o rachunku strat i zysków  w czasach II Rzeczpospolitej / 415

Alicja Mazur
Historyczne uwarunkowania wyceny bilansowej według wartości rynkowych / 429

Grażyna Voss
Formy techniki księgowości w Polsce w XX wieku / 445

Aleksandra Banaszkiewicz
Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych w polskiej rachunkowości w wybranych okresach XX wieku  / 459

Lucyna Poniatowska
Historia odroczonego podatku dochodowego w polskiej rachunkowości / 475

Iryna Szczyrba
Zarys historii rozwoju audytu na świecie / 487

Maria Jankowska
Audyt finansowy w Polsce / 499

Krzysztof Kruszewski, Joanna Wielgórska-Leszczyńska
Zarys historii rachunkowości banku centralnego w Polsce / 521

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum