• Home
  • Językoznawstwo
  • Powtórzenie jako zjawisko tekstowe i systemowe. Repetycje, reduplikacje i quasi-tautologie w języku polskim

Adam Dobaczewski

Powtórzenie jako zjawisko tekstowe i systemowe. Repetycje, reduplikacje i quasi-tautologie w języku polskim

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Publication year:
2018
Pages number:
284
Nr wydania:
pierwsze
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (oprawa miękka):
978-83-231-4053-5
ISBN (oprawa twarda):
978-83-231-4046-7

32,00 zł

Adam Dobaczewski

Powtórzenie jako zjawisko tekstowe i systemowe. Repetycje, reduplikacje i quasi-tautologie w języku polskim

Kategoria produktu:

Powtórzenie jako zjawisko tekstowe i systemowe jest kolejną, trzecią monografią tego autora i jednocześnie pierwszą w Polsce pracą poświęconą systematycznemu opisowi powtórzeń wewnątrzzdaniowych, reduplikacji i quasi-tautologii. Głównym przedmiotem opisu są tu repetycje występujące w polszczyźnie, jednak sporo jest też odwołań do innych języków, gdyż cel przyświecający pracy ma charakter teoretyczny – jest nim mianowicie wypracowanie metod i narzędzi służących do odróżniania operacji powtórzeniowych charakterystycznych dla danego języka (w tym wypadku polskiego, np. Co fachowiec, to fachowiec lub Sąd sądem, ale…) od ogólniejszych ponadjęzykowych mechanizmów powtarzania, które leżą u podstaw np. układów quasi-tautologicznych (typu Prawo jest prawem; Jestem, kim jestem) lub motywowanych ikonicznie repetycji szeregowych (typu Szli, szli i szli lub Długo, długo czekali), mających tak samo zbudowane odpowiedniki w różnych językach. Oprócz uporządkowania rozmaitych układów powtórzeniowych praca zawiera szczegółowe analizy polskiego materiału repetycyjnego.   

Wstęp / 7
Rozdział 1. Przedmiot i założenia teoretyczne opisu / 11
Rozdział 2. Próba uporządkowania repetycyjnych zjawisk tekstowych / 21
2.1. Reduplikacje, powtórzenia i quasi-tautologie – katalog problemów na tle literatury przedmiotu / 24
2.2. Lokalna repetycyjność syntagmatyczna (LRS) / 34
2.3. Propozycja klasyfikacji powtórzeń wewnątrzfrazowych (RWF) / 47
Rozdział 3. Proste repetycje dokładne (szeregi repetycyjne) / 55
3.1. Dawno, dawno temu…, czyli tzw. emfatyczna repetycja
modyfikatora / 56
3.2. „Reduplikacje składniowe” a podwojenia zleksykalizowane / 70
3.3. Szli, szli i szli, czyli repetycyjne szeregi iterujące / 86
3.4. Poczytał, poczytał i zasnął, czyli problem repetycyjnych
szeregów delimitatywnych / 100
3.5. Wypadki szczególne repetycji całostek wypowiedzeniowych / 109
3.6. Podsumowanie / 133
Rozdział 4. Repetycje złożone i niedokładne / 141
4.1. Układy quasi-tautologiczne (QT) / 144
4.2. Co _, to _, czyli specyfika niektórych polskich QT „względnych” / 169
4.3. Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie,
czyli o układach Nnom Ninstr, a/ale _ / 179
4.4. Jak się bawić, to się bawić, czyli o niektórych QT
„warunkowych” / 185
4.5. Repetycje wokół nie – sprzeczność rzeczywista czy pozorna? / 189
4.6. Pracować, pracują – czy coś jeszcze oprócz „uwydatnienia
tematu”? / 207
4.7. Układy repetycyjne wokół jak porównawczego / 217
4.8. Z rozdziału na rozdział – problem repetycji
wokółprzyimkowych / 242
4.9. Podsumowanie / 254
Zakończenie / 257
Bibliografia / 263
Objaśnienie skrótów i symboli /277
Indeks opisywanych powtórzeń / 279
Indeks podstawowych terminów / 283

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum