• Home
  • Nauki teologiczne
  • Misje ludowe Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo na terenie Rzeczypospolitej od połowy XVII do początku XIX wieku

Agnieszka Wieczorek

Misje ludowe Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo na terenie Rzeczypospolitej od połowy XVII do początku XIX wieku

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3097-0
Publication year:
2014
Pages number:
670
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

92,00 zł

miękka

Agnieszka Wieczorek

Misje ludowe Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo na terenie Rzeczypospolitej od połowy XVII do początku XIX wieku

Kategoria produktu:

Książka Misje ludowe Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo na terenie Rzeczypospolitej od połowy XVII do początku XIX wieku jest poświęcona dziejom Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Przedstawia organizację misji ludowych i ich przebieg na terenie Rzeczypospolitej od połowy XVII do początku XIX wieku, koncentrując się na trzech płaszczyznach: przestrzeni geograficznej, finansowej i kaznodziejskiej. 

Wstęp / 9

Rozdział I
Idea misji i działalność misyjna zakonów oraz zgromadzeń zakonnych w Europie i Rzeczypospolitej
1. Rozwój i kształt misji ludowych w Europie / 21
2. Misje ludowe w Rzeczypospolitej / 39

Rozdział II
Rozwój domów misyjnych Zgromadzenia Misji na tle działalności edukacyjnej i parafialnej na terenie Rzeczypospolitej
1. Początki formowania i kształtowania się pozycji Zgromadzenia Misji od połowy XVII w. do 40. lat XVIII wieku / 53
2. Rozkwit pracy misyjnej w czasach wizytatora Piotra Jacka Śliwickiego od lat 40. XVIII wieku do 1772 roku / 99
3. Domy misyjne na progu epoki rozbiorowej / 115

Rozdział III
Organizowanie misji
1. Zasięg misji / 137
2. Inicjatorzy misji / 160
3. Kierownictwo i skład grup misyjnych / 164
4. Wyposażenie misyjne / 185

Rozdział IV
Przebieg misji
1. Obowiązki misjonarzy / 193
2. Porządek misji w tradycji Zgromadzenia Misji / 204
3. Porządek misji w tradycji polskiej Zgromadzenia Misji / 211
4. Zabobony i zaniedbania / 227
5. Sakrament pokuty / 232
6. Konwersje / 237
7. Komunia święta / 243
8. Sakramenty bierzmowania i małżeństwa / 253
9. Procesje i nabożeństwa za zmarłych / 259
10. Współpraca / 262
11. Misje jubileuszowe / 265
12. Język / 277

Rozdział V
Nauczanie katechizmu i nauki misyjne
1. Wykład katechizmu / 281
2. Nauki misyjne / 290
Zakończenie / 319

Wykaz skrótów / 323
Wykaz tabel / 325
Wykaz wykresów / 327
Wykaz map / 329

Literatura / 333
Źródła rękopiśmienne / 333
Źródła drukowane / 339
Opracowania / 342

Aneksy
Rekonstrukcja źródłowa
Aneks I. Wykaz domów Zgromadzenia Misji powstałych w latach 1653–1820 / 359
Aneks II. Wykaz wizytatorów prowincji polskiej, litewskiej i galicyjskiej / 363
Aneks III. Wykaz misji z podziałem na diecezje i dekanaty / 365
Aneks IV. Skład zespołu grup misyjnych / 397

Ilustracje / 567
Mapy / 599
Indeks osób / 651
Résumé / 669

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum