• Home
  • Pedagogika
  • Tablica interaktywna w procesie nauczania wczesnoszkolnego

Kamila Majewska

Tablica interaktywna w procesie nauczania wczesnoszkolnego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3541-8
Publication year:
2016
Pages number:
222
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

26,00 zł

miękka

Kamila Majewska

Tablica interaktywna w procesie nauczania wczesnoszkolnego

Kategoria produktu:

Książka prezentuje szereg atrakcyjnych i aktualnych zagadnień dotyczących współczesnej edukacji. Głównym założeniem było ukazanie sensu i wartości nauczania wczesnoszkolnego wspartego mediami, w tym tablicą interaktywną. W konsekwencji kolejne rozdziały monografii przybliżają zagadnienia związane z interaktywnością, rolą technologii informacyjnej w procesie edukacji wczesnoszkolnej oraz metodyką nauczania w środowisku hipermedialnym. Całość analizowana jest z perspektywy kognitywno-konstruktywistycznej. Publikacja zawiera również omówienie interesujących poznawczo i aplikacyjnie badań empirycznych, poruszających zależność pomiędzy zastosowaniem tablicy interaktywnej a efektywnością procesu nauczania oraz uczenia się, motywacją do pracy, aktywnością uczniów, tempem działania. Poza charakterem naukowym, monografię cechuje także wymiar praktyczny, co czyni ją szczególnie cenną z perspektywy nauczycieli edukacji początkowej. Istotne wskazówki znajdą tu również wykładowcy przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych, pragnący urozmaicić tradycyjne zajęcia elementami technologii informacyjnej. Zamieszczone materiały wychodzą naprzeciw potrzebom związanym z codzienną pracą pedagogów, edukatorów, studentów kierunków pedagogicznych oraz badaczy zajmujących się problematyką z zakresu nowoczesnych mediów dydaktycznych.

Wstęp / 7

Rozdział 1
Interaktywność w procesie nauczania / 11
1.1. Prezentacja i interpretacja pojęcia „interaktywność” / 11
1.1.1. Pedagogiczne podejście do definicji / 12
1.1.2. Interaktywność w kontekście mediów dydaktycznych / 15
1.1.3. Potoczne rozumienie terminu przez nauczycieli / 21
1.2. Charakterystyka interaktywnego procesu nauczania / 24
1.2.1. Zasady kształcenia w interaktywnym środowisku dydaktycznym / 24
1.2.2. Interaktywne narzędzia w edukacji / 27
1.2.3. Źródła efektywności interaktywnego procesu kształcenia / 31
1.3. Efektywność dydaktyczna interaktywnych form nauczania / 34
1.3.1 Krótkie wprowadzenie do teorii / 34
1.3.2. Przegląd badań na temat interaktywnych form nauczania / 36

Rozdział 2
Technologia informacyjna w edukacji wczesnoszkolnej / 47
2.1. Rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym / 47
2.2. Specyfika nauczania wczesnoszkolnego / 56
2.3. Rola technologii informacyjnej w edukacji wczesnoszkolnej / 61
2.4. Multimedia w edukacji początkowej / 71
2.4.1. Zalety włączenia technologii do edukacji / 71
2.4.2. Problemy dydaktyczne wynikające z użytkowania technologii / 76

Rozdział 3
Interactive White Board w nauczaniu wczesnoszkolnym / 83
3.1. Tablica interaktywna w klasie szkolnej / 83
3.1.1. Praca nauczyciela z tablicą interaktywną / 84
3.1.2. Przygotowanie materiałów dydaktycznych / 90
3.2. Multisensoryczne właściwości a edukacja wczesnoszkolna / 93
3.3. Konstruktywizm i edukacja / 104
3.3.1. Próba wyjaśnienia terminu / 105
3.3.2. Tablica interaktywna w kontekście założeń konstruktywizmu / 109
3.4. Kognitywistyczne aspekty nauczania z tablicą interaktywną / 114

Rozdział 4
Interactive White Board w świetle badań empirycznych / 121
4.1. Koncepcja metodologiczna badań / 121
4.1.1. Pierwsze kroki ku procedurze badawczej / 121
4.1.2. Cel, przedmiot i problemy badawcze / 124
4.1.3. Metoda badań oraz narzędzia pomiaru zmiennych / 128
4.1.4. Dobór próby badawczej oraz charakterystyka terenu badań / 133
4.2. Zmiany w edukacji wczesnoszkolnej spowodowane zastosowaniem tablicy interaktywnej / 135
4.2.1. Tablica interaktywna a wyniki nauczania / 135
4.2.2. Aktywność uczniów na lekcji z tablicą interaktywną / 152
4.2.3. Akceptacja Interactive White Board przez uczniów / 155
4.2.4. Tempo pracy na lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej / 157
4.2.5. Efektywność metody podającej w kontekście nauczania realizowanego przy pomocy tablicy interaktywnej / 160
4.2.6. Praca z tablicą interaktywną a efektywność metody poszukującej / 176

Wnioski z badań oraz zalecenia dla nauczycieli / 193
Zakończenie / 201
Bibliografia / 203

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Kamila Majewska

    Adiunkt w Katedrze Dydaktyki i Mediów w Edukacji Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktor nauk społecznych z zakresu pedagogiki. Doświadczony nauczyciel matematyki oraz informatyki n apoziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Wykładowca związany z obszarem zastosowania nowoczesnych narzędzi technologii informacyjnej w pracy terapeutów, pedagogów oraz nauczycieli różnych szczebli. Aktywnie współpracuje z firmami edukacyjnymi w zakresie opracowywania i testowania innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół szeroko rozumianych narzędzi komputerowych oraz ich roli w nauczaniu początkowym, a także akademickim. Dr Kamila Majewska prowadzi również badania na temat kompetencji i przygotowania nauczycieli do pracy w środowisku nowych mediów. Współautorka książki pt. Aktywność uczących się w przestrzeni Internetu oraz wielu publikacji naukowych ukazujących się między innymi w wydaniach zbiorowych „Multimedialnej Biblioteki Pedagogicznej”, „The New Educational Review”, „Kulturze i Edukacji”, „e-mentorze”.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum