Józef Poklewski

Studia z historii sztuki i kultury wileńskiej lat 1900–1945. Wybór tekstów

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Publication year:
2019
Pages number:
220
Nr wydania:
pierwsze
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (oprawa twarda):
978-83-231-4163-1
ISBN (oprawa miękka):
978-83-231-4283-6

32,00 zł

Józef Poklewski

Studia z historii sztuki i kultury wileńskiej lat 1900–1945. Wybór tekstów

Pod redakcją naukową Elżbiety Pileckiej, Alicji Saar-Kozłowskiej i Małgorzaty Wawrzak.

Książka Józefa Poklewskiego bez wątpienia spełnia wszelkie kryteria pracy naukowej. Jej wysokie walory merytoryczne wynikają z dogłębnej znajomości omawianych zagadnień, bogatego naukowego doświadczenia Autora – profesora historii sztuki. Dzieło przemawia erudycją i znakomitym warsztatem. Ugruntowane źródłową wiedzą fakty, skrupulatnie przedstawiane w toku pełnej polotu narracji, jak też obszerna, rzeczowa charakterystyka i wnikliwa analiza zjawisk czynią z książki Józefa Poklewskiego kompendium wiedzy znacząco wzbogacające stan badań nad życiem artystycznym i kulturalnym Wilna – ważnego komponentu polskiej kultury i sztuki II Rzeczypospolitej.

Słowo wstępne / 9
Ocalić od zapomnienia… / 11
Od Autora / 15


1. Wilno w uwarunkowaniach politycznych przełomu XIX i XX wieku / 17

2. Notatki o insygniach i dziejach Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919–1939 / 33

3. Kształcenie artystyczne na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w okresie międzywojennym / 53

4. Życie kulturalne i artystyczne w Wilnie w latach 1899–1919 / 77

5. Przyczynek do dziejów artystycznego Wilna w dwudziestoleciu międzywojennym / 139

6. Projekty pomnika Adama Mickiewicza w Wilnie w świetle ówczesnych opinii, krytyk i polemik prasowych / 185

7. Wileńskie wystawy artystyczne w dwudziestoleciu międzywojennym / 235

8. Szkoła wileńska i jej ocena przez międzywojenną krytykę artystyczną / 267

9. Historia sztuki w Wilnie / 291

10. Organizacje artystyczne i instytucje opieki nad sztuką w międzywojennym Wilnie / 319

11. Wileńsko-nowogródzki okręg konserwatorski / 341

12. Profesor Juliusz Kłos (1881–1933). Architekt – badacz – konserwator – pedagog / 387

Wykaz pierwodruków / 425
Bibliografia prac prof. Józefa Poklewskiego / 427

 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Józef Poklewski

    urodził się 21 kwietnia 1937 roku w Kowalewie na Wileńszczyźnie. Studia w dziedzinie historii sztuki ukończył w 1963 roku w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym samym roku został zatrudniony na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Jego praca doktorska została poświęcona sanktuarium maryjnemu w Świętej Lipce (1973), a habilitacyjna polskiemu życiu artystycznemu w międzywojennym Wilnie (1995). Jako wieloletni nauczyciel akademicki Józef Poklewski wykształcił wielu uczniów, był promotorem i recenzentem prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych, redaktorem wielu wydawnictw. Pełnił funkcje kierownika Zakładu Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej oraz dyrektora Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK, był przez wiele lat członkiem Senatu UMK, Prezesem Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków, Rady Naukowej Muzeum Narodowego w Gdańsku, Rady Naukowej Muzeum Okręgowego w Toruniu, Przewodniczącym Wydziału II Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Jego bogaty dorobek naukowy dotyczy głównie architektury nowożytnej oraz życia artystycznego na Wileńszczyźnie. Poczesne miejsce zajmują w nim prace poświęcone Świętej Lipce, Wydziałowi Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, warmińskim sanktuariom pielgrzymkowym czy też projektowi pomnika Adama Mickiewicza w Wilnie.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum