Michał Buszko, Dorota Krupa, Dominik Sadłakowski (red.)

Perspektywa. Współczesna bankowość i rynek finansowy. Tom 1

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4200-3
Publication year:
2019
Pages number:
162
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Perspektywa
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

24,00 zł

miękka

Michał Buszko, Dorota Krupa, Dominik Sadłakowski (red.)

Perspektywa. Współczesna bankowość i rynek finansowy. Tom 1

Kategoria produktu:

Oddajemy w ręce Czytelników kolejną monografię z cyklu „Perspektywa” poruszającą aktualne i ważne aspekty bankowości oraz rynków finansowych. […] Niewątpliwie zarówno bankowość, jak i szeroko rozumiany rynek finansowy to dziś obszary strategicznie ważne z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania gospodarki oraz jej rozwoju. Stabilne, bezpieczne i dobrze zarządzane banki oraz sprawnie działający rynek finansowy są podstawą zarówno pozyskiwania, jak i alokowania kapitału, a także budowania zaufania społeczeństwa do sfery finansowej. […] Z racji fundamentalnego znaczenia zarówno banków, jak i rynku finansowego dla gospodarki polskiej prowadzenie badań naukowych oraz pozyskiwanie wiedzy w wymienionych obszarach staje się kluczowe dla poznania prawidłowości ich funkcjonowania w coraz szybciej zmieniających się warunkach, zwłaszcza w erze powszechnej cyfryzacji i globalizacji. Badania naukowe w zakresie bankowości i rynków finansowych pozwalają na określenie potencjalnych zagrożeń działalności, identyfikację barier rozwoju, jak również czynników ryzyka, które mogą istotnie ograniczać efektywność, czy nawet zagrażać funkcjonowaniu całego systemu finansowego. […] W pracy, którą przekazujemy w ręce Czytelników, poruszono szereg zagadnień wpisujących się we wspomniany kontekst badań sektora bankowego oraz rynku finansowego. Autorzy skoncentrowali się między innymi na tematyce polskiego prawa bankowego i jego zmian w zakresie gwarancji depozytów. Opracowanie prezentuje również problematykę kryptowalut, stosowania technologii blockchain, a także rozwoju bankowości elektronicznej i mobilnej. Inne zagadnienia przedstawione w pracy obejmują kredytowanie konsumenckie, problem maksymalizowania zysku przez instytucje finansowe, rozwój podmiotów FinTech czy też rozwój rynku kapitałowego.

Wstęp  / 7

Łukasz Bartkowiak, Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji  / 9

Maciej Czarnecki, Izabela Pokraśniewicz, Nieodpowiedzialna działalność banków w Polsce – wybrane przypadki  / 25

Aleksandra Falba, FinTech i RegTech – tendencje rozwojowe współczesnego sektora finansowego  / 39

Dominik Jakubowski, Znajomość polskiego rynku akcji wśród studentów  / 53

Klaudia Józwik, Dominika Leśniewska, Emisja zielonych obligacji na przykładzie Polski  / 67

Dagmara Karolewska, Wybrane problemy funkcjonowania kryptowalut  / 81

Maciej Korytko, Możliwości oraz implementacja technologii blockchain  / 93

Weronika Kulawiec, System płatności mobilnych BLIK w opinii młodych osób w Polsce  / 105

Julia Kwiatkowska, Maksymalizowanie zysku przez instytucje finansowe za pomocą cross sellingu oraz up sellingu  / 119

Magdalena Paleczna, Nieodpowiedzialne kredytowanie na rynku kredytów konsumenckich w świetle badań potencjalnych kredytobiorców  / 133

Edyta Świtkiewicz, Kierunki rozwoju bankowości elektronicznej  / 149

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum