• Home
  • Filozofia
  • Hegemonia i władza. Filozofia polityczna Antonia Gramsciego i jej współczesne kontynuacje

Michał Wróblewski

Hegemonia i władza. Filozofia polityczna Antonia Gramsciego i jej współczesne kontynuacje

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3531-9
Publication year:
2016
Pages number:
428
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Polityka w kulturze
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Michał Wróblewski

Hegemonia i władza. Filozofia polityczna Antonia Gramsciego i jej współczesne kontynuacje

Kategoria produktu:

Hegemonia i władza. Filozofia polityczna Antonia Gramsciego i jej współczesne kontynuacje skupia się na najważniejszych elementach politycznej filozofii Antonia Gramsciego – teorii państwa, koncepcji społeczeństwa obywatelskiego, zdrowego rozsądku i intelektualistów – by na ich podstawie zaproponować ujęcie władzy z perspektywy kluczowego dla autora Zeszytów więziennych pojęcia – hegemonii. Według Antonia Gramsciego kluczem do zrozumienia współczesnej polityki jest relacja pomiędzy władzą a społeczeństwem oraz sama dynamika rozwiniętych społeczeństw kapitalistycznych. Ta ostatnia sprawia, że celem polityki jest osiąganie konsensusu, wygrywanie przyzwolenia, a nie stosowanie bezpośredniego przymusu. Dla włoskiego filozofa władza nie jest związana jedynie z instytucjami państwa, ale upowszechnia wartości i idee, wpływa na funkcjonowanie instytucji społecznych, reprodukuje się w kulturze popularnej czy wiedzy potocznej, kształtuje dominujący światopogląd.

Książka analizuje również dwa rozwinięcia filozofii Gramsciego. Pierwszym z nich są prace szkoły z Birmingham, która nie tylko twórczo rozwinęła koncepcję hegemonii, ale również użyła jej do szeregu empirycznych analiz kultury współczesnej. Drugą kontynuacją Gramsciańskiej myśli jest filozofia Ernesta Laclaua i Chantal Mouffe. W swojej słynnej Hegemonii i socjalistycznej strategii dokonali oni reinterpretacji myśli włoskiego filozofa, używając do tego narzędzi postrukturalistycznej filozofii dyskursu, wprowadzając zupełnie nowe odczytanie pojęcia hegemonii.

Podziękowania / 7

Wstęp / 11
Cele wywodu / 13
Filozoficzne źródła myśli Gramsciego / 16
Teoria hegemonii a postmarksizm / 25
Problemy metodologiczne / 28
Streszczenie poszczególnych rozdziałów / 32

Rozdział 1
Społeczeństwo obywatelskie i masy / 37
Społeczeństwo obywatelskie jako nowoczesna forma uspołecznienia / 38
Społeczeństwo obywatelskie u Gramsciego / 50
Masa społeczna / 60
Strukturalne przeobrażania masy społecznej / 73
Podsumowanie / 90

Rozdział 2
Państwo i wojna pozycyjna / 93
Heglowska koncepcja państwa i jej Marksowska krytyka / 94
Państwo i społeczeństwo polityczne / 110
Wojna pozycyjna i kryzys hegemonii / 123
Podsumowanie / 138

Rozdział 3
Ideologie i intelektualiści / 140
Ujęcie pejoratywne – ideologia jako narzędzie dominacji / 142
Ujęcie neutralne – ideologia jako światopogląd / 155
Problem dwoistości ideologii u Gramsciego / 162
Infrastruktura ideologiczna / 169
Personel hegemoniczny – intelektualiści / 180
Podsumowanie / 200

Rozdział 4
Folklor i zdrowy rozsądek / 203
Zdrowy rozsądek – próba definicji / 204
Zdrowy/potoczny rozsądek i folklor / 215
(Poźno)nowoczesność zdrowego rozsądku / 228
Hegemoniczność zdrowego rozsądku / 248
Podsumowanie / 259

Rozdział 5
Teoria hegemonii i brytyjskie studia kulturowe / 260
Angielski łącznik / 262
Szkoła z Birmingham / 288
Kultura hegemoniczna / 296
Podsumowanie / 331

Rozdział 6
Poststrukturalistyczna korekta / 334
Problem marksizmu / 335
Dyskursywna teoria hegemonii / 352
Hegemonia i radykalna demokracja / 377
Podsumowanie / 386

Zakończenie, czyli czym właściwie jest hegemonia? / 388
Bibliografia / 401
Indeks osobowy / 417

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum