• Home
  • Pedagogika
  • "Przeciw marzycielstwu". Działalność edukacyjna Anastazji z Jełowickich Dzieduszyckiej (1842-1890)

Joanna Falkowska

"Przeciw marzycielstwu". Działalność edukacyjna Anastazji z Jełowickich Dzieduszyckiej (1842-1890)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3246-2
Publication year:
2014
Pages number:
230
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Pedagogika Toruńska
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

34,00 zł

miękka

Joanna Falkowska

"Przeciw marzycielstwu". Działalność edukacyjna Anastazji z Jełowickich Dzieduszyckiej (1842-1890)

Kategoria produktu:

Praca jest próbą monograficznego przedstawienia działalności edukacyjnej Anastazji Dzieduszyckiej (1842-1890). Zaprezentowano w niej wkład, jaki do myśli pedagogicznej wniosła A. Dzieduszycka. Była ona cenioną nauczycielką, publicystką, orędowniczką równouprawnienia kobiet i autorką prac do nich kierowanych. Opublikowała podręcznik do seminarium nauczycielskiego oraz wiele artykułów dotyczących edukacji i wychowania. W swych pracach stanowczo i odważnie opowiadała się za dostosowaniem wychowania kobiet do zmieniającej się rzeczywistości społecznej, politycznej oraz kulturowej. Tym samym można ją zaliczyć do grona znanych propagatorek walki o prawa kobiet. Problemy poruszone w pracy przedstawiono na tle procesów emancypacji kobiet, zachodzących w drugiej połowie XIX wieku w Polsce.

Wstęp / 7

Rozdział I. Życie Anastazji z Jełowickich Dzieduszyckiej
1.1. Dzieciństwo i młodość / 20
1.2. Praca zawodowa / 24
1.3. Działalność na rzecz edukacji kobiet / 32

Rozdział II. Twórczość pisarska Anastazji Dzieduszyckiej
2.1. Publikacja podręcznikowa / 39
2.1.1. Dobór treści / 42
2.1.2. Walory wychowawcze podręcznika / 47
2.1.3. Podręcznik w opinii odbiorców / 52
2.2. Literatura dla dzieci / 57
2.2.1. „co dzieci czytały w chwilach wolnych” / 60
2.2.2 „jak sobie dziatwa radziła...” / 68
2.3. Przekłady dzieł obcych / 76

Rozdział III. Ideał kobiety w poglądach Anastazji Dzieduszyckiej
3.1. Znaczenie kobiety w rodzinie / 85
3.1.1. Powinności matki / 85
3.2.2. Zadania kobiety w gospodarstwie domowym / 94
3.2. Kobieta w roli żony / 98
3.2.1. Dylematy zamążpójścia / 102
3.2.2. Małżeństwo / 114
3.3. Miejsce kobiety w społeczeństwie / 118
3.3.1. Znaczenie pracy zawodowej kobiet / 119
3.3.2. Obowiązki społeczeństwa względem edukacji kobiet / 127

Rozdział IV. Anastazji Dzieduszyckiej poglądy na kształcenie kobiet
4.1. Problemy edukacji kobiet w drugiej połowie XIX wieku / 137
4.2. Wychowanie i kształcenie kobiet / 149
4.2.1. Program nauczania / 150
4.2.2. Szkoły wyższe uzupełniające / 157
4.3. Edukacja nauczycielek szkół ludowych / 162
4.3.1. Przesłanki wyboru zawodu / 164
4.3.2. Trudy zawodu nauczycielskiego / 168
4.3.3. Wartości pracy pedagogicznej / 170
4.4.4. Zadania i powinności nauczycielek szkół ludowych / 173
4.4.5. Samodoskonalenie nauczycieli / 181

Zakończenie / 185
Aneksy / 189
Bibliografia / 209
Wykaz aneksów / 219
Summary / 211
Zusammenfassung / 223
Indeks osobowy / 235

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum