• Home
  • Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo
  • Czarno-biały obraz świata. Problemy ochrony i konserwacji dawnych fotografii. Black and white image of the world. Issues in the conservation of photographs

Elżbieta Jabłońska, Tomasz Kozielec (red.)

Czarno-biały obraz świata. Problemy ochrony i konserwacji dawnych fotografii. Black and white image of the world. Issues in the conservation of photographs

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4034-4
Publication year:
2018
Pages number:
382
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

57,00 zł

miękka

Elżbieta Jabłońska, Tomasz Kozielec (red.)

Czarno-biały obraz świata. Problemy ochrony i konserwacji dawnych fotografii. Black and white image of the world. Issues in the conservation of photographs

Kategoria produktu:

Jeden z amerykańskich fotografów żyjących w XIX stuleciu – Mathew B. Brady − jest autorem słynnego powiedzenia, które brzmi: Nawet najbardziej doświadczeni fotografowie nie są do końca pewni wyników swoich działań”. Specjaliści zajmujący się konserwacją-restauracją fotografii mają podobne doświadczenia, różnorodność technik fotograficznych wynalezionych w XIX i XX wieku sprawiła bowiem, że prace nad ratowaniem fotograficznego dziedzictwa kulturowego utrwalonego na podłożach papierowych, szklanych czy sztucznych należą do zadań trudnych. Ciągły rozwój metod konserwacji sprawia, że każdego roku stajemy się bardziej doświadczeni i zasobni w wiedzę, mamy też okazję poznawać opinie rozmaitych specjalistów z różnych środowisk. Niniejsza publikacja wychodzi naprzeciw potrzebom popularyzacji wiedzy konserwatorskiej i jako pierwsza w Polsce poświęcona jest w całości zagadnieniu ochrony i konserwacji fotografii. Badacze i konserwatorzy dzielą się w niej wynikami własnych prac. Zdajemy sobie sprawę, że poruszone tematy są przysłowiową kroplą w morzu istniejących zagadnień i problemów, udało się nam jednak zgromadzić znaczącą liczbę interesujących tekstów. Chcemy także podkreślić, że książka ta nie jest podręcznikiem konserwacji, lecz zbiorem artykułów prezentujących autorskie rozwiązania wielu problemów związanych z ochroną fotografii przed zniszczeniem i z praktycznymi działaniami konserwatorskimi.

Wstęp / 9
Introduction / 11

Radosław Brzozowski
Trudności w odtwarzaniu emulsji żelatynowo-srebrowych / Difficulties in retracing of the photographic silver-gelatin emulsions / 13

Michal Ďurovič, Vítězslav Otruba, Markéta Strnadlová
Paper envelopes for long-term storage of glass plate negatives / Papierowe koperty do długoterminowego przechowywania szklanych negatywów / 29

Božena Habalová, Zuzana Machatová, Viera Jančovičová, Alena Maková
Study of albumen photography degradation / Badania nad degradacją fotografii albuminowych / 47

Marta Kłosiewicz, Tomasz Kozielec
Konserwacja – restauracja kolorowanej fotografii srebrowo-żelatynowej pochodzącej ze zbiorów Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kórnickiej / Conservation-restoration of a hand-coloured silver-gelatin print from the collection of the Polish Academy of Sciences of the Kórnik Library / 67

Anna Klugowska
Czarno-biały świat fotografii ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Cz. 1: Tematyka przedstawień / Black-and-white world of photography from the collection of the University Library in Toruń. Part 1 and 2: Subject matter, technique and deterioration / 89

Tomasz Kozielec, Jolanta Czuczko, Agnieszka Zięba, Karolina Komsta
Czarno-biały świat fotografii ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Cz. 2: technika i zniszczenia / Black-and-white world of photography from the collection of the University Library in Toruń. Part 1 and 2: subject matter, technique and deterioration / 109

Karolina Komsta-Sławińska
Analiza techniki wykonania planów architektonicznych – rysunki atramentem metalo-garbnikowym, czy odbitki żelazowo-galusowe? / Identification of Architectural Plans Technique – Ferro-Gallic Ink Drawings or Ferro-Gallic Process? / 127

Tomasz Kozielec
Elektrostatyczne oczyszczanie oprawionych i nieoprawionych fotografii w praktyce konserwatorskiej / Electrostatic cleaning of framed and unframed photographs in conservational practice / 143

Tomasz Kozielec, Joanna Karbowska-Berent
Możliwości dezynfekcji fotografii na podłożu papierowym przy użyciu par etanolu – badania wstępne / Possibilities of disinfection of photographs on paper base in ethanol vapours / 163

Joanna Kunert
Ochrona „pomysłowników” Juliana Antonisza oraz odtworzenie technologii i techniki ich wytwarzania na podstawie prac autora zawartych w Encyklopedii realizacji filmów typu „non-camera” Obraz. Dźwięk / The research of development techniques and technologies of Antonisz’s non-camera films as a basis of their preservation / 183

Magdalena Kwiatkowska, Zofia Kaszowska, Ryszard Antoni Wójcik
Rozważania na temat technologii i techniki oraz stanu zachowania negatywów fotograficznych rodziny Brandysów / Reflections on Technology, Technics and Condition of Brandys Family Glass Plates Negatives Collection / 203

Zuzana Machatová, Viera Jančovičová, Božena Habalová, Katarína Haberová
Study of degradation of silver gelatine photographs / Badania nad degradacją fotografii srebrowo-żelatynowych / 225

Ilona Miller
Konserwacja negatywów na podłożu szklanym pochodzących z początku XX wieku przekazanych w darze Bibliotece Uniwersyteckiej UMK w Toruniu w 2013 r. / Conservation of gelatin dry plates negatives from the beginning of 20th century donated to the University Library in Toruń / 243

Sylwia Popławska, Izabela Zając
Konserwacja żelatynowo-srebrowych negatywów na szkle autorstwa Narcyza Witczaka-Witaczyńskiego, przechowywanych w zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego /Conservation of the silver-gelatine glass plate negatives made by Narcyz Witczak-Witaczyński, stored in National Digital Archives in Poland / 261

Anna Seweryn
Problematyka identyfikacji archiwalnych materiałów fotograficznych na przykładzie Figielków fotograficznych – nietypowych fotografii przechowywanych w Archiwum Narodowym w Krakowie / The issue of identification of archival photographic materials based on the Photographic jokes – a unique photographic collection from the National Archives in Krakow / 279

Joanna Sitnik, Ryszard Antoni Wójcik, Zofia Kaszowska
Zabieg prostowania negatywów małoobrazkowych na podłożach z estrów celulozy oraz cyfryzacja na potrzeby dokumentacji konserwatorskiej / Straightening of the curled negative film strips made of cellulose esters / 297

Monika Supruniuk
Zarys strategii ochrony i konserwacji dzieł audiowizualnych / A framework for the preservation and conservation of audiovisual objects / 317

Izabela Zając
Dziewiętnastowieczne albumy fotograficzne z polskich kolekcji: klasyfikacja, identyfikacja i typowe zniszczenia – wyniki wstępne / Nineteenth century photograph albums from Polish collections: classification, identification and typical deterioration – preliminary research / 329

Jolanta Żuk-Orysiak
Kolekcje fotografii ze zbiorów Muzeum Lubelskiego. Od dagerotypu do digitalizacji / Collections of Photographs of the Lublin Museum. From Daguerreotype to Digitalisation / 351

„Jest takie miejsce nad Wisłą...” / 373
„There’s a place by the Vistula River...” / 381

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum