• Home
  • Archeologia
  • Traseologia w studiach nad pradziejowym krzemieniarstwem. Przykłady z osad i kopalń krzemienia w dorzeczach Wisły i Odry (neolit - epoka brązu - wczesna epoka żelaza)

Jolanta Małecka-Kukawka

Traseologia w studiach nad pradziejowym krzemieniarstwem. Przykłady z osad i kopalń krzemienia w dorzeczach Wisły i Odry (neolit - epoka brązu - wczesna epoka żelaza)

Nakład wyczerpany

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3829-7
Publication year:
2017
Pages number:
248
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

twarda z obwolutą

Jolanta Małecka-Kukawka

Traseologia w studiach nad pradziejowym krzemieniarstwem. Przykłady z osad i kopalń krzemienia w dorzeczach Wisły i Odry (neolit - epoka brązu - wczesna epoka żelaza)

Kategoria produktu:

Przedstawione w książce teksty dotyczą różnych zjawisk z odległej przeszłości – od połowy VI tysiąclecia do połowy I tysiąclecia cal BC, o dużym zróżnicowaniu kulturowym – od pierwszych społeczności rolniczych na ziemiach polskich po wspólnoty kręgu kultur pól popielnicowych końca epoki brązu i początku epoki żelaza. Łączą je – z jednej strony – kategoria źródeł, czyli wytwory ze skał krzemionkowych, z drugiej – metoda: traseologia.

WSTĘP / 9

Rozdział 1. MATERIAŁY KRZEMIENNE KULTURY CERAMIKI WSTĘGOWEJ RYTEJ ZE STANOWISKA 9 W NOWYM DWORZE, GMINA KOWALEWO POMORSKIE, WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE – STUDIUM PRZYPADKU 13
1.1. Historia badań stanowiska 9 w Nowym Dworze / 13
1.2. Położenie i wielkość stanowiska / 15
1.3. Badania wykopaliskowe w 2000 r., metodyka, podstawowe informacje o materiałach ruchomych i obiektach / 16
1.3.1. Obiekty / 16
1.3.2. Relacje stratygraficzne / 21
1.4. Wyniki analiz: surowcowej, morfologicznej i traseologicznej – dane źródłowe / 22
1.5. Wyniki analiz: surowcowej, morfologicznej i traseologicznej – próba interpretacji / 36
1.5.1. Osada czy osady? – perspektywa surowcowa / 36
1.5.2. Pierwszy etap zasiedlenia stanowiska – struktura morfologiczna i funkcjonalna / 42
1.5.3. Drugi etap zasiedlenia stanowiska – struktura morfologiczna i funkcjonalna / 45
1.5.4. Statyczna teraźniejszość versus dynamiczna przeszłość z perspektywy traseologii /55
1.6. Zagadkowa obecność szlifowanych narzędzi krzemiennych w kulturach cyklu naddunajskiego / 58
1.7. Materiały krzemienne ze stanowiska w Nowym Dworze na tle innych zbiorów z Niżu Polskiego / 61
1.8. Zasiedlenie Niżu Polskiego przez ludność kultury ceramiki wstęgowej rytej w świetle materiałów krzemiennych / 70

Rozdział 2. TRASEOLOGIA W STUDIACH NAD PREHISTORYCZNYM GÓRNICTWEM KRZEMIENIA – PRZYKŁAD Z NEOLITYCZNEJ KOPALNI W SĄSPOWIE / 106

Rozdział 3. PÓŹNE KRZEMIENIARSTWO I TRASEOLOGIA – NARZĘDZIA KRZEMIENNE Z OSADY WSPÓLNOTY KULTURY ŁUŻYCKIEJ Z ZAKRZOWA, POW. KRAPKOWICE, STAN. 41 / 143

Rozdział 4. TRASEOLOGIA W STUDIACH NAD PREHISTORYCZNYM GÓRNICTWEM KRZEMIENIA – PRZYKŁAD Z KOPALNI W WIERZBICY „ZELE” Z EPOKI BRĄZU I WCZESNEJ EPOKI ŻELAZA / 180
4.1. Z historii badań kopalni krzemienia w Wierzbicy „Zele” / 180
4.2. Metodyka prac analitycznych z uwzględnieniem analizy funkcjonalnej / 181
4.3. Wyniki dotychczasowych analiz morfologicznych i traseologicznych / 182
4.4. Podsumowanie / 189

Rozdział 5. TRASEOLOGIA I ARCHEOMETRIA – PERSPEKTYWA WERYFIKACJI OZNACZEŃ FUNKCJONALNYCH NA PRZYKŁADZIE DWÓCH NARZĘDZI Z KOPALŃ KRZEMIENIA W SĄSPOWIE I WIERZBICY „ZELE” / 199

TRASEOLOGIA W STUDIACH NAD PRADZIEJOWYM KRZEMIENIARSTWEM – PODSUMOWANIE / 208
KILKA UWAG NA ZAKOŃCZENIE / 214
BIBLIOGRAFIA / 217
THE USE-WEAR ANALYSIS IN STUDIES OF THE PREHISTORIC FLINTWORKING – EXAMPLES FROM SETTLEMENTS AND FLINT MINES FROM VISTULA AND ODRA BASINS (THE NEOLITHIC – BRONZE AGE – EARLY IRON AGE) (Summary) / 226
SPIS ILUSTRACJI / 233
INFORMACJA O AUTORACH ILUSTRACJI / 248

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum