Tomasz Brzezicki, Jacek Wantoch-Rekowski (red.)

Aktualna problematyka ustrojowa samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sądowego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4152-5
Publication year:
2018
Pages number:
216
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

29,00 zł

miękka

Tomasz Brzezicki, Jacek Wantoch-Rekowski (red.)

Aktualna problematyka ustrojowa samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sądowego

Kategoria produktu:

Z uwagi na nieustanne zmiany uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, politycznych i społecznych istnieje konieczność ciągłej modyfikacji dotychczasowych rozwiązań normatywnych w zakresie problematyki dotyczącej samorządu terytorialnego. Ważną rolę w dostosowaniu norm prawnych do zmieniającej się rzeczywistości odgrywają sądy administracyjne. To właśnie orzecznictwo tych instytucji państwowych jest główną osią, wokół której skupiają się analizy wybranych zagadnień związanych z ustrojem samorządu terytorialnego.

Wstęp / 7

Beata Cieślak (UWr)
Konstytucyjna gwarancja samodzielności gminy w zakresie stanowienia lokalnego prawa podatkowego w świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego – wybrane zagadnienia / 9

Weronika Baran (UMK), Julita Tyczka (UMK)
Jawność działania organów gminy na tle regulacji w prawie polskim / 31

Marek Słupczewski (UMK)
Konsultacje z mieszkańcami gminy w świetle rozstrzygnięć nadzorczych i sądownictwa administracyjnego / 49

Jacek Wojciechowski (UMK)
Problem realizacji wymogu zebrania odpowiedniej liczby podpisów pod inicjatywą referendalną przez mieszkańców samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych / 69

Marek Słupczewski (UMK)
Urząd gminy – charakterystyka głównych założeń organizacyjnych / 91

Arkadiusz Jąkalski (UMK)
Rozpatrywanie skarg na działania organów samorządu terytorialnego przez komisję rewizyjną / 109

Martyna Wilmanowicz (UMK)
Młodzieżowa rada gminy i gminna rada seniorów z perspektywy sądownictwa administracyjnego oraz rozstrzygnięć nadzorczych / 133

Małgorzata Cilak (UMK)
Związki międzygminne jako forma realizacji zadań publicznych przez gminy w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych / 155

Magdalena Jankowska (UMK)
Porozumienie międzygminne – analiza instytucji w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych i poglądów doktryny / 177

Łukasz Maszewski (UMK)
Wybrane źródła trudności związanych z kwalifikowaniem aktów prawnych do kategorii aktów prawa miejscowego / 199

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum