Tomasz Kempa

Konflikty wyznaniowe w Wilnie od początku reformacji do końca XVII wieku

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3600-2
Publication year:
2016
Pages number:
800
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

88,00 zł

miękka

Tomasz Kempa

Konflikty wyznaniowe w Wilnie od początku reformacji do końca XVII wieku

Kategoria produktu:

Najnowsza książka toruńskiego historyka ukazuje konflikty, do jakich dochodziło z powodów wyznaniowych (lub z wykorzystaniem religii jako pretekstu) w Wilnie w okresie wielkich przemian religijnych, jakie miały miejsce w Rzeczypospolitej w związku z pojawieniem się reformacji i odpowiedzią na to ze strony Kościoła katolickiego. Jest to pierwsza monografia, w której został kompleksowo przedstawiony problem tumultów religijnych w odniesieniu do jednego z największych miast Rzeczypospolitej. Książka uwzględnia całą mozaikę grup wyznaniowych obecnych w stołecznym mieście Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XVII wieku, poczynając od wyznań chrześcijańskich: rzymskich katolików, kalwinistów, luteranów, prawosławnych, unitów, a na Żydach (jako wyznawcach judaizmu) i Tatarach (wyznających islam) kończąc. 

Wykaz skrótów / 7
Wstęp / 13

Rozdział I
Wilno w przededniu reformacji / 33

Rozdział II
Początki i rozwój reformacji w stołecznym mieście / 63

Rozdział III
Początki kontrreformacji i działalność jezuitów w Wilnie. Wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego oraz pierwsze tumulty / 97

Rozdział IV
Wprowadzenie unii brzeskiej oraz tumulty z lat 1597–1599 / 181

Rozdział V
Rozstrzygnięcie konfliktu między zwolennikami a przeciwnikami unii w Wilnie / 243

Rozdział VI
Dwie trudne dekady wileńskich różnowierców (1610–1632). Tumult z 1611 r. Bractwo św. Ducha jako centrum prawosławia w Wielkim Księstwie Litewskim / 299

Rozdział VII
Bezkrólewie 1632 r. a sytuacja wyznaniowa w Wilnie. Ataki na wileńskich luteranów oraz kalwińska „katastrofa” z lat 1639–1640 / 373

Rozdział VIII
Okupacja moskiewska Wilna w latach 1655–1661 i jej skutki dla relacji międzykonfesyjnych w mieście / 445

Rozdział IX
Unia i prawosławie w Wilnie po okupacji moskiewskiej. Tragedia kalwinistów wileńskich w 1682 r. / 473

Rozdział X
Żydzi wileńscy i Tatarzy łukiscy w XVI–XVII w. Tumulty antyżydowskie / 525

Rozdział XI
Wielokonfesyjne Wilno w drugiej połowie XVII w. na tle innych miast rzeczypospolitej. Testamenty wilnian. Specyfika wileńskich cechów / 579

Zakończenie / 625
Aneks / 667
Bibliografia / 721
Wykaz ilustracji / 767
Indeks nazwisk / 771

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum