Piotr Majdanik

Tora dla narodów świata. Prawa noachickie w ujęciu Majmonidesa

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3317-9
Publication year:
2015
Pages number:
482
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Format:
148 x 210 mm
Series:
Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

twarda z obwolutą

Piotr Majdanik

Tora dla narodów świata. Prawa noachickie w ujęciu Majmonidesa

Kategoria produktu:

Tematem książki jest problematyka praw noachickich w pierwszym kodeksie żydowskiego prawa religijnego, Miszne Tora, słynnego halachisty i filozofa Mojżesza Majmonidesa. Prawa te stanowią – według Tory ustnej – nadany przez Boga kodeks etyczny przeznaczony dla całej ludzkości.

Zdaniem autora pracy to uniwersalistyczne i mesjanistyczne założenia Miszne Tora skłoniły Majmonidesa do zawarcia w swoim kodeksie – co odróżnia go od innych kodyfikatorów – także regulacji przeznaczonych dla nie-Żydów w czasach, gdy przestrzeganie tych przykazań stanie się kwestią bieżącą.

Ustanowienie Tory ustnej głównym nośnikiem tradycji praw noachickich prowadzi do uznania wagi wiary w objawienie jako gwarancji zbawienia dla nie-Żydów oraz do nałożenia szczególnych obowiązków na Żydów jako depozytariuszy tej tradycji. Prawo noachickie jest prawem boskim, a jego cel stanowi nie tylko zapewnienie porządku społecznego, ale także umożliwienie człowiekowi osiągnięcie doskonałości. Chociaż prawo to w ogólnym zarysie jest zbieżne z prawem naturalnym, jednak wszystkie jego aspekty niezbędne do osiągnięcia tej doskonałości są dane tylko przez objawienie.

Majmonides opiera się w swoim kodeksie wyłącznie na źródłach rabinicznych, starając się godzić sprzeczne opinie. Ale tym, co go wyróżnia, jest nie tylko jego racjonalizm i uniwersalizm, ale też ewolucjonizm, obecny zarówno w kumulatywnej koncepcji żydowskiej tradycji ustnej oraz praw noachickich i żydowskich, jak i wizji drogi prowadzącej od religii pogańskich do monoteizmu i czasów mesjasza. Ewolucjonizm ten w wymiarze jednostkowym wyraża się w postulacie samodoskonalenia i rozwoju człowieka, dzięki któremu może on przekroczyć granice swojego przyrodzonego świata. 

Wstęp / 9

Część I
Wprowadzenie do praw noachickich w Miszne Tora

Rozdział 1. Prawa noachickie przed Majmonidesem i w jego kodyfikacji / 23
Prawa noachickie przed Majmonidesem / 23
Majmonides wobec świata nieżydowskiego / 29
Uniwersalne założenia Miszne Tora / 41
Prawa noachickie w Miszne Tora / 55

Część II
Ogólne założenia praw noachickich w Miszne Tora

Rozdział 1. Żydzi wobec nie-Żydów a prawa noachickie / 61
Żydowskie prawo własności tory / 62
Obowiązek nawracania nie-Żydów / 67
Relacje z nie-Żydami w kontekście praw noachickich / 78

Rozdział 2. Noachici wobec praw noachickich / 89
Chasid i chacham oraz kategorie noachitów / 90
Chasid i chacham a udział w olam ha-ba / 103
Udział nie-żydów w olam ha-ba – wnioski / 123

Rozdział 3. Kwestie dodatkowe praw noachickich / 133
Konwersja a penalizacja naruszenia praw noachickich / 133
Kwestia przykazań dodatkowych / 149
Nieintencjonalne złamanie przykazań a poświęcenie życia / 171

Część III
Siedem praw noachickich: Źródła i kierunki orzecznictwa w Miszne Tora

Rozdział 1. Od edenu do synaju / 183
Lista praw noachickich / 185
Prawa noachickie a dekalog / 190
Kodeks edeński a kodeks noachicki / 200
Źródła praw noachickich / 207
Prawa noachickie a prawa izraelickie / 214

Rozdział 2. Awoda zara – zakaz bałwochwalstwa / 229
Źródła talmudyczne / 230
Hilchot awoda zara Majmonidesa / 238
Analiza Hilchot melachim u-milchamot 9,4(2) / 241
Wnioski / 249

Rozdział 3. Birkat haszem – zakaz bluźnierstwa / 251
Definicja zakazu bluźnierstwa / 251
Uzasadnienie psychologiczne i teologiczne bluźnierstwa / 259
Halacha noachicka u Majmonidesa i jej źródła / 261
Historyczne i teologiczne powody odmienności halachy noachickiej / 275

Rozdział 4. Szefichut damim – zakaz zabójstwa / 281
Zakaz aborcji / 282
Zabójstwo śmiertelnie rannego / 293
Sprawstwo pośrednie zabójstwa / 298
Przekroczenie granic obrony koniecznej / 303

Rozdział 5. Giluj arajot – zakazane stosunki seksualne / 311
Zakazane stosunki seksualne – halacha żydowska / 315
Lista zakazanych stosunków i ich biblijne źródła / 322
Szczegółowe regulacje dotyczące stosunków kazirodczych, homoseksualnych i zoofilii / 335
Szczegółowe regulacje dotyczące cudzołóstwa / 343
Przypadek niewolnicy oraz kwestia rozwodów / 351

Rozdział 6. Gezel – zakaz rozboju / 357
Zakres noachickiego zakazu gezel / 358
Odmienność prawa żydowskiego / 366
Rozbój wartości mniejszej niż peruta / 369
Rozbój dokonany na innym rozbójniku / 378

Rozdział 7. Ewer min ha-chaj – zakaz spożywania części z żywego zwierzęcia / 385
Zakres przedmiotowy przykazania / 387
Katalog zwierząt objętych zakazem / 392
Różnice między prawem dla izraelitów a prawem dla noachitów / 397

Rozdział 8. Dinim – nakaz ustanowienia sądów prawa / 403
Biblijne źródło dinim – obowiązek egzekwowania i nauczania prawa / 406
Rabiniczne źródła dinim – ustanowienie sędziów / 417
Procedura sądowa i wymiar kary / 428

Podsumowanie / 439
Bibliografia / 445
Wykaz tabel / 453
Summary / 455
Indeks osobowy / 459

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Piotr Majdanik

    Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 2006 roku członek Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich. Autor publikacji naukowych z zakresu literatury rabinicznej i filozofii żydowskiej. W obszarze jego zainteresowań mieszczą się przede wszystkim zagadnienia relacji Żydów z nie-Żydami zarówno w aspekcie halachicznym, jak i ideowym. W 2012 roku w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie obronił pracę doktorską „Prawa noachickie w ujęciu Majmonidesa. „Hilchot melachim u-milchamot”8-10”. Aktualnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Pardes jako tłumacz tekstów religijnych judaizmu. 

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum