• Home
  • Pedagogika
  • Polskie dziedzictwo pedagogiczne. Rozważania o ideach i instytucjach

Joanna Falkowska (red.)

Polskie dziedzictwo pedagogiczne. Rozważania o ideach i instytucjach

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3682-8
Publication year:
2016
Pages number:
172
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
148 x 210 mm
Series:
Pedagogika Toruńska
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

26,00 zł

miękka

Joanna Falkowska (red.)

Polskie dziedzictwo pedagogiczne. Rozważania o ideach i instytucjach

Kategoria produktu:

Autorzy zamieszczonych w tym tomie tekstów zaproponowali różne sposoby odczytania terminu, jakim jest dziedzictwo pedagogiczne. Odnieśli się do minionej myśli pedagogicznej i jej przedstawicieli (teoretyków i praktyków), propagowanych przez nich koncepcji oraz do dziedzictwa instytucji. Wspólnym mianownikiem zebranych artykułów, jest próba ocalenia od zapomnienia idei edukacyjnych oraz instytucji jako miejsc podtrzymywania tradycji i ochrony dziedzictwa kulturowego. Należy zauważyć, że autorzy zebranych rozważań podkreślali zwłaszcza rolę dziedzictwa pedagogicznego w oddziaływaniu na młode pokolenie Polaków oraz starania czynione dla jego ochrony. Zasygnalizowane w niniejszej publikacji problemy są świadectwem tego, jak ważna jest świadomość konieczności dbania o dziedzictwo kulturowe, w tym pedagogiczne. Odwoływanie się do przeszłości, tradycji i kultury minionych pokoleń ma bowiem istotne znaczenie bez względu na okoliczności polityczne, społeczne itp. Zwłaszcza w trudnych dla narodu momentach dziejowych dorobek przodków oraz pamięć o ich pracy i wysiłku był inspiracją do walki o odzyskanie tożsamości i niepodległości. Współcześnie pamięć o tym, co ważne w dziejach narodu, oznacza troskę i zaangażowanie w przyszłość.

Przedmowa / 7

Jan Ryś

Rola tradycji w wychowaniu żołnierskim XVI–XVII wieku / 13

Maria Opiela

Edukacja dla podtrzymania tradycji i ochrony dziedzictwa

kulturowego w pismach Edmunda Bojanowskiego / 29

Agnieszka Skrzypek

Pamięć o dziedzictwie pierwszych pokoleń służebniczek źródłem

kształtowania tożsamości Zgromadzenia Służebniczek Dębickich / 47

Agnieszka Wałęga

Dziedzictwo polskiej teorii i praktyki pedagogicznej

na kartach „Szkoły” / 59

Wiesław Jamrożek

Dziedzictwo kulturowe Polaków kresowych – współczesne

konteksty edukacyjne (wprowadzenie do problemu) / 77

Witold Chmielewski

Kwestia podtrzymania tradycji i dziedzictwa kulturowego

w założeniach edukacyjnych uchodźstwa w czasie

drugiej wojny światowej / 95

6 Spis treści

Kazimiera Jaworska

Piastowie Śląscy w pamięci uczniów i nauczycieli

pierwszego powojennego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy

(1945-1960) / 111

Maria Radziszewska

Szkolne izby pamięci narodowej na Warmii i Mazurach.

Ciągłość i zmiana / 125

Aneta Bołdyrew

Pamięć o dziejach „małej ojczyzny”. Edukacyjne i wychowawcze

walory historii regionalnej i lokalnej / 141

Paweł Śpica

Pamięć rodzinna a kształtowanie własnej tożsamości –

doświadczenie autobiograficzne / 157

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum