Adam F. Kola

Socjalistyczny postkolonializm. Rekonsolidacja pamięci

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3978-2
Pages number:
484
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Adam F. Kola

Socjalistyczny postkolonializm. Rekonsolidacja pamięci

Kategoria produktu:

Książka dr. Adama Koli jest przedsięwzięciem ambitnym i […] bardzo polskiemu czytelnikowi potrzebnym. […] Wypełnia tym samym istotną lukę w naszych dotychczasowych studiach postkolonialnych – pomijanie spojrzenia z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, czyli „Drugiego Świata”, na tzw. Trzeci Świat. […] Zasługą Autora jest to, że z odmętów zapomnienia wydobywa wątki naszej nauki, kultury i dyskursu publicznego, które dzięki retrospekcji, umożliwionej obecną, postkolonialną konfiguracją humanistyki i globalnymi stosunkami wiedzy-władzy, uświadamiają nam złożoność relacji, w jakie wchodziły w swoim czasie, i wchodzą dzisiaj, teksty i obrazy sprzed 60, 50 czy 40 lat z zewnętrzną rzeczywistością i otaczającymi je dyskursami.

Dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL

CZĘŚĆ I. PAMIĘĆ

Rozdział 1. Czytanie pamięci jako zapominanie. Wstęp
Widmo postkolonializmu…
…nad Europą Środkową i Wschodnią
Postkolonializm Drugiego Świata
Poza Europę
Polityczność czytania
Współ/myślenie historii uniwersalnej
Pamięć wielokierunkowa

Rozdział 2. Re/konsolidacja pamięci – studium historyczno-teoretyczne
Pamięć i zapomnienie – uwagi wstępne
Zapominanie – rozważania teoretyczne
Re/konsolidacja – rozważania teoretyczne
Zapominanie i rekonsolidacja – perspektywa kulturowa i społeczna
Ramowanie rekonsolidacji pamięci – post/socjalistyczna Polska

CZĘŚĆ II. HISTORIA

Rozdział 1. Wojna i pokój – historia postkolonializmu socjalistycznego
Radość zwycięstwa?
Oksymoron
Marksizm-leninizm – wyzwolenie
Imperializm, kolonializm, proletariat
Obrońcy pokoju, 1948
Obrońcy pokoju i poezja

Rozdział 2. Postkolonializm – perspektywa socjalistyczna
Wstęp problemowy, historia oficjalna, choć nieco fantastyczna
Puste pole
Zaległości i „nauka walizkowa”
Perspektywa socjalistyczna
Problemy definicyjne
Założyciele
Terminy i konceptualizacje
Rozprawa z kolonializmem, 1950
Neokolonializm bez zasłony
Postkolonializm, 1967
Chrystus postkolonialny
„Murzynność”
Kolonia bez metropolii
Postkolonializm i socjalizm na półperyferiach – rekonsolidacja pamięci

Rozdział 3. Ratunek, czyli w stronę lokalnej szkoły historii światowej. Interludium teoretyczne
Historiografia – powinowactwo z wyboru
Zręby koncepcji Mariana Małowista
Komparatystyka historyczna
Odwrócenie porządku wiedzy
Skalowanie historii
Historia światowa, kolonializm i Europa Wschodnia
Pluralizm metodologiczny i interdyscyplinarność
Historia zaangażowana
Lokalne korzenie – transdyscyplinarne kłusownictwo

CZĘŚĆ III. LITERATURA, SZTUKA, NAUKA

Rozdział 1. Między niewyrażalnością doświadczenia a literaturyzacją wojny
Eufemizm i niewyrażalne
Opisać „Holocausty”
Żołnierz wolności
„Europy nie da się obronić” – w pół drogi do postkolonializmu
Wietnam wyzwolony
Wojna i dekolonizacja

Rozdział 2. Ilustracje wojenne i egzotyczne
Zbiorowa wyobraźnia
Ilustracje zorientalizowane
Po Apokalipsie
Wojna, kobieta, dziecko
Ikona popkultury (niespełniony sen)
Internacjonalizm socjalistyczny i nowoczesność (zwrotnie w kierunku II wojny światowej)
Ikona na półperyferiach – wojna i stan wojenny

Rozdział 3. Literaturyzacja wojny i rewolucji – proza fikcjonalna
W stronę fikcji
Indochiny leżą w sercu Europy
Szu-hai
Egzotyczność i odwilż

Rozdział 4. Postkolonialna historia autoreferencyjna
Opór i oportunizm
Kunta Kinte i Solidarność, czyli historia zmarnowanej szansy
Postkolonializm i walki narodowowyzwoleńcze – teoretycznie na koniec

Bibliografia
Wykaz tabel
Wykaz wykresów
Socialist Postcolonialism. Memory Reconsolidation (Summary)
Indeks osobowy

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum