Daniela Szymańska, Michał Korolko, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Aleksandra Lewandowska

Ekoinnowacje w miastach

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

26,00 zł

Daniela Szymańska, Michał Korolko, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Aleksandra Lewandowska

Ekoinnowacje w miastach

Kategoria produktu:

Wstęp (D. Szymańska) / 7

1. Ekoinnowacje w miastach / 11
1.1. Pojęcie ekoinnowacji – wieloaspektowość zagadnienia (D. Szymańska, M. Korolko, E. Grzelak-Kostulska, A. Lewandowska) / 11
1.2. Programy i podmioty wspierające ekoinnowacje w miastach (A. Lewandowska, D. Szymańska, E. Grzelak-Kostulska, M. Korolko) / 17

2. Wybrane doświadczenia miast w zakresie wdrażania ekoinnowacji / 29
2.1. Produkcja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) jako przejaw ekoinnowacji (D. Szymańska, A. Lewandowska, E. Grzelak-Kostulska, M. Korolko) / 29
2.2. Ekoinnowacje w transporcie miejskim (E. Grzelak-Kostulska, D. Szymańska, A. Lewandowska, M. Korolko) / 44
2.3. Ekoinnowacje w zrównoważonym budownictwie w miastach (A. Lewandowska, D. Szymańska, E. Grzelak-Kostulska, M. Korolko) / 94
2.4. Ekoinnowacje w zakresie redukcji zanieczyszczeń (D. Szymańska, A. Lewandowska, E. Grzelak-Kostulska, M. Korolko) / 113
2.5. Inteligentne drogi i ulice miejskie (E. Grzelak-Kostulska, M. Korolko, D. Szymańska, A. Lewandowska) / 119
2.6. Ekoinnowacje w recyklingu i utylizacji odpadów (A. Lewandowska, D. Szymańska, E. Grzelak-Kostulska, M. Korolko) / 131
2.7. Zieleń w miastach (D. Szymańska, A. Lewandowska, E. Grzelak-Kostulska, M. Korolko) / 146

3. Ekoinnowacje oparte na otwartym modelu – miasta biointeligentne (M. Korolko, E. Grzelak-Kostulska, D. Szymańska, A. Lewandowska) / 157

Zakończenie – ekoinnowacje wyzwaniem dla obecnych i przyszłych pokoleń (D. Szymańska) / 175
Literatura / 179
Spis rycin / 191
Spis tabel / 195

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum