Aleksandra Rzepkowska (red.)

Odmienność w kulturze

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3964-5
Publication year:
2017
Pages number:
330
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Aleksandra Rzepkowska (red.)

Odmienność w kulturze

Kategoria produktu:

Książka stanowi interdyscyplinarną refleksję nad problemem odmienności w kulturze. Składa się z pięciu części, w których oświetlone zostały różne oblicza odmienności oraz konteksty, w jakich się ona objawia: etniczny, historyczny, lingwistyczny, religijny, artystyczny oraz społeczny. Atutem książki jest szerokie spojrzenie na problem odmienności, co potwierdza nośność znaczeniową tej kategorii konceptualnej, a także otwiera nowe horyzonty analiz oraz refleksji.

Aleksandra Rzepkowska
Odmienność w kulturze. Wprowadzenie/ 7

Odmienność: od historii do współczesności

Monika Milewska
Odmienność jako kategoria polityczna w dyskursie i praktyce rewolucji francuskiej / 23

Artur Trapszyc
Z ziemi obcej do PRL-u. Hipisi – „odmieńcy” polskiej rzeczywistości kulturowej lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku / 41

Monika Baer
Od postsocjalizmu do późnego industrializmu. „Odmienność” jako strategia analityczna współczesnej antropologii / 61

Jarema Drozdowicz
Kategoria różnicy kulturowej w optyce antropologii edukacji / 79

Odmienność w kontekście religijnym i etnicznym

Marcin Kiełbus
„Święty głupiec” w chrześcijaństwie w świetle literatury polskiego średniowiecza / 97

Mariusz Misztal
Linobambakoi – kryptochrześcijanie na Cyprze / 113 

Swietłana Czerwonnaja
„Krym tatarski” – „Krym rosyjski”: kontrasty kulturowe / 129

Agnieszka Krawczyk
Wielokulturowość oddalona od pogranicza. Na przykładzie doświadczeń biograficznych członków łódzkich stowarzyszeń żydowskich / 141

Odmienność w literaturze i teatrze

Agnieszka Karlińska
Modernistyczny dyskurs odmienności. Postaci histeryczne w tekstach dramatycznych z przełomu XIX i XX wieku / 161

Karolina Wieliczko-Paluch
„Odmieńcy” w ostatnich powieściach Stanisława Piętaka / 179

Małgorzata Andrzejak-Nowara
Witolda Gombrowicza Błądzenie. Wokół inscenizacji Jerzego Jarockiego z Teatru Narodowego w Warszawie / 197

Wizualizacje odmienności

Rafał Piekarz
Święty Sebastian. Zmiany w sposobach obrazowania męczennika w kontekście kształtowania się podmiotowości gejowskiej / 213

Irena Kossowska
Łotewskość w oczach Łotyszy i w percepcji Polaków: wystawa sztuki łotewskiej w Warszawie w 1936 roku / 231

Łukasz Wróblewski
Odmienność w kontekście (bez)wstydu w filmie Wstyd Steve’a McQueena / 257

Małgorzata Lewandowska
Anna Piaggi: między odmiennością a geniuszem mody / 271

Odmienność: między wykluczeniem a wkluczeniem

Elżbieta Zakrzewska-Manterys
Upośledzeni umysłowo jako „odmieńcy” / 291

Beata Płuciniczak-Motowidło
Żywa Biblioteka jako metoda przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu / 305

Summaries / 319

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum