Maciej Zastempowski (red.)

Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3648-4
Publication year:
2016
Pages number:
194
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

28,00 zł

miękka

Maciej Zastempowski (red.)

Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw

Kategoria produktu:

„Problematyka innowacyjności polskich przedsiębiorstw, współtworzących PKB naszego kraju, jest niezwykle istotna zarówno dla samej wiedzy naukowej, jak i dla twórców strategii rozwoju gospodarczego. Wiedza o potencjale innowacyjnym przedsiębiorstw jest wręcz niezbędna w opracowywaniu takiej strategii, mającej na celu unowocześnienie gospodarki. Innowacyjność jest podstawowym filarem przewagi konkurencyjnej, zatem jej poziom ma ogromne znaczenie dla bytu organizacji w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Ogólnie niska innowacyjność polskiej gospodarki (będąca sumą innowacyjności jej przedsiębiorstw), wymaga w pierwszej kolejności diagnozy stanu rzeczy. Oceniana pozycja jest nie tylko diagnozą odnoszącą się do aktywności innowacyjnej sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ale także opisuje tę aktywność na tle takich uwarunkowań, jak światowe sytuacje kryzysowe, rozlewające się na poszczególne kraje. […] Zawartość książki jest oczekiwana nie tylko przez badaczy procesów innowacyjnych zachodzących w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, ale także, w co należy wierzyć, przez osoby odpowiedzialne i zaangażowane w strategię poprawy polskiej gospodarki poprzez wzrost jej innowacyjności”.

dr hab. Wojciech Popławski, prof. WSB

Wstęp /7

Rozdział 1. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw na świecie / 13
Marian Oliński
1.1. Kontrowersje wokół pojęcia małego i średniego przedsiębiorstwa / 13
1.2. Wybrane definicje małego i średniego przedsiębiorstwa / 21
1.3. Znaczenie gospodarcze sektora małych i średnich przedsiębiorstw na świecie / 33

Rozdział 2. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / 45
Dorota Grego-Planer
2.1. Ewolucja sektora małych i średnich przedsiębiorstw / 45
2.2. Znacznie gospodarcze sektora małych i średnich przedsiębiorstw / 54

Rozdział 3. Innowacyjność przedsiębiorstwa – zarys teorii / 81
Natalia Przybylska
3.1. Pojęcie i typologia innowacji / 81
3.2. Źródła i kluczowe teorie innowacji / 93
3.3. Modele działalności innowacyjnej / 103

Rozdział 4. Uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw w czasie kryzysu / 121
Krzysztof Krukowski
4.1. Przyczyny i skutki kryzysu finansowego / 121
4.2. Działania przedsiębiorstw w czasie kryzysu / 127

Rozdział 5. Diagnoza aktywności innowacyjnej polskich małych i średnich przedsiębiorstw / 143
Maciej Zastempowski
5.1. Organizacja i metodyka badań empirycznych / 143
5.2. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw / 145
5.3. Analiza i ocena aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw / 150
5.3.1. Innowacje produktowe / 151
5.3.2. Innowacje procesowe / 157
5.3.3. Innowacje marketingowe / 163
5.3.4. Innowacje organizacyjne / 166
5.3.5. Makroekonomiczne uwarunkowania i ich wpływ na aktywność innowacyjną małych i średnich przedsiębiorstw / 169

Zakończenie / 175
Bibliografia / 179
Spis tabel / 189
Spis wykresów / 191
Spis schematów / 192

 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum