Włodzimierz Karaszewski (red.)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski - analiza porównawcza

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISBN:
9788323137580
Publication year:
2017
Pages number:
266
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Włodzimierz Karaszewski (red.)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski - analiza porównawcza

Kategoria produktu:

W książce zostały przedstawione wyniki badań pn. „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski – analiza porównawcza”, przeprowadzonych w ramach projektu zrealizowanego w latach 2014–2016 przez zespoły naukowo-badawcze czterech polskich uczelni: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Badaniami zostały objęte województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie, warmińsko mazurskie i wielkopolskie. Jest to, jak dotąd, pierwszy projekt dotyczący aspektów regionalnych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, obejmujący swym zasięgiem kilka województw i jednocześnie pierwszy międzyuczelniany projekt o tej tematyce.

(Ze Słowa wstępnego prof. Włodzimierza Karaszewskiego)

Słowo wstępne (Włodzimierz Karaszewski) / 9

Wprowadzenie – metodyka badań (Włodzimierz Karaszewski) / 13

Rozdział 1 .Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i ich oddziaływanie na gospodarkę regionu przyjmującego / 23
(Włodzimierz Karaszewski, Małgorzata Jaworek, Ewa Siemińska)
1.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne / 23
1.2. Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla gospodarki regionu przyjmującego / 25
1.3. Inwestorzy zagraniczni w prywatyzacji polskiej gospodarki / 40
1.3.1. Przebieg procesu prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w latach 1990–2015 / 42
1.3.2. Społeczny odbiór inwestorów zagranicznych w prywatyzacji / 46
1.4. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce – skala i tendencje / 49
1.4.1. Formalnoprawne zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców / 51
1.4.2. Skala nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce w latach 2000–2015 / 57
1.5. Podsumowanie / 64

Rozdział 2. Kapitał w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce / 67
(Marcin Kuzel, Magdalena Kuczmarska, Leszek Czaplewski, Małgorzata Jaworek)
2.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – skala i struktura / 70
2.2. Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego / 77
2.3. Miejsce przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce / 90
2.4. Podsumowanie / 117

Rozdział 3. Stymulanty i destymulanty podejmowania przez inwestorów zagranicznych inwestycji bezpośrednich w wybranych województwach Polski / 121
(Małgorzata Jaworek, Leszek Czaplewski, Magdalena Kuczmarska, Marcin Kuzel)
3.1. Stymulanty podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (ocena jednostek samorządu terytorialnego versus ocena inwestorów zagranicznych) / 125
3.2. Destymulanty podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (ocena jednostek samorządu terytorialnego versus ocena inwestorów zagranicznych) / 134
3.3. Determinanty wyboru województw jako miejsca lokalizacji inwestycji zagranicznych / 145
Podsumowanie / 153

Rozdział 4. Korzyści i zagrożenia związane z działalnością podmiotów z kapitałem zagranicznym w świetle opinii samorządów / 155
(Karolina Pawlak, Włodzimierz Kołodziejczak, Aldona Standar, Małgorzata Kołodziejczak)
4.1. Ocena korzyści związanych z działalnością przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego / 155
4.2. Ocena zagrożeń związanych z działalnością przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego / 162
4.3. Postrzeganie korzyści i zagrożeń w kontekście potrzeb kapitałowych / 169
4.4. Podsumowanie / 174

Rozdział 5. Aktywność jednostek samorządu terytorialnego w pozyskiwaniu kapitału zagranicznego / 177
(Jerzy Różański, Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Dorota Starzyńska)
5.1. Źródła informacji o inwestorach zagranicznych oraz agendy zajmujące się ich obsługą / 178
5.2. Instrumenty promocji gminy oraz czynniki ograniczające ich skuteczność / 183
5.3. Podsumowanie / 197

Rozdział 6. Atrakcyjność inwestycyjna i klimat dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 199
(Roman Kisiel, Wiesława Lizińska, Renata Marks-Bielska, Karolina Babuchowska, Izabela Serocka)
6.1. Klimat inwestycyjny / 199
6.2. Ocena atrakcyjności inwestycyjnej województw w opinii przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego / 205
6.3. Klimat dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 217
6.4. Podsumowanie / 230

Zakończenie / 233

Literatura / 245

Spis schematów, tabel i wykresów / 259

Summary. Foreign Direct Investment in Selected Polish Provinces – a Comparative Analysis / 265

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum