Teresa Kostkiewiczowa

Polski wiek świateł. Obszary swoistości

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3840-2
Publication year:
2017
Pages number:
476
Nr wydania:
drugie
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Format:
148 x 210 mm
Series:
res humanae
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

39,00 zł

twarda z obwolutą

Teresa Kostkiewiczowa

Polski wiek świateł. Obszary swoistości

Kategoria produktu:

Tematem książki jest oświecenie polskie w kontekście zjawisk i tendencji charakterystycznych dla Europy (a w szczególności Francji) XVIII wieku. Autorka analizuje piśmiennictwo polskie tego kresu; poruszając się w kręgu zagadnień, takich jak: uniwersalizm i rodzimość, pojmowanie utopii, stosunek do antyku – ukazuje swoistość postaw, poglądów i form wypowiedzi, uwarunkowania tradycjami naszej kultury oraz jej sytuacją w czasach reform politycznych i przemian świadomościowych.

Wprowadzenie / 7
„Wiek świateł” – nowe perspektywy badawcze / 7
Problem komparatystyki: jak opisać cechy swoiste formacji kulturowej / 11
Założenia badawcze / 17

Rozdział 1. Problemy uniwersalizmu i rodzimości / 27
Perspektywa europejska / 27
Tożsamość i różnica / 34
Rodzimość i obcość w połowie wieku / 40
Ubiory, fryzury, ozdoby twarzy / 49
Fircyk, mędrek, dama modna i sarmaci / 58
Metapoetyckie i poetyckie refleksje nad rodzimością / 73
Rodzimość w piśmiennictwie końca wieku / 84
Próba podsumowania / 96

Rozdział 2. Wobec dziedzictwa antyku / 97
Generalia / 97
Sprawa łaciny / 105
Antyk i etyka społeczna / 112
Myśl moralna Seneki / 119
Horacy / 148
Cyceron / 167               
Wergiliusz / 181
W kręgu wzorów ustrojowych i osobowych / 195

Rozdział 3. W kręgu myśli utopijnej: utopie przyszłości – utopie przeszłości / 221
Utopia w piśmiennictwie zachodnioeuropejskim / 221
Wyspa Nipu i Sielania / 233
Między utopią a mitem historycznym / 246
Rzepicha” Jezierskiego w kręgu myśli utopijnej / 261
Utopia a ideały rustykalne / 267
Zarys wniosków / 286

Rozdział 4. Sytuacja twórczości poetyckiej / 289
Wiersz w piśmiennictwie zachodnioeuropejskim XVIII wieku / 289
Poezja w Polsce XVIII wieku. Między wierszomanią a olimpem poetyckim / 296
Miejsce dużych form poetyckich / 304
Poezja okolicznościowo-polityczna: gatunki, style, funkcje / 315
Poetycka moralistyka / 323
Liryka: formy, tereny eksploatacji, sposoby przeżywania / 332
Poezja a filozofia / 347

Rozdział 5. Literatura wobec wiary / 363
Uwarunkowania ogólne / 363
Odmiany poezji religijnej: wyraz wiary afirmatywnej i poetyckiej medytacji / 370
Bóg w świetle rozumu / 378
Poezja a indywidualne przeżycie wiary / 388
Wymiar wspólnotowy i publiczny twórczości religijnej / 397
Religijne inspiracje myśli społecznej / 407

Rozdział 6. Dylematy „wieku oświeconego” / 415
Problem autodefinicji – od „oświecenia” do „wieku oświeconego” 415
„Wiek oświecony” – spojrzenie z dystansu / 425
„Czcze światła, dymy znikłe…” problem „wieku oświeconego”
W poezji i prozie literackiej / 435

Summary / 457
Indeks osobowy / 461

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum