Aleksander Smoliński (red.)

Ze wspólnej przeszłości. Studia z dziejów stosunków polsko-rumuńskich

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3703-0
Publication year:
2017
Pages number:
128
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

26,00 zł

miękka

Aleksander Smoliński (red.)

Ze wspólnej przeszłości. Studia z dziejów stosunków polsko-rumuńskich

Kategoria produktu:

Od dłuższego już czasu polsko-rumuńskie stosunki polityczne i wojskowe oraz kontakty gospodarcze i kulturalne budzą żywe zainteresowanie polskich historyków. Dotyczy to przede wszystkim wspólnych dziejów z okresu Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz II Rzeczypospolitej, a także czasów niemal nam współczesnych, które są już raczej polem badawczym politologów, a nie historyków. Innym obszarem studiów polskich historyków oraz etnologów i etnografów jest też nieliczna mniejszość polska zamieszkująca rumuńską Bukowinę.

W nurcie wspomnianych zainteresowań badawczych mieści się również prezentowany tom studiów, w którym zawarto szereg tekstów przedstawiających wiele różnorodnych aspektów szeroko rozumianych polsko-mołdawsko-rumuńskich stosunków politycznych między ostatnią dekadą XVII a ostatnią dekadą XX w. Może on więc stanowić ważne uzupełnienie badań prowadzonych współcześnie zarówno przez polskich historyków, jak i politologów.

Wstęp / 7

„Sprawy mołdawskie” w rachunkach hetmana wielkiego koronnego Stanisława Jabłonowskiego w latach 1685–1689 (Marek Wagner) / 11

Rumunia wobec wojny polsko-sowieckiej w świetle wybranych polskich dokumentów politycznych oraz wojskowych z zimy i wiosny 1920 r. Kwestia przyczyn zawarcia oraz postanowień i celów polsko-rumuńskiej konwencji wojskowo-politycznej (Aleksander Smoliński) / 25

Narodziny dobrego sąsiedztwa. Polska i Rumunia przed podpisaniem traktatu sojuszniczego w 1921 r. (Henryk Lisiak) / 59

Koncepcja zawarcia paktu wzajemnej pomocy między Rumunią a ZSRS w latach 1935–1936 i jej konsekwencje w ocenach polskich dyplomatów (Jarosław Durka) / 77

Wizyty rumuńskich ministrów spraw zagranicznych w Polsce międzywojennej w świetle doniesień prasowych (Piotr Gołdyn) / 97

Wizyta Wojciecha Jaruzelskiego w Rumunii w czerwcu 1982 r. (Adam Burakowski) / 113

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum