• Home
  • Filozofia
  • Wyobraźnia, sztuka, sprawiedliwość. Marthy Nussbaum koncepcja zdolności jako podstawa egalitarnego liberalizmu

Urszula Lisowska

Wyobraźnia, sztuka, sprawiedliwość. Marthy Nussbaum koncepcja zdolności jako podstawa egalitarnego liberalizmu

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3918-8
Publication year:
2017
Pages number:
438
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Format:
148 x 210 mm
Series:
Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

twarda z obwolutą

Urszula Lisowska

Wyobraźnia, sztuka, sprawiedliwość. Marthy Nussbaum koncepcja zdolności jako podstawa egalitarnego liberalizmu

Kategoria produktu:

Książka proponuje interpretację filozofii politycznej jednej z bardziej wpływowych współczesnych amerykańskich autorek – Marthy Craven Nussbaum. Praca skupia się na rozwijanej przez filozofkę wersji koncepcji zdolności (capability approach), która jest rozpatrywana w kontekście po- Rawlsowskiego egalitarnego liberalizmu. Biorąc pod uwagę takie zaplecze, książka ma na celu zbadanie warunków możliwości zrealizowania jego podstawowych założeń normatywnych, a więc wartości: wolności, równości i szacunku dla pluralizmu. Zgodnie z proponowaną interpretacją koncepcja Nussbaum ukazuje podstawy egalitarnego liberalizmu w nowym świetle, w tej mierze, w jakiej zwraca uwagę na konieczność uzupełnienia instytucji o odpowiedni model rozumowania praktycznego. Książka wykazuje estetyczność takiej koncepcji, która przejawia się zarówno na poziomie pojęć (podobieństwa między doświadczeniem estetycznym a rozumowaniem praktycznym), jak i na poziomie przykładów (zastosowania sztuki dla kształcenia postaw obywatelskich). W ten sposób zaprezentowane ujęcie wpisuje się w ramy szeroko pojętej estetyki politycznej. 

Zagadnienia podejmowane w pracy obejmują między innymi następujące kwestie: dyskusja na temat tzw. waluty sprawiedliwości, liberalizm polityczny, psychologia moralna, emocje polityczne, władza sądzenia, związki między etyką a literaturą oraz kształcenie obywatelskie. Oprócz Marthy Nussbaum szczególne znaczenie dla argumentacji mają tacy autorzy, jak Amartya Sen, John Rawls, Charles Larmore, Immanuel Kant, Hannah Arendt, Crispin Sartwell.

Podziękowania / 7

Wstęp / 9
Zaplecze teoretyczne – egalitarny liberalizm i perspektywa zdolności / 10
Perspektywa estetyki politycznej / 14
Wprowadzenie / 19
Ewolucja poglądów Nussbaum i najważniejsze publikacje / 19
Zarys argumentacji / 25
Przegląd literatury / 26

Część I. Koncepcja zdolności
Rozdział 1. Podstawowe założenia / 35
Arystotelesowskie źródła koncepcji Nussbaum / 35
Koncepcja zdolności – początki / 62
Rozdział 2. Liberalizm polityczny / 99
W stronę liberalizmu politycznego / 99
Liberalizm polityczny Nussbaum – ocena / 120
Podsumowanie / 149

Część II. Rozumna psychologia moralna
Rozdział 1. Koncepcja emocji// 161
Emocje i problem stabilności / 162
Emocje i rozwój moralny / 185
Rozdział 2. Sztuka i kultywowanie emocji / 225
Zabawa, zadziwienie, wyobraźnia / 226
Sztuka i kształcenie emocji – przykłady / 252
Podsumowanie / 279

Część III. Racjonalność praktyczna
Rozdział 1. Metoda etyki / 285
Etyka nienaukowa / 287
Sąd smaku – od Kanta do Arendt / 307
Percepcja i smak / 324
Rozdział 2. Literatura i oświata / 345
Etyka i literatura / 346
Model oświaty / 376
Podsumowanie / 389

Zakończenie / 391
Bibliografia / 397
Summary / 413
Indeks wybranych nazwisk / 417

  • Miłosz Markiewicz

    [...] Z pozoru wydaje się, że tytuł książki dosyć precyzyjnie wskazuje na przedmiot zainteresowania autorki. Tym, co jednak najbardziej charakterystyczne dla publikacji wrocławskiej badaczki, jest próba umieszczenia refleksji Nussbaum w horyzoncie estetycznym. Lisowska skupia się w dużej mierze na estetyce politycznej, czerpiąc w tej mierze z koncepcji Crispina Sartwella i zauważając na przykład, iż „modele politycznej harmonii zawsze mają (…) estetyczny wymiar” (s. 16). [...] Fragment recenzji: "Estetyka polityczna czy estetyzacja polityki?", http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=351&artykul=6869&kat=15.

Write review

Write your own review

Captcha
  • Urszula Lisowska

    Doktor nauk humanistycznych, asystent w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2014–2017 realizowała grant Narodowego Centrum Nauki dotyczący filozofii Marthy Craven Nussbaum. W swoich badaniach skupia się przede wszystkim na współczesnym angloamerykańskim liberalizmie, który stara się jednak konfrontować z filozofią kontynentalną. Pełni funkcję sekretarza redakcji pisma „Studia Philosophica Wratislaviensia”, członkini rady naukowej pisma „Ogrody Nauk i Sztuk”. Jest absolwentką szkoły letniej „Democracy and Diversity” organizowanej przez The New School for Social Research. Przetłumaczyła z angielskiego teksty Jeffreya C. Goldfarba, Danielle Carlo i Richarda Shustermana. Publikowała w  „Studia Philosophica Wratislaviensia”, Internetowym Magazynie Filozoficznym „Hybris”, „Kulturze i historii” oraz „Sociology and Anthropology”.

    Fot. Justyna Kocur

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum