Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa (red.)

Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 5: Archiwistyka uniwersalna, archiwistyka lokalna

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3788-7
Publication year:
2017
Pages number:
336
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Toruńskie konfrontacje archiwalne
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

miękka

Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa (red.)

Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 5: Archiwistyka uniwersalna, archiwistyka lokalna

Kategoria produktu:

Waldemar Chorążyczewski
Archiwistyka lokalna, archiwistyka uniwersalna. Wprowadzenie doproblemu / 7

Urszula Kowalczyk
Recepcja francuskiej myśli archiwalnej w archiwistyce polskiej – przejaw uniwersalizacji dziedziny? / 15

Anna Laszuk
Projekty narodowe i międzynarodowe czyli archiwistyka stosowana. W czym polska specyfika stanowi przeszkodę? / 27

Alicja Kulecka
Uniwersalność i lokalność w systemie ustrojowym i aktach KrólestwaPolskiego(1815–1867) / 41

Aliaksandr Bialiauski, Andrzej Łatuszkin, Aleksander Prudnikow
Białoruska archiwalna teoria i praktyka: jedność realna czy wirtualna? / 57

Wiesława Kwiatkowska
Jedna metodyka opracowania archiwalnego, różne odmiany. Przyczynyiocena / 69

Stanisław Błażejewski
Przystosowywanie opracowania archiwaliów do potrzeb użytkowników Archiwum Państwowego w Bydgoszczy / 85

Wanda K. Roman
Archiwalny opis informacyjny – od lokalności do uniwersalizmu / 109

Hubert Mazur
Uniwersalny monolit czy lokalna różnorodność? Od czego zależy charakter i jakość działalności edukacyjnej archiwów w teorii i praktyce? / 125

Violetta Urbaniak
Archiwa w edukacji, edukacja w archiwach / 147

Elżbieta Czajka
Specyfika „łódzkiej” archiwistyki na przykładzie rozwiązań wdrażanych przez pracowników Archiwum Państwowego w Łodzi przy gromadzeniu i porządkowaniu akt fabrycznych / 161

Tomasz Matuszak
Czy istnieje uniwersalizm w archiwistyce wojskowej? Przyczynek do dziejów kancelarii i archiwów Wojska Polskiego / 173

Mateusz Zmudziński
Udostępnianie archiwaliów w diecezjalnych archiwach kościelnych: podobieństwairóżnice / 191

Marek Wojciechowski
Wartościowanie dokumentacji w sądach powszechnych – wybranezagadnienia / 203

Agnieszka Rosa
Publiczność archiwów – zasada uniwersalna czy lokalna / 211

Tomasz Czarnota
O archiwistyce społecznej i jej możliwych drogach rozwoju / 225

Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Badania archiwów społecznych: w poszukiwaniu „lokalnych archiwistyk” / 243

Marek Konstankiewicz
Wybrane aspekty międzynarodowe polskiego prawa archiwalnego / 263

Krzysztof Syta
Nazewnictwo zespołów archiwalnych proweniencji prywatnej w zasobach archiwów państwowych – próba analizy / 275

Monika Cołbecka
Archiwistykaeksperymentalna / 301

Łukasz Karolewski
Szanse i zagrożenia crowdsourcingu w opracowaniu fotografii / 313

Hadrian Ciechanowski
O spuściźnie inaczej czyli nieśmiertelność otwarta w archiwaliach / 327

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum