Patryk Kowalczyk, Beata Aniela Maciejewska (red.)

Konstytucje państw europejskich z perspektyw historycznej i współczesnej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3447-3
Publication year:
2015
Pages number:
330
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Patryk Kowalczyk, Beata Aniela Maciejewska (red.)

Konstytucje państw europejskich z perspektyw historycznej i współczesnej

Kategoria produktu:

Konstytucje państw europejskich z perspektyw historycznej i współczesnej to praca zbiorowa młodych naukowców zainteresowanych prawem konstytucyjnym. Publikacja ta jest owocem rozważań i dyskusji podjętych podczas II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Konstytucje państw europejskich: historia i współczesność”, która odbyła się 6–7 kwietnia 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Artykuły zawarte w niniejszej publikacji swoją tematyką obejmują historię oraz współczesne problemy prawa konstytucyjnego.

MICHAŁ BANAŚ
Zmiany konstytucji Ukrainy jako narzędzie wykorzystywane w walce o władzę państwową / 7

MARTA BANYK
Wpływ przepisów Konstytucji Republiki Cypryjskiej z 1960 roku na utrwalenie konfliktu narodowościowego w państwie / 27

MACIEJ BAREŁKOWSKI, PATRYK REJS
Kazus Mołdawii – czy konstytucja jest zawsze najwyższym aktem prawnym? / 45

OKTAWIA EWA BRANIEWICZ
Demokracja na Ukrainie – regulacje prawne a rzeczywistość / 59

PATRYK CIOK
Rozwój konstytucjonalizmu islandzkiego w kontekście pozostałych państw skandynawskich – od początków autonomii do „e-konstytucji” / 73

MICHAŁ DAHL, MARTA GRUSZCZYŃSKA
Instytucja ombudsmana w Republice Tureckiej a klasyczny model szwedzki / 91

OLGA HAŁUB
Tożsamość konstytucyjna a integracja europejska / 111

DOROTA KANIEWSKA
Europeizacja Konstytucji Republiki Czeskiej / 123

PATRYK KOWALCZYK
Specyfika i ewolucja obywatelstwa watykańskiego / 139

MARCIN ŁUKASZEWSKI
Forgotten diarchy. Andorran constitutional organs in light of the provisions of Spanish and Andorran Constitutions / 151

PIOTR MACIASZEK
Ewolucja Konstytucji Republiki Łotewskiej na tle wydarzeń politycznych i myśli konstytucyjnej ubiegłego stulecia / 181

MACIEJ PACH
Ograniczenia swobody funkcjonowania partii politycznych na gruncie Ustawy Zasadniczej RFN z 1949 r. i Konstytucji RP z 1997 r. w świetle regulacji normatywnej i wybranego orzecznictwa konstytucyjnego / 207

MAŁGORZATA PANEK
Zasada ochrony praw nabytych w polskim systemie konstytucyjnym / 233

MIKOŁAJ RUSIŃSKI
Zasada świeckości w konstytucji Republiki Tureckiej / /247

MARCIN SEPEŁOWSKI
Instytucje demokracji bezpośredniej w wybranych konstytucjach państw bałtyckich – historia i współczesność / 261

NATALIA MARIA TOŃCZYK
Kirchenartikeln – artykuły Konstytucji Republiki Weimarskiej trwalsze od niej samej / 287

ŁUKASZ WALTER
Projekty ustanowienia VI Republiki Francuskiej / 297

HANNA WICZANOWSKA
Irish way to independence through changes in constitutional law – the comparison of two Constitutions of Ireland from 1922 and 1937 / 313

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum