• Home
  • Pedagogika
  • Ambasadorki wychowania. Poglądy pedagogiczne polskich kobiet w II połowie XIX wieku i początkach XX wieku

Joanna Falkowska

Ambasadorki wychowania. Poglądy pedagogiczne polskich kobiet w II połowie XIX wieku i początkach XX wieku

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISBN:
978-83-231-4006-1
Publication year:
2018
Pages number:
360
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Joanna Falkowska

Ambasadorki wychowania. Poglądy pedagogiczne polskich kobiet w II połowie XIX wieku i początkach XX wieku

Kategoria produktu:

W prezentowanej pracy analizie poddano dorobek polskich autorek prac pedagogicznych drugiej połowy XIX i początków XX wieku. Można powiedzieć, że były one ambasadorkami pewnych idei wychowawczych. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy kształcenie charakteru, wychowanie do wartości, kształtowanie umiejętności samodzielnego działania, niezależnego myślenia i odpowiedzialności za własny rozwój, a także przygotowanie do życia w społeczeństwie. W piśmiennictwie kobiet tego okresu podejmowano próby zdefiniowania pojęcia „wychowanie”. W swej twórczości autorki zwracały uwagę na dziedziny wychowania i przypisywały im określone zadania. Formułowały cel i najważniejsze zadania wychowania moralnego, religijnego, umysłowego, estetycznego i fizycznego. Prezentowały również swoje stanowisko w sprawie koniecznych zmian w oświacie. I chociaż nie wszystkie ich pomysły i koncepcje edukacyjne weszły w życie w postaci reform szkolnych, to działalność kobiet w obszarze wychowania i nauczania stawała się coraz bardziej widoczna i doceniana. To ich ogromnej pracy zawdzięczamy przygotowanie społeczeństwa na nadejście niepodległej Polski, a do ich piśmiennictwa i pewnych uniwersalnych idei wychowawczych odwoływały się  następne pokolenia Polaków.

Wstęp / 7

Rozdział I
Analizy terminu „wychowanie” / 31
1. Pojęcie wychowania / 31
2. Cele działalności wychowawczej / 39
3. Instytucje wychowawcze / 54
3.1. Dom rodzinny jako środowisko wychowawcze / 55
3.2. Szkoła a proces wychowania / 77

Rozdział II
Wychowanie moralne jako kształcenie charakteru / 87
1. Koncepcje wychowania moralnego / 87
2. Charakter dziecka jako przedmiot wychowania / 102
3. Rola rodziców i nauczycieli w wychowaniu moralnym / 112
4. Specyfika metod w wychowaniu moralnym / 134

Rozdział III. Wychowanie religijne a przygotowanie do życia wartościowego / 145
1. Definicje wychowania religijnego / 145
2. Rodzina i jej udział w kształtowaniu postaw / 154
3. Zadania szkoły w propagowaniu wartości / 162
4. Formy organizacyjne i środki edukacji religijnej / 167

Rozdział IV. Wychowanie umysłowe propagowaniem postaw wobec nauki / 175
1. Prawda fundamentem i celem wychowania umysłowego / 177
2. Kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia / 182
3. Metody i formy wychowania umysłowego / 194

Rozdział V. Wychowanie estetyczne i jego doniosłość w kształceniu wrażlwości na piękno / 209
1. Geneza wychowania przez sztukę / 209
2. Cele wychowania estetycznego / 213
3. Funkcje wychowania plastycznego i muzycznego / 221
4. Teatr jako forma oddziaływania przez sztukę / 224
5. Zadania rodziny w poznawaniu świata sztuki / 227
6. Znaczenie szkoły i nauczyciela w wychowaniu przez sztukę / 231

Rozdział VI. Wychowanie fizyczne a zdrowie jednostki / 239
1. Wizje wychowania fizycznego / 239
2. Wychowanie zdrowotne jako element harmonijnego rozwoju / 245
3. Metody i formy kształtowania sprawności fizycznej / 258

Rozdział VII. Idee wychowawcze w propozycjach reform szkolnych / 273
1. Propozycje zmian dotyczące dziedzin wychowania / 275
2. Wizja szkoły i jej zadań edukacyjnych / 279
3. Zagadnienia wychowania w kształceniu nauczycieli / 290
4. Poglądy na wychowanie i kształcenie kobiet / 299

Zakończenie / 313
Bibliografia / 317
Aneks / 335
Summary / 353
Indeks nazwisk / 357

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum