Michał Buszko, Dorota Krupa, Agnieszka Drews (red.)

Perspektywa - wyzwania współczesnej gospodarki. Tom 1

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3439-8
Publication year:
2015
Pages number:
352
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Perspektywa
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Michał Buszko, Dorota Krupa, Agnieszka Drews (red.)

Perspektywa - wyzwania współczesnej gospodarki. Tom 1

Kategoria produktu:

Oddajemy w ręce Czytelników drugą monografię z cyklu PERSPEKTYWA, która powstała na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w wyniku współpracy studentów, doktorantów i pracowników naukowych z wielu uniwersytetów oraz szkół wyższych z całej Polski. Główne obszary badawcze prezentowane w niniejszej monografii to: finanse i rachunkowość, oszczędności i inwestycje oraz funkcjonowanie e-biznesu.

Współczesna gospodarka jest niewątpliwie oparta na pieniądzu, jego dostępności, stabilności, jak również na zaufaniu do niego. To pieniądz decyduje o tym, które obszary rozwijają się szybciej, a które wolniej. Pieniądz wpływa na innowacyjność, zdolność do konkurowania, a także na możliwość dostosowania się biznesu do zmieniających się warunków gospodarczych. Mówiąc o pieniądzu, mamy na myśli jego funkcjonowanie w ramach systemu finansowego, zarówno prywatnego, jak i publicznego. Współczesny problem wielu krajów to bezpieczeństwo i stabilność obu systemów. Zwłaszcza w ostatnich latach można się było przekonać, jak ważna jest stabilność instytucji finansowych i finansów publicznych. Straty spowodowane nietrafionymi inwestycjami w produkty oparte na długach hipotecznych, zbyt liberalna polityka kredytowa oraz dążenie do wzrostu efektywności kosztem bezpieczeństwa przyczyniły się do wygenerowania strat, które w ostatnim dziesięcioleciu nie dość, że ograniczyły aktywność instytucji finansowych w ich tradycyjnych obszarach, to spowodowały konieczność wprowadzenia bardzo szerokiej pomocy ze strony rządów, a więc sięgania do kieszeni podatników. […] Wyniki badań nad problemami scharakteryzowanymi powyżej, a także nad problemami pochodnymi Czytelnicy znajdą w opracowaniach zamieszczonych w niniejszej monografii.

Ze Wstępu

Wstęp  / 11

Finanse i rachunkowość

Adam Reczuch, Nadmiernie zadłużony konsument w świetle danych statystycznych Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA z 2014 roku  / 15

Aneta Żbik, Nieprawidłowości w procesie realizacji projektów unijnych  / 27

Anna Małgorzata Czochra, Finanse publiczne jako element kształtowania zamówień publicznych przez pryzmat społeczny  / 45

Bartosz Wilk, Finansowanie rozwoju sportu przez jednostki samorządu terytorialnego poprzez udzielanie dotacji klubom sportowym – wybrane zagadnienia  / 61

Bożena Stanek, Rola prawa podatkowego w zapewnieniu ładu korporacyjnego  / 75

Kamila Kolender, Rentowność a pozycja konkurencyjna spółek z sektora handlu detalicznego  / 89

Maciej Martyniuk, Rozwój agencji ratingowych a nadzór nad ich działalnością w Unii Europejskiej  / 105

Małgorzata Gajda-Kantorowska, Przyczyny i konsekwencje kryzysu zadłużenia w strefie euro  / 119

Monika Ronkiewicz, Aleksandra Sobczak, Wpływ euro na funkcjonowanie europejskich rynków finansowych  / 131

Natalia Jabłońska, Analiza zależności między płynnością a rentownością  / 145

Robert Matusiak, Dźwignia finansowa a struktura kapitału przedsiębiorstw górniczych i wydobywczych w Polsce  / 159

Oszczędności i inwestycje

Agnieszka Drews, Efektywność funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w latach 2013–2014  / 175

Karol Kraiński, Opłaty likwidacyjne platform inwestycyjnych kością niezgody  / 191

Katarzyna Brożek, Analiza wykorzystania nakładów inwestycyjnych w działalności polskich przedsiębiorstw z uwzględnieniem podziału terytorialnego  / 209

Natalia Pluskota, Leasing jako zewnętrzne źródło finansowania potrzeb inwestycyjnych w przedsiębiorstwie w perspektywie finansowej 2010–2014  / 225

Paweł Cegliński, Pięć lat funkcjonowania RESPECT Index. Ocena i perspektywy  / 239

Szymon Stereńczak, Pomiar płynności obrotu z wykorzystaniem metod porządkowania liniowego  / 255

E-biznes

Agata Gadek, Preferencje młodych konsumentów dokonujących zakupów  / 273

Alicja Zielenkiewicz, Karty płatnicze w Polsce  / 285

Dorota Wódkowska, E-biznes w Polsce  / 299

Katarzyna Brukało, E-zdrowie – usprawnienie w ochronie zdrowia  / 319

Natalia Kumkowska, Systemy płatności mobilnych w Polsce  / 335

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum