Leon Mitkiewicz

W Wojsku Polskim 1917–1938, t.1: W Wojsku Polskim 1917–1921

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3273-8
Publication year:
2015
Pages number:
380
Typ okładki:
miękka
Series:
Leon Mitkiewicz – W Wojsku Polskim 1917–1938
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Leon Mitkiewicz

W Wojsku Polskim 1917–1938, t.1: W Wojsku Polskim 1917–1921

Kategoria produktu:

Oddany do rąk czytelnika pierwszy tom wspomnień Leona Mitkiewicza dotyczy lat 1917–1921, czyli okresu odradzania się Wojska Polskiego i tworzenia Rzeczypospolitej. Jest to książka specyficzna. Autor skupia swoją uwagę na czasie, kiedy Polska wybijała się na niepodległość, bawi humorem, zaciekawia barwnością opisów przyrody i spotykanych ludzi. Pokazuje świat, który już nie istnieje. Świat polskich Kresów Wschodnich z jego wielkimi problemami – polsko-ukraińskimi bojami o Galicję Wschodnią oraz bolszewicką zawieruchą. Trafnie naświetla warunki, w jakich Polacy tworzyli swoje siły zbrojne, pokazuje stosunek rodaków do odradzającego się wojska, przedstawia sylwetki swoich przełożonych oraz kolegów i żołnierzy, głównych aktorów opisywanych wydarzeń. 

WYKAZ SKRÓTÓW / 7
WSTĘP / 11

CZĘŚĆ I. 1917–1918. W I KORPUSIE POLSKIM GENERAŁA JÓZEFA DOWBORA-MUŚNICKIEGO
Przyjazd do korpusu / 25
W oddziale partyzanckim porucznika Ignacego Golca / 36
Rozbrojenie I Korpusu Polskiego / 54
Aresztowanie przez Niemców / 59
Powrót z I Korpusu Polskiego / 67
Wyprawa do Ostrołęki / 74

CZĘŚĆ II. 1918–1921. W WOJSKU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W polskim „Wehrmachcie”. Warszawa – moje pierwsze kroki / 83
Na froncie ukraińskim / 107
W składzie Frontu Litewsko-Białoruskiego / 177
Pod Warszawą i Zamościem / 260
Zakończenie działań wojennych / 302

BIBLIOGRAFIA / 321
INDEKS OSÓB / 329
FOTOGRAFIE / 339

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Leon Mitkiewicz

    Pułkownik dyplomowany, wybitny oficer liniowy i sztabowy, „rasowy” kawalerzysta, człowiek gruntownie wykształcony, o szerokich horyzontach i wielkich zaletach intelektualnych, miał świetną pamięć do ludzi i sytuacji, wielki talent do obiektywnego i – najczęściej ‒ życzliwego opisywania osób, z którymi zetknął się służbowo bądź prywatnie. Wielu z nich odegrało znaczącą rolę w dziejach naszego kraju i wojska. W czasie służby w I Korpusie Polskim w Rosji, a następnie w Wojsku Polskim II RP  prowadził dziennik, który miał postać rękopiśmiennych brulionów. W latach sześćdziesiątych, opierając się na swoich zapiskach, przystąpił do pisania wspomnień. Najpoważniejszym przedsięwzięciem miało być trzytomowe dzieło pod tytułem W Wojsku Polskim, w którym zamierzał przedstawić swój udział w walce o niepodległość i granice II RP, a po zakończeniu zmagań militarnych jesienią 1920 r. – służbę na różnych stanowiskach w Wojsku Polskim aż do 1938 r., czyli do wyjazdu do Kowna w charakterze polskiego attaché wojskowego na Litwie. Ten ostatni bowiem okres opisał we Wspomnieniach kowieńskich, które stanowią notabene zwieńczenie jego autobiograficznych wysiłków.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum