Aleksander Smoliński (red.)

Do szarży marsz, marsz... Studia z dziejów kawalerii, t. 6

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3528-9
Publication year:
2015
Pages number:
280
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Do szarży marsz, marsz... Studia z dziejów kawalerii
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Aleksander Smoliński (red.)

Do szarży marsz, marsz... Studia z dziejów kawalerii, t. 6

Kategoria produktu:

Szósty tom pracy Do szarży marsz, marsz… Studia z dziejów kawalerii pod redakcją Aleksandra Smolińskiego tworzą cztery autonomiczne studia: trzy dotyczące jazdy polskiej oraz jedno poświęcone kawalerii obcej, mianowicie, co jest nowością, jazdy późnorzymskiej. Są one efektem licznych i bogatych kwerend archiwalnych prowadzonych w archiwach i bibliotekach oraz w innych placówkach w Warszawie, we Wrocławiu, w Poznaniu, Gdańsku, Kórniku i Krakowie oraz we Lwowie, w których są przechowywane zarówno materiały archiwalne, jak i nigdzie dotychczas niepublikowane listy, wspomnienia, relacje oraz cenne materiały źródłowe innego typu. Wszyscy autorzy wykorzystywali również liczne źródła publikowane, a także wydane drukiem źródła relacyjne. Te solidne kwerendy źródłowe zostały uzupełnione o analizy odpowiedniej literatury przedmiotu, w tym również obcojęzycznej, mianowicie: francuskiej, włoskiej i angielskiej oraz niemieckiej i rosyjskiej.

Kolejny, szósty tom Do szarży marsz, marsz… może stanowić ważną i jednocześnie w wielu aspektach nowatorską kontynuację badań prowadzonych w Polsce od końca XIX w. i w wieku XX, a także będących ich efektem opublikowanych już osiągnięć historyków polskich. Ta uwaga dotyczy trzech prezentowanych w tomie studiów dotyczących jazdy Rzeczypospolitej Obojga Narodów i kawalerii Wojska Polskiego Królestwa Polskiego oraz jazdy i artylerii konnej sił zbrojnych II Rzeczypospolitej. Otwierają one bowiem nowe pola badawcze, wytyczają dalsze kierunki badań i porządkują naszą dotychczasową wiedzę w zakresie szeroko pojętej problematyki kawaleryjskiej. Studium poświęcone jeździe późnorzymskiej zapewne znacząco uzupełni lub też uporządkuje naszą dotychczasową wiedzę o europejskiej kawalerii okresu starożytnego, również w kontekście jej wpływu na późniejsze dzieje tej broni oraz rozwoju taktyki jej wykorzystania na polu walki.

Z Wprowadzenia

Aleksander Smoliński
Wprowadzenie / 7

Krzysztof Narloch
Podstawowe zadania oraz taktyka późnorzymskiej jazdy. Studium wybranych bitew / 21

Zbigniew Hundert
Powiatowe chorągwie kozackie (pancerne) województw poznańskiego i kaliskiego w latach 1671–1673 / 63

Maciej Trąbski
Od Grochowa do Ostrołęki. 2 Korpus Jazdy w czasie wojny polsko-rosyjskiej 1831 r. / 107

Aleksander Smoliński
Przyczynek do dziejów plutonów trębaczy oraz muzyki kawalerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej / 239

Wykaz ilustracji oraz schematów i szkiców sytuacyjnych / 273

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum