• Home
  • Socjologia
  • Dobra i usługi społeczne dla najstarszego pokolenia. Szanse rozwoju w kontekście realiów społeczeństwa masowej konsumpcji

Agnieszka Furmańska-Maruszak, Anna Wójtewicz, Małgorzata Zamojska

Dobra i usługi społeczne dla najstarszego pokolenia. Szanse rozwoju w kontekście realiów społeczeństwa masowej konsumpcji

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3162-5
Publication year:
2014
Pages number:
150
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

29,00 zł

miękka

Agnieszka Furmańska-Maruszak, Anna Wójtewicz, Małgorzata Zamojska

Dobra i usługi społeczne dla najstarszego pokolenia. Szanse rozwoju w kontekście realiów społeczeństwa masowej konsumpcji

Kategoria produktu:

Dobra i usługi społeczne dla najstarszego pokolenia. Szanse rozwoju w kontekście realiów społeczeństwa masowej konsumpcji to książka powstała z zamysłem przyjrzenia się polskim seniorom niejako wbrew temu, co pisze się najczęściej o sytuacji starzejącego się społeczeństwa. W książce nie brakuje nawiązań do alarmujących statystyk oraz trudnej sytuacji materialnej seniorów. Praca pokazuje jednak także niedoceniany potencjał gospodarczy i konsumpcyjny tej grupy oraz wskazuje na rozwiązania mogące w przyszłości ułatwić funkcjonowanie licznej grupie osób starszych i ich opiekunów, zarówno w ramach formalnego systemu zabezpieczenia społecznego, jak i oferty organizacji pozarządowych.

Wprowadzenie / 7

Rozdział I
Starzenie się społeczeństwa. Jakość życia seniorów a realia społeczeństwa konsumpcyjnego
1.1. Sytuacja demograficzna starzejącego się społeczeństwa / 13
1.2. Starość w społeczeństwie konsumpcyjnym / 29
1.2.1. Krótka historia starości / 29
1.2.2. Senior a ekonomia / 33
1.2.3. Jakość i styl życia seniorów / 36
1.2.4. Senior jako konsument / 41
1.2.5. Nisza czy fanaberia – dobra i usługi dla seniorów / 46
1.3. Podsumowanie / 49

Rozdział II
Usługi opieki długoterminowej w Polsce i w Europie
2.1. Opieka długoterminowa – kwestie terminologiczne / 51
2.2. Oczekiwania dotyczące opieki sprawowanej na starość w Europie / 55
2.3. Opieka długoterminowa w systemach zabezpieczenia społecznego państw europejskich / 60
2.3.1. Organizacja opieki długoterminowej w Europie / 60
2.3.2. Wydatki publiczne na opiekę długoterminową w krajach Unii Europejskiej / 66
2.4. Formalna opieka długoterminowa w Polsce / 69
2.4.1. Opieka długoterminowa świadczona w instytucjach / 71
2.4.1.1. Stacjonarna opieka długoterminowa i hospicyjna w systemie ochrony zdrowia / 71
2.4.1.2. Usługi opiekuńcze w formie stacjonarnej w systemie pomocy społecznej / 74
2.4.2. Opieka długoterminowa świadczona w domu / 78
2.4.2.1. Domowa opieka długoterminowa w systemie ochrony zdrowia / 79
2.4.2.2. Wsparcie opieki domowej w ramach systemu pomocy społecznej / 80
2.4.2.3. Świadczenia w ramach systemu ubezpieczeń społecznych / 86
2.5. Podsumowanie / 86

Rozdział III
Usługi społeczne dla niesamodzielnych osób starszych w ramach trzeciego sektora
3.1. Oferta organizacji pozarządowych dla seniorów (z uwzględnieniem oferty dla pokolenia 75+) / 93
3.1.1. Założenia dotyczące przeprowadzonych analiz / 93
3.1.2. Organizacje sieciowe działające w Polsce na rzecz seniorów / 98
3.1.3. Usługi organizacji pozarządowych dla najstarszego pokolenia / 101
3.1.3.1. Usługi opiekuńcze / 101
3.1.3.2. Usługi prozdrowotne i rehabilitacyjne / 103
3.1.3.3. Usługi edukacyjne i integracyjne / 107
3.2. Dialog międzypokoleniowy / 111
3.3. Bariery i ograniczenia w świadczeniu usług dla najstarszego pokolenia przez organizacje pozarządowe / 121
3.4. Podsumowanie / 122

Zakończenie / 131
Bibliografia / 135
Spis wykresów / 143
Spis tabel / 145
Spis rysunków / 147
Informacje o autorkach / 149

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum