• Home
  • Pamiętnik Sztuk Pięknych: Fin de siecle odnaleziony. Mozaika przełomu wieków. Fin de siecle rediscovered. A mozaic of the turn of the century. 10/2015

Jan Wiktor Sienkiewicz (red.)

Pamiętnik Sztuk Pięknych: Fin de siecle odnaleziony. Mozaika przełomu wieków. Fin de siecle rediscovered. A mozaic of the turn of the century. 10/2015

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISSN:
1730-0215
Publication year:
2015
Typ okładki:
miękka
Format:
210 x 297 mm
Series:
Pamiętnik Sztuk Pięknych
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

169,00 zł

miękka

Jan Wiktor Sienkiewicz (red.)

Pamiętnik Sztuk Pięknych: Fin de siecle odnaleziony. Mozaika przełomu wieków. Fin de siecle rediscovered. A mozaic of the turn of the century. 10/2015

Tom Fin de siècle odnaleziony. Mozaika przełomu wieków to próba nowego spojrzenia na sztukę przełomu XIX i XX wieku.

Dotychczasowe badania sztuki tego okresu zazwyczaj ograniczały się do analizy i oceny artystycznego poziomu prac stworzonych między 1880 a 1914 rokiem. Przez długi czas wielu przejawom twórczości tego okresu (np. fotografii czy sztuce popularnej) odmawiano artystycznych walorów, co znacznie zawężało horyzonty badawcze. W ciągu ostatnich kilku dekad pole badań nad fin de siècle’em uległo rozszerzeniu, a ich metodologia wzbogaciła się o nowe narzędzia. Stąd autorzy tekstów zawartych w tomie odstąpili od wartościowania dzieł, zwracając się ku zjawiskom kulturowym i społecznym towarzyszącym temu specyficznemu przełomowi. Podjęli kwestie odrębności i wspólnoty kolejnych secesji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Analizowali między innymi zagadnienia formacji intelektualnej twórców, także tych działających na obrzeżach środowisk artystycznych. Interesowali się twórczością artystów traktowanych niegdyś marginalnie lub z różnych względów niedocenionych. Pozwoliło to na analizy licznej grupy dzieł sztuki dotychczas niecharakteryzowanych w tak szerokiej panoramie kontekstów kulturowych. Rozszerzenie zakresu rozpoznanych dzieł umożliwiło zmianę odbioru i oceny funkcjonowania sztuki około 1900 roku w muzealnych kolekcjach, do tej pory badanych jedynie w ujęciach monograficznych, historycznych lub ikonograficznych.

Tom, prezentując rozmaite perspektywy badawcze, weryfikuje i poszerza obraz belle époque.

Od redaktora (Jerzy Malinowski)  / 9

Wstęp (Piotr Kopszak)  / 11

Erik Buelinckx, Henry van de Velde’s use of the concept of art nouveau in his early writings  / 13

Grzegorz P. Bąbiak, Almanachy literacko-artystyczne europejskiego fin de siècle’u  / 19

Karolina Karpińska, „Wszystko bowiem teraz było fin-de-siècle!” Panorama społeczna i kulturowa końca XIX wieku na podstawie powieści Fin-de-siècle’istka Gabrieli Zapolskiej  / 27

Jeremy Musson, “Snatched from Time’s effacement”: Sargent’s portrait of the Sitwells and the embers of aristocratic life  / 33

Łukasz Pisarzewski, Z Chopinem w godle. Młoda Polska w Paryżu  / 43

Anna Żakiewicz, Demon seksu czy intelektu? Wizerunek femme fatale w młodzieńczej twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza  / 53

Tomasz F. de Rosset, Niezborni nowatorzy końca wieku (wieków)  / 59

Radosław Okulicz-Kozaryn, Samowywyższenie i strącenie w śmiech. Wędrówka ducha myśli Bolesława Biegasa i Mistrz Kłębek Henryka Piątkowskiego  / 65

Zuzanna Markiewicz, „Ostatni błysk bohaterstwa w dekadencji” – dandys w walce o piękno nowoczesne  / 71

Emilia Śliwczyńska, Dandys ponowoczesny – powrót czy reinterpretacja?  / 75

Katie Ann Smith, Karoline Schwenke, Arthur Wakerley – Businessman, Politician, Architect and Turkey Lover  / 81

Urszula Kozakowska-Zaucha, „No, pierwsza porządna wystawa”. Nowa przestrzeń dla sztuki – Raumkunst i salony sztuki  / 85

Julia C. Reuckl, Between dilettantism and independent art – The situation of women at the Vienna School of Arts and Crafts exemplified by the case of Adele von Stark  / 91

Anne Marie ten Bokum, Art nouveau ladies at work: rediscovered women artists in the collection of Design museum Gent  / 97

Katarzyna Anna Kesling, Twórczość portretowa Marii Nostitz-Wasilkowskiej  / 101

Marta Rachlewicz, Between Art, Craft and Industry. Porcelain techniques of Fanny Garde and Effie Hegermann-Lindencrone  / 107

Aleksandra J. Kasprzak, Zjawisko polskich szkieł historyzujących wytwarzanych dla kolekcjonerów  / 113

Joanna Regina Kowalska, Secesyjne hafty, aplikacje i inkrustacje w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie  / 119

Andrzej Szczerski, Esperanto and the national style c. 1900  / 127

Arlene Peukert, Hidden treasures rediscovered – the Bigot Pavilion in the collection of the Museum of Applied Arts Budapest  / 131

Maria Zwierz, Poszukiwania nowych idei i form życia duchowego – symptomy tego zjawiska na wrocławskiej Wystawie Rzemiosła i Rzemiosła Artystycznego w 1904 roku  / 137

Dariusz Kacprzak, „Szczecińskie walki o sztukę”, czyli o pomorskim spotkaniu Polikleta z Vincentem van Goghiem u schyłku belle époque  / 147

Aneta Pawłowska, Czy istnieje południowoafrykańska belle époque?  / 157

Wacława Milewska, Autosakralizacja w sztuce Jacka Malczewskiego – ortodoksja, świętokradztwo czy akt genezyjskiej „wiary widzącej” Juliusza Słowackiego?  / 163

Agnieszka Bagińska, „Wędrówki po pracowniach” polskich artystów u schyłku XIX wieku  / 171

Ewa Ziembińska, Nabiści i bracia Natansonowie. Historia paryskiej kolekcji  / 179

Dorota Seweryn-Puchalska, „Miejski zapach ludzki! Znienawidzona rzecz!” Kolonie artystyczne – w poszukiwaniu Heimatu  / 185

Dorota Kudelska, Między Secesją a Hagenbundem – artyści polscy w Wiedniu 1898–1914  / 191

Anna Gawarecka, Świat w chorobliwych barwach malowany. O czeskich powrotach do fin de siècle’u  / 199

Agnieszka Gryglewska, Agnieszka Witkowska, Wzory secesji na wrocławskich elewacjach – materiały i technologie  / 207

Szymon Piotr Kubiak, Deutsche Mannschaft. Gmach paryskiego Théâtre des Champs-Élysées oraz recepcja architektury niemieckiej u progu wielkiej wojny  / 215

Piotr Kibort, Między metropolią a prowincją. Tradycjonalizm i modernizm w projektach architekta Jarosława Wojciechowskiego (1874–1942)  / 221

Oleksandr Overchuk, Witraż świecki we Lwowie na początku XX wieku. Przeoczona perła  / 227

Aneta Czarnecka, Świątynia „Promienistego kamienia” – niezrealizowane projekty świątyń jako przykład Gesamtkunstwerk Hugona Höppenera (Fidusa)  / 233

Piotr P. Czyż, Echa malarstwa polskiego modernizmu w nokturnach graficznych. Inspiracje i autointerpretacje Zofii Stankiewiczówny i Feliksa Jabłczyńskiego  / 239

Jan Gondowicz, Monsieur Sans-Gêne  / 247

Agnieszka Salamon-Radecka, Zapomniany wielkopolski artysta Jan Kazimierz Mycielski (1864–1913) i początki polskiej grafiki artystycznej  / 253

Lejła Chasjanowa, Dirce chrześcijańska Henryka Siemiradzkiego i Pojedynek Ilji Riepina na Drugim Biennale w Wenecji w 1897 roku  / 259

Anna Manicka, Pocałunki, wiolonczela i cylinder. Nieznane aspekty grafiki Konstantego Brandla ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie  / 267

Renata Piątkowska, „Otworzyć nowe niebo”. Artyści i żydowska nowoczesność w Polsce  / 273

Krystyna Kulig-Janarek, Od spraw narodowych do uciech doczesnych, czyli o galicyjskich „swojskich” drukach użytkowych z początku XX wieku  / 279

Magdalena Czubińska, Najstarsze polskie plakaty komercyjne (wydane do 1914 roku) ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie  / 285

Katarzyna Podniesińska, Ekslibris młodopolski – wizytówka właściciela, wizytówka twórcy (zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie)  / 293

Piotr Kopszak, Metafory życia konsekrowanego około 1900 roku  / 299

Aleksandra Pawlikowska, Kwiaty Jana Bulasa  / 303

Adam Szeląg, Źródło życiodajnej energii czy narzędzie lucyferycznej siły? Symbolika światła słonecznego w dobie fin de siècle’u na przykładzie „dyptyku bretońskiego” Ludwika de Laveaux  / 309

Justyna Guze, Późna twórczość artystów. Uwagi na marginesie rysunku Henriego-Josepha Harpignièsa Pejzaż leśny (1907) ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie  / 317

Ewa Gwiazdowska, Młody artysta w drodze. Alfred Meister w poszukiwaniu prawdy sztuki  / 321

Izabella Powalska, Twórczość łódzkich malarzy przełomu XIX i XX stulecia  / 327

Agata Wojcik, Odaliski, Persjanki, Superby… Wizja kobiety orientalnej w twórczości Pantaleona Szyndlera  / 335

Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Secesja w Zakopanem?  / 341

Maria Stopyra, Inspiracje młodopolskich rzeźbiarzy w kontekście wystawy „Polska rzeźba fin de siècle’u”  / 347

Anna Feliks, Pierwsze polskie autorskie meble wyplatane. Projekt Franciszka Bruzdowicza dla Szkoły Koszykarskiej w Skołyszynie (1902 rok)  / 353

Katarzyna Łomnicka, Józef Sperling (1884–1949) – przedsiębiorca i innowator  / 365

Stanisław Stefan Mieleszkiewicz, Europejskie stolarstwo i meblarstwo przełomu XIX i XX wieku  / 371

Elżbieta Matyaszewska, Przestrzeń kawiarni i przestrzeń sztuki. Jama Michalika w Krakowie, fin de siècle i Młoda Polska  / 383

Karolina Prymlewicz, „Krzesło do siedzenia”. O secesyjnej sztuce stosowanej w karykaturze niemieckiej  / 393

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum