• Home
  • Historia nowożytna
  • W sercu Ultima Thule. Reprezentacje Grenlandii Północnej w relacjach z ekspedycji Knuda Rasmussena

Agata Lubowicka

W sercu Ultima Thule. Reprezentacje Grenlandii Północnej w relacjach z ekspedycji Knuda Rasmussena

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3725-2
Publication year:
2017
Pages number:
362
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Format:
148 x 210 mm
Series:
Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

twarda z obwolutą

Agata Lubowicka

W sercu Ultima Thule. Reprezentacje Grenlandii Północnej w relacjach z ekspedycji Knuda Rasmussena

Kategoria produktu:

Prezentowana książka to próba odczytania nieznanych w Polsce relacji z ekspedycji na Grenlandię Północną najznamienitszego duńsko-grenlandzkiego polarnika, Knuda Rasmussena. Celem autorki jest zbadanie związków literackiej konstrukcji tych terenów z procesem kolonialnym, w wyniku którego cały region Thule został objęty zwierzchnością państwa duńskiego. Przyjmując za punkt wyjścia ambiwalencję zarówno postaci polarnika, jak i literackich przedstawień omawianego obszaru oraz jego rdzennych mieszkańców, autorka dowodzi niestabilności konstrukcji geografii i tożsamości, mimo asymetrycznego układu sił między kolonizatorem a skolonizowanym.

Wprowadzenie / 9
Grenlandia i Grenlandczycy w duńskim dyskursie / 17
Knud Rasmussen / 27
Struktura pracy / 40
Objaśnienie stosowanych pojęć / 42

Rozdział 1. Studia postkolonialne / 49
Dyskurs kolonialny i analiza reprezentacji / 54
Rozszczepiony podmiot i ambiwalencja / 60
Związki dyskursu eksploracji polarnych z kolonializmem – literatura polarna jako ich produkt / 63

Rozdział 2. spotkania z kulturowym innym w kraju nowych ludzi / 75
Literacka Ekspedycja na Grenlandię 1902–1904 / 75
Przedsądy podmiotu na temat Grenlandii Północnej i Inughuit / 78
Grenlandia Północna i Inughuit jako Inne / 84
Eskimoska Arkadia i Arkadyjczycy: trop idealizacji i jego zakłócenie / 94
Eskimosi są prymitywni: trop esencjalizacji i jego destabilizacja / 113
My oraz inni: binarne opozycje, ich odwrócenie i kwestionowanie / 127
Inughuit jako „nieskończenie inni”: egzotyzacja i jej brak / 142
Grenlandia Północna i Inughuit rozumiane przez pryzmat rdzennego mitu / 154
Głos narratora versus głosy rdzenne – master narrative i aspekt heteroglozji / 162
Znaczenie kontekstu historycznego dla wymowy utworu / 175

Rozdział 3. Kartografując Ultima Thule: spotkania z tellurycznym innym / 181
I Ekspedycja Thule 1912–1913 / 181
Rozszczepienie podmiotu – autorytet naukowca i instynkt arktycznego myśliwego / 185
Męska podróż i męska przygoda / 198
Część I
Lądolód i Grenlandia Północno-Wschodnia jako niebezpieczna dzicz: heroizacja i sensacjonalizm / 201
Miejsce „poza domem”: opozycja między byciem w domu a byciem w podróży / 216
W pogoni za celem naukowym: opozycja aktywność–bierność / 222
Inughuit jako przedstawiciele natury: opozycja między kulturą a naturą / 226
Destabilizacja binarnych opozycji konstruujących męski heroizm polarników / 234

Część II
Terra feminarum: męska podróż w żeńskiej przyrodzie / 246
Męskość naukowa: wymazanie, kartografowanie i wykonywanie pomiarów / 247
Męskość estetyczna: Grenlandia Wschodnia i lądolód jako źródło wzniosłości / 262
Opór wobec różnicowania Innego za pomocą męskości naukowej i estetycznej / 275
Grenlandia Północna jako źródło tellurycznej grozy i miejsce opierające się pomiarom / 276
Grenlandia Północna jako miejsce z własną historią: język, historia i głosy Inughuit / 284
„Bycie w krajobrazie” i złamanie prymatu percepcji wzrokowej / 294
Przestrzeń rdzennego mitu / 302
Mój dziennik podróży w kontekście historycznym / 305

Rozdział 4. Refleksje końcowe / 309

Epilog / 319
Bibliografia / 321
Summary / 335
Indeks osób / 337

 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum