Leon Mitkiewicz

W Wojsku Polskim 1917–1938, t.2: W Wojsku Polskim 1920–1930

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3799-3
Publication year:
2017
Pages number:
418
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Leon Mitkiewicz – W Wojsku Polskim 1917–1938
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Leon Mitkiewicz

W Wojsku Polskim 1917–1938, t.2: W Wojsku Polskim 1920–1930

Kategoria produktu:

Przekazany do rąk czytelnika kolejny tom wspomnień płk. dypl. Leona Mitkiewicza-Żółttka opisuje wydarzenia i przywołuje osoby, z którymi zetknął się służbowo bądź prywatnie, służąc w Wojsku Polskim między 1921 a 1930 r. Dzieło Mitkiewicza ma szczególną wartość historyczną, gdyż niesie olbrzymi materiał faktograficzny o wojsku czasów II RP. Autor wywiązał się ze swojego zadania znakomicie, gdyż jest nie tylko „rasowym” kawalerzystą i wyróżniającym się młodym oficerem, nieskażonym jeszcze koszarową rutyną, ale również bystrym obserwatorem otaczającego go świata, rzeczowo patrzącym na rzeczywistość pierwszych dziesięciu lat pokojowej egzystencji polskiego wojska. Niezmiernie trafnie opisuje warunki, w jakich rozpoczynało ono swoją pokojową egzystencję, oraz opisuje swoich przełożonych i kolegów żołnierzy.

WYKAZ SKRÓTÓW | 7

WSTĘP | 11

Po wojnie polsko-sowieckiej 1920 roku. W 9 Brygadzie w Kaliszu i… w Nieświeżu | 15

W 4 Brygadzie Jazdy w Suwałkach | 47

W Warszawie. Biuro Ścisłej Rady Wojennej. Oddział III – A – operacyjny | 97

W Wyższej Szkole Wojennej | 117

W Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu na Pomorzu | 189

W 2 Pułku Ułanów Grochowskich | 269

W 7 Pułku Ułanów Lubelskich | 297

BIBLIOGRAFIA | 343

INDEKS OSÓB | 353

FOTOGRAFIE | 367

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Leon Mitkiewicz

    Pułkownik dyplomowany, wybitny oficer liniowy i sztabowy, „rasowy” kawalerzysta, człowiek gruntownie wykształcony, o szerokich horyzontach i wielkich zaletach intelektualnych, miał świetną pamięć do ludzi i sytuacji, wielki talent do obiektywnego i – najczęściej ‒ życzliwego opisywania osób, z którymi zetknął się służbowo bądź prywatnie. Wielu z nich odegrało znaczącą rolę w dziejach naszego kraju i wojska. W czasie służby w I Korpusie Polskim w Rosji, a następnie w Wojsku Polskim II RP  prowadził dziennik, który miał postać rękopiśmiennych brulionów. W latach sześćdziesiątych, opierając się na swoich zapiskach, przystąpił do pisania wspomnień. Najpoważniejszym przedsięwzięciem miało być trzytomowe dzieło pod tytułem W Wojsku Polskim, w którym zamierzał przedstawić swój udział w walce o niepodległość i granice II RP, a po zakończeniu zmagań militarnych jesienią 1920 r. – służbę na różnych stanowiskach w Wojsku Polskim aż do 1938 r., czyli do wyjazdu do Kowna w charakterze polskiego attaché wojskowego na Litwie. Ten ostatni bowiem okres opisał we Wspomnieniach kowieńskich, które stanowią notabene zwieńczenie jego autobiograficznych wysiłków.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum