Alicja Jarzębska

Spór o piękno muzyki

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3967-6
Publication year:
2017
Pages number:
604
Typ okładki:
miękka
Format:
145 x 205 mm
Series:
res humanae
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

49,00 zł

miękka

Alicja Jarzębska

Spór o piękno muzyki

Kategoria produktu:

Książka ma charakter interdyscyplinarny i przedstawia spór „wokół piękna” w sztuce ubiegłego wieku. Jest syntezą różnorodnych zjawisk artystycznych i postaw estetycznych kompozytorów, syntezą uwzględniającą kontekst ideowy i społeczny tworzonej w XX wieku muzyki. Zaproponowana konstrukcja historiograficzna opiera się na założeniu, że ową różnorodność zjawisk artystycznych i postaw estetycznych można interpretować w relacji do idei piękna, w XX wieku „skazanej na wygnanie” i zdominowanej przez rozmaite ideologie. Za początek owej historycznej konstrukcji autorka przyjmuje narastający u schyłku XIX wieku kult Wagnera i szeroką akceptację jego wizji sztuki. Przedstawia m.in. spory na temat modelu kultury muzycznej w latach międzywojennych, inspirowane przez koncepcję muzyki narodowej, współczesnej i postępowej. Uwzględnia także zagadnienia związane z życiem muzycznym naznaczonym w okresie powojennym cieniem „żelaznej kurtyny”, dzielącym świat sztuki na „zniewolony” oraz „wyzwolony”.

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Alicja Jarzębska

    Emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk i teoretyk muzyki, w latach 2002-2008 dyrektor Instytutu Muzykologii UJ. Wykładała na uniwersytetach: The State University of New YOurk, Universität Regensburg, Universität Salzburg, Uniwersytet A. Komenskiego w Bratysławie, także w Instytucie Polskim w Moskwie . Prowadziła cykle wykładów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Akademii Muzycznej w Krakowie, na Uniwersytecie Muzycznym w warszawie. Autora książek: „Idee relacji serialnych” (1996), „Strawiński. Myśli i muzyka” (2002, uhonorowana nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i nominowana do nagrody im. J. Długosza), „Z dziejów myśli o muzyce” (2002), „Spór o piękno muzyki. Wprowadzenie do kultury muzycznej XX wieku (wyd. 1, 2004).

    Show author's publications

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum