Michał Buszko, Agnieszka Huterska, Dariusz Piotrowski

Perspektywa. Wyzwania współczesnych finansów i bankowości

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3315-5
Publication year:
2014
Pages number:
360
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Perspektywa
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

miękka

Michał Buszko, Agnieszka Huterska, Dariusz Piotrowski

Perspektywa. Wyzwania współczesnych finansów i bankowości

Kategoria produktu:

Przekazujemy w ręce Czytelników monografię będącą efektem prac badawczych studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych w dziedzinie bankowości oraz szeroko rozumianych finansów. Dzisiejsze uwarunkowania gospodarcze, społeczne czy ekologiczne, a zwłaszcza funkcjonowanie polskiego rynku finansowego jako integralnej części rynku europejskiego, sprawiają, że obie dziedziny podlegają niezwykle szybkim przemianom. Niewątpliwie wyróżnikiem współczesnej bankowości oraz finansów jest pojawianie się licznych innowacji w zakresie produktów, procesów, rozwiązań infrastrukturalnych czy prawnych, a także dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa i wzrostu społecznej odpowiedzialności instytucji finansowych. Dzięki innowacjom bankowym czy finansowym osiąga się często znaczące korzyści zarówno z punktu widzenia całej gospodarki, jak i poszczególnych jej elementów. Otwierają się przy tym nowe perspektywy rozwoju. Niemniej jednak szybko zmieniający się obszar bankowości i finansów generuje również nowe rodzaje ryzyka oraz stawia wiele wyzwań, w tym zwłaszcza nadzorczych i legislacyjnych. […]

Niniejsza monografia przedstawia problematykę badawczą, którą można sklasyfikować w czterech głównych obszarach: bankowości, rynków finansowych, finansów przedsiębiorstw oraz finansów publicznych. Obszar bankowości reprezentują opracowania dotyczące innowacji, społecznej odpowiedzialności banków oraz problemów obsługi klientów; obszar rynków finansowych – opracowania związane z inwestowaniem, instrumentami finansowymi, funkcjonowaniem rynków czy społeczną odpowiedzialnością spółek oraz inwestorów; obszar finansów przedsiębiorstw – opracowania na temat kształtowania wyników finansowych oraz problemów restrukturyzacji; obszar finansów publicznych – opracowania dotyczące programów UE oraz wykorzystania środków unijnych.

Ze Wstępu

Wstęp  / 11

Aleksandra Sobczak, Nieetyczne praktyki banków oraz ich wpływ na opinie klientów  / 13

Katarzyna Holk Działania społecznie odpowiedzialne Banku Handlowego w Warszawie SA jako przykład etycznego postępowania w branży finansowej  / 25

Edyta Król, Monika Naumczyk, Innowacyjność w bankowości – mobilna rewolucja  / 39

Marcin Kwiecień, Bankowość elektroniczna Banku PKO BP jako przykład innowacji w sektorze bankowym  /  55

Zuzanna Szymaniuk, Niestandardowe rozwiązania w bankowości islamskiej  /  71

Anna Laskowska, Rola banków w ochronie środowiska – kontrowersje, działania i perspektywa zmian  / 85

Joanna Browarczyk, Weronika Nawrocka, Łukasz Klasa, Analiza rozwoju innowacji w bankach  / 99

Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Katarzyna Samek, Standardy jakości obsługi klienta jako forma marketingu stosowana przez banki  / 113

Justyna Chojnacka-Duraj Integracja polskiego systemu bankowego z jednolitym rynkiem finansowym Unii Europejskiej  / 127

Dominik Sadłakowski, Agnieszka Drews, Praktyczne zastosowanie outsourcingu w instytucjach finansowych  / 141

Agnieszka Sobczak, Znaczenie działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom” w przemianach strukturalnych w rolnictwie polskim  / 157

Katarzyna Brożek, Analiza wykorzystania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w działalności B + R w regionie Mazowsza  / 171

Anna Mickiewicz, Kolej metropolitalna w Trójmieście – analiza SWOT największego pomorskiego projektu inwestycyjnego dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej  / 187

Adam Marszk, Exchange Traded Funds (ETFs) rynków wschodzących  / 201

Szymon Stereńczak, Determinanty płynności obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych  / 215

Joanna Świerk, Angelika Banach, Analiza efektów procesu restrukturyzacji PKM DUDA  / 227

Justyna Kłobukowska, Inwestor społecznie odpowiedzialny – świadomy i zmotywowany inwestor  / 243

Michał Majek, Respect Index, czyli dobre praktyki spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie  / 257

Mateusz Trawiński, Wyzwania w zarządzaniu instytucjami finansowymi. Jak problemy agencji przyczyniły się do upadku banku Washington Mutual  / 271

Adam Reczuch, Nadmierne zadłużenie i niewypłacalność osób urodzonych w latach 1954–1964 w świetle studium przypadków  / 285

Karol Kraiński, Platformy inwestycyjne a zabezpieczenie emerytalne  / 301

Artur Przybyłowski, Rynek giełdowych instrumentów pochodnych w Polsce w 2013 roku  / 315

Robert Sobków, Zyski i straty inflacyjne – szansa czy zagrożenie dla przedsiębiorstw?  / 329

Sylwia Piotrowska, Wykorzystanie środków UE w wybranym subregionie województwa mazowieckiego  / 343

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum