• Home
  • Geografia
  • Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu

Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska (red.)

Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3826-6
Publication year:
2017
Pages number:
314
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

49,00 zł

miękka

Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska (red.)

Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu

Kategoria produktu:

25 lat funkcjonowania Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego /  3

Przedmowa / 9

Andrzej Kostrzewski

Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego – 25 lat realizacji programu, znaczenie poznawcze i aplikacyjne / 11

Stacje Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

Adam Olszewski

Stacja Bazowa Kampinos / 33

Krzysztof Krakowski

Stacja Bazowa Karkonosze / 39

Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska, Ireneusz Sobota

Stacja Bazowa Koniczynka / 45

Krzysztof Skotak, Anna Degórska, Zdzisław Prządka, Urszula Białoskórska, Dorota Typiak-Nowak, Jakub Bratkowski

Stacja Bazowa Puszcza Borecka  / 55

Przemysław Stachyra

Stacja Bazowa Roztocze /  63

Maciej Major, Mikołaj Majewski, Małgorzata Olejarczyk, Małgorzata Zięba

Stacja Bazowa Różany Strumień / 71

Józef Szpikowski, Monika Domańska, Andrzej Kostrzewski, Robert Kruszyk, Grażyna Szpikowska

Stacja Bazowa Storkowo / 77

Witold Bochenek, Eugeniusz Gil, Krzysztof Kiszka

Stacja Bazowa Szymbark / 87

Marek Jóźwiak

Stacja Bazowa Śwęty Krzyż /  95

Lech Krzysztofiak

Stacja Bazowa Wigry / 103

Jacek Tylkowski

Stacja Bazowa Wolin / 109

Stan środowiska w Polsce

Jacek Tylkowski

Stan geoekosystemów Polski w 2015 roku na podstawie badań Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego / 119

Jacek Goszczyński, Elwira Jutrowska

Stan środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na podstawie badań monitoringowych w 2015 roku / 129

Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu

Witold Bochenek

Charakterystyka wezbrań Bystrzanki w latach 1996–2015 / 139

Janina Borysiak

Dynamika roślinności na stałej powierzchni badawczej w zlewni Różanego Strumienia w Poznaniu / 145

Janina Borysiak

Mezotroficzny charakter roślinności jeziora Czarnego w zlewni górnej Parsęty (Pojezierze Drawskie) / 153

Anna Degórska, Zdzisław Prządka, Krzysztof Skotak, Urszula Białoskórska, Dorota Typiak-Nowak

Depozycja zanieczyszczeń – Case Study Puszcza Borecka / 159

Ewa A. Dembowska, Adam Solarczyk, Paweł Napiórkowski

Występowanie zagrożonego gatunku okrzemki Fragilaria reicheltii(Voigt) Lange-Bertalot w jeziorach zlewni Strugi Toruńskiej – badania wstępne / 161

Monika Domańska

Rośliny inwazyjne obcego pochodzenia w zlewni górnej Parsęty (Pojezierze Drawskie) / 165

Kinga Hildebrandt

Jakość powietrza atmosferycznego w Koniczynce w latach 1996–2016 na podstawie badań WIOŚ / 171

Stanisław Huruk, Alicja Huruk, Arvīds Barševskis, Grzegorz Wróbel, Anna Degórska, Krzysztof Skotak, Lech Krzystofiak, Józef Szpikowski, Witold Bochenek, Barbara Janisz, Karol S. Huruk

Wybrane elementy struktury zgrupowań biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) w badanych typach siedliskowych lasu w otoczeniu Stacji Bazowych ZMŚP / 177

Szymon Jusik, Krzysztof Szoszkiewicz, Daniel Gebler, Krzysztof Achtenberg, Joanna Chmist, Mariusz Adynkiewicz-Piragas, Tomasz Okruszko, Artur Radecki-Pawlik, Karol Pietruczuk, Marcin Przesmycki, Bartosz Krysztofiak, Stanisław Zaborowski, Agata Jasiak, Aleksandra Simińska

Nowa metoda ocena stanu hydromorfologicznego cieków w oparciu o Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny (HIR) / 185

Małgorzata Kijowska-Strugała

Wpływ człowieka na wielkość transportu zawiesiny w potoku Bystrzanka (Karpaty Zachodnie) / 195

Małgorzata Kijowska-Strugała, Krzysztof Kiszka

Wpływ wybranych czynników środowiskowych i czasu użytkowania poletka na rozbryzg gleby na pogórskim stoku doświadczalnym / 201

Małgorzata Kijowska-Strugała, Łukasz Wiejaczka

Dynamika zmian temperatury wody w zespole zbiorników zaporowych Czorsztyn-Sromowce Wyżne i jej rola w kształtowaniu termiki rzeki górskiej / 207

Andrzej Kostrzewski, Robert Kruszyk, Zuzanna Woźniewicz

25 lat funkcjonowania programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego / 211

Robert Kruszyk, Maciej Major, Małgorzata Olejarczyk

Transformacja właściwości fizykochemicznych wód opadowych w drzewostanie sosnowym na przykładzie małej zlewni zurbanizowanej (Różany Strumień, Poznań) / 217

Wojciech Kuczmowski, Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska

Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na temperaturę powietrza w Koniczynce k. Torunia w latach 1994–2016 / 223

Maciej Lenartowicz, Adam Olszewski

Warunki kształtowania się interakcji wód powierzchniowych i podziemnych w małej zlewni bagiennej (na przykładzie zlewni badawczej ZMŚP „Kampinos”) / 231

Maciej Major, Mikołaj Majewski, Małgorzata Olejarczyk, Małgorzata Zięba

Charakterystyka zanieczyszczeń powietrza i składu chemicznego opadów atmosferycznych w małej zlewni antropogenicznej Różanego Strumienia w 2016 roku / 237

Maciej Major, Mikołaj Majewski, Małgorzata Olejarczyk, Małgorzata Zięba

Funkcjonowanie geoekosystemu zlewni Różanego Strumienia w Poznaniu w roku hydrologicznym 2016 / 245

Maciej Major, Mikołaj Majewski, Małgorzata Olejarczyk, Małgorzata Zięba

Indywidualność geograficzna zlewni Różanego Strumienia w Poznaniu / 251

Paweł Napiórkowski, Adam Solarczyk, Ewa Dembowska, Teresa Napiórkowska

Ocena stanu troficznego jezior dorzecza Strugi Toruńskiej, metodą Zooplanktonowych Wskaźników Stanu Trofii / 257

Rafał Paprocki

Monitoring zgrupowań dżdżownic (Lumbricidae) zasiedlających glebę agroekosystemów Stacji Bazowej ZMŚP w Koniczynce / 263

Bogusław Radliński, Anna Rawiak, Zbigniew Maciejewski, Przemysław Stachyra

Monitoring roślin inwazyjnych obcego pochodzenia w Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Roztocze / 269

Adam Solarczyk, Paweł Napiórkowski, Ewa Dembowska

Stan geoekosystemów jeziornych dorzecza Strugi Toruńskiej w zmieniających się warunkach klimatyczno-hydrologicznych / 275

Krzysztof Szoszkiewicz, Karol Pietruczuk, Daniel Gebler, Aleksandra Simińska, Bartosz Krysztofiak

Kompleksowy monitoring zbiornika retencyjnego na przykładzie Zbiornika Rydzyna / 285

Józef Szpikowski, Grażyna Szpikowska

Stan hydromorfologiczny i hydrochemiczny Parsęty / 291

Małgorzata Świątek

Zmiany klimatyczne na Pobrzeżu Szczecińskim i ich wpływ na wielkości przepływów rzecznych / 303

Jacek Tylkowski, Mariusz Samołyk, Paweł Czyryca, Marcin Winowski

Stan i przemiany środowiska przyrodniczego zlewni ZMŚP Jezioro Gardno w latach 2009–2016 / 307

Henryka Wojtczak

Stan czystości wód Strugi Toruńskiej w granicach zlewni eksperymentalnej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Koniczynce / 313

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum