• Home
  • Geografia
  • Późnoglacjalny i holoceński rozwój dolinek erozyjno-denudacyjnych na wybranych przykładach zboczy dolin i rynien w krajobrazie młodoglacjalnym Polski Północnej

Tomasz Jaworski

Późnoglacjalny i holoceński rozwój dolinek erozyjno-denudacyjnych na wybranych przykładach zboczy dolin i rynien w krajobrazie młodoglacjalnym Polski Północnej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4126-6
Publication year:
2018
Pages number:
208
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
210 x 297 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

94,00 zł

miękka

Tomasz Jaworski

Późnoglacjalny i holoceński rozwój dolinek erozyjno-denudacyjnych na wybranych przykładach zboczy dolin i rynien w krajobrazie młodoglacjalnym Polski Północnej

Kategoria produktu:

Monografia […] porusza bardzo ważny problem naukowy dotyczący rozwoju rzeźby Polski Niżowej od późnego glacjału do czasów współczesnych. Szczególnymi walorami tej pracy są:

  • kompleksowość ujęcia problemu, co było możliwe poprzez szczegółowe badania terenowe i laboratoryjne na licznych dobrze dobranych stanowiskach reprezentatywnych w Polsce Środkowo-Północnej;
  • podjęcie wskazania genezy i etapów rozwoju pokrewnych form dolinnych erozyjno-denudacyjnych dotychczas nieopisywanych szczegółowo w Polsce Niżowej;
  • przedstawienie szczegółowej klasyfikacji form dolinek bocznych na tle ich morfometrii, morfologii budowy geologicznej, genezy i wieku.

 […] Zamieszczono w niej bardzo bogaty materiał dokumentacyjny, starannie zebrany, przetworzony i przejrzyście przedstawiony. Stanowiska badawcze i osiągnięte wyniki są znakomicie ilustrowane na licznych mapach, modelach terenu, przekrojach, wykresach.

Józef Szpikowski (UAM) – fragment recenzji

 

Autor zajął się stosunkowo słabo zbadanymi formami – dolinkami erozyjno-denudacyjnymi. Rozpoznał ich cechy metryczne, wyjaśnił morfogenezę. […] Zwrócił też uwagę na wiek osadów, które można skorelować z wiekiem dolinek i teras na ich zboczach oraz na zboczu pradoliny.

[…] Bardzo interesujące jest wskazanie na deluwia starszej generacji. Zwykle w badaniach wąwozów czy innych rozcięć były one pomijane, uznawane już za podłoże. […] Autor uchwycił osady pod glebą kopalną ze schyłku zlodowacenia i klimatu peryglacjalnego, które na obszarze peryglacjalnym dotychczas nie były rozpoznawane. Jest to potwierdzone palinologicznie, co szczególnie ważne w przypadku występowania dat inwersyjnych. W każdym z omówionych stanowisk odnoszono się do udokumentowanej działalności człowieka i do młodszych deluwiów z jego działalnością powiązanych.

Ważną częścią monografii jest rozdział szósty. Ma on cechy syntezy, w której pokazano typy dolinek erozyjno-denudacyjnych oraz zbocza o różnym wieku i morfologii w nawiązaniu do koncepcji rozwoju stoku. […] Jest to analiza czynników warunkujących formowanie się stoku. Zaproponowano klasyfikację zboczy Doliny Dolnej Wisły obejmującą cztery typy. Przebieg procesów i zmian opisano w nawiązaniu do wieku zboczy doliny Wisły […].

Ewa Smolska (UW) – fragment recenzji

1. Wprowadzenie / 7

2. Cel, obszar i metody badań / 19
2.1. Cel badań / 19
2.2. Obszar badań / 19
2.3. Metody badań / 21
2.3.1. Badania terenowe / 21
2.3.2. Badania paleoekologiczne / 22
2.3.3. Datowania bezwzględne / 22
2.3.4. Prace laboratoryjne / 22
2.3.5. Prace kameralne / 23

3. Dolinki na zboczach Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej w okolicy Nakła nad Notecią / 25
3.1. Charakterystyka dolinek / 27
3.1.1. Dolinka Bielawska / 28
3.1.2. Dolinka Śleska / 41
3.1.3. Dolinka w okolicy Minikowa / 52
3.1.4. Nisza w Trzeciewnicy / 58
3.2. Relacje osadów w pradolinie do osadów den dolinek / 66
3.2.1. Torfowisko / 66
3.2.2. Osady trawertynowe / 71
3.3. Podsumowanie / 74

4. Dolinki na zboczach Doliny Dolnej Wisły we wschodniej części Basenu Unisławskiego / 77
4.1. Parów w Płutowie / 81
4.2. Parów w Uściu koło Chełmna / 93
4.3. Dolinka w Uściu koło Chełmna / 106
4.4. Podsumowanie / 109

5. Dolinki na zboczach rynien subglacjalnych Garbu Lubawskiego (Welu i Łyny), Wysoczyzny Dobrzyńskiej (Ruźca) i na zboczach Doliny Drwęcy (Kotlina Młyniecka) / 111
5.1. Dolinki na zboczach rynny welskiej i jej sąsiedztwa (Garb Lubawski) / 111
5.1.1. Formy denudacyjne / 113
5.1.2. Dolinki erozyjne / 117
5.1.3. „Dolinne” nisze źródliskowe i rozdoły na zboczach przełomów przelewowych / 122
5.2. Dolinki na zboczach rynny górnej Łyny (Garb Lubawski) / 126
5.3. Dolinki na zboczach Kotliny Młynieckiej (Dolina Drwęcy) / 131
5.4. Parowy drogowe na zboczach rynny subglacjalnej Ruźca (Wysoczyzna Dobrzyńska) / 137
5.5. Podsumowanie / 143

6. Rozwój zboczy dolinnych w krajobrazie młodoglacjalnym (na przykładzie Doliny Dolnej Wisły) / 145
6.1. Klasyfikacja zboczy Doliny Dolnej Wisły / 150
6.1.1. Zbocza późnoglacjalne z cechami peryglacjalnymi / 150
6.1.2. Zbocza odmłodzone z cechami peryglacjalnymi / 155
6.1.3. Zbocza odmłodzone bez cech peryglacjalnych / 158
6.1.4. Zbocza odmłodzone z systemami dolinek holoceńskich / 160
6.1.5. Zbocza wielokrawędziowe / 161
6.2. Podsumowanie / 164

7. Morfogeneza dolinek erozyjno-denudacyjnych / 167

8. Podsumowanie i wnioski / 177
Literatura / 187
Summary / 203

 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum