Nikola Topuzov, Ianka Mihaylova

Bułgaria e małka i hubaba

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4095-5
Publication year:
2018
Pages number:
196
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
210 x 297 mm
Series:
Bułgaria e małka no hubaba
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Nikola Topuzov, Ianka Mihaylova

Bułgaria e małka i hubaba

Kategoria produktu:

PRZEDMOWA DLA STUDENTÓW / ПРЕДГОВОР ЗА СТУДЕНТИТЕ / 9
ПРЕДГОВОР ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ / 11

ТЕМА 1. Божури и незабравки. Съвременни 11 – 16
български автори Изразяване на одобрение и неодобрение. Местоимения, числителни имена – преговор

ТЕМА 2. Съвременни български писатели 16 – 21
Изразяване на прикритост, на съгласие или несъгласие. Система на глаголните времена – преговор

ТЕМА 3. Разходка из Стария град. Разказ 22 – 25
по въображение Членуване – преговор. Двойни съгласни

ТЕМА 4. Разходка из Стария град – продължение 26– 29
Упътване за адрес и посоки. Двойни съгласни – продължение. Числителни имена, членуване – преговор

ТЕМА 5. Градовете на България 30 – 35
Посока на движение с глаголите идвам, дойда, ида; отивам, отида, ида и ходя. Двойни съгласни – продължение

ТЕМА 6. Градовете на България – продължение 36 – 40
Изразяване на предположение и учтивост. Условно наклонение

ТЕМА 7. Най-добрият град за живеене 41 – 45
Условно наклонение – продължение. Писане на главна буква

ТЕМА 8. Малките градчета на България 46– 50
Минало несвършено деятелно причастие. Непряка реч

ТЕМА 9. Приказки 51 – 55
Изразяване на силно учудване, изненада. Преизказване

ТЕМА 10. Легенди 56– 59
Изразяване на съмнение и резервираност. Преизказване – продължение

ТЕМА 11. Чувства и преживявания 60 – 64
Изразяване на убеденост или резервираност – продължение. Употреба на главни букви

ТЕМА 12. Чувства и преживявания – продължение 64 – 69
Изразяване на ярост, изненада, съжаление, възторг. Ограждаща запетайка

ТЕМА 13. Кино и театър 70 – 74
Харесване – нехаресване. Сегашно деятелно причастие.

ТЕМА 14. Кино и театър – продължение 74 – 78
Да-конструкции – словоред – повторение. Пунктуация

ТЕМА 15. Българска телевизия 79 – 83
Съвети и препоръки. Да или за да, кой или кого

ТЕМА 16. Българско радио 83 – 87
Аргументация. Никой, никого, никому, всекиму

ТЕМА 17. Животински свят 88 – 92
Изразяване на резервираност. Сложно съставно с подчинено определително изречение, пунктуация

ТЕМА 18. Животински свят – продължение 93 – 98
Членуване на несъгласувано определение 

ТЕМА 19. Растителен свят. Житни растения 99– 104
и зърнени храни Запетая в просто изречение пред съюзи

ТЕМА 20. Цветята 105 – 110
Подробен преразказ. Пунктуация при инверсия на частите на изречението

ТЕМА 21. Гората 111 – 115
Променливо я

ТЕМА 22. Празници 115 – 120
Синтактична синонимия (деятелни ≈ страдателни конструкции)

ТЕМА 23. Васил Левски 121 – 125
А или Ъ в краесловието. Запетайка

ТЕМА 24. Пощи 126 – 132
Членуване; употреба на времената – преговор

ТЕМА 25. Банки 132 – 136
Разговорни изрази с вървя

ТЕМА 26. Съд, полиция и престъпност 137 – 142
Разговорни изрази с работа. Говорещият – свидетел или несвидетел – преговор

TЕМА 27. Съд, полиция и престъпност – продължение 143 – 149
Разговорни изрази за пожелание, одобрение и похвала, предупреждение, успокоение, възхищение, съчувствие, подценяване

ТЕМА 28. Образованието в България 149 – 154
Изразяване на пренебрежение

ТЕМА 29. Кой как се облича 156 – 160
Изразяване на забрана и отказ

TЕМА 30. Пътуване 161 – 168
Разговорни изрази с нещо и нищо

БЕЛЕЖКИ 169 – 196

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum