• Home
  • Psychologia
  • Dylematy mózgu. Poznanie i emocje w procesach oceny moralnej

Szymon Gołota

Dylematy mózgu. Poznanie i emocje w procesach oceny moralnej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4237-9
Publication year:
2019
Pages number:
198
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Szymon Gołota

Dylematy mózgu. Poznanie i emocje w procesach oceny moralnej

Kategoria produktu:

Przestrzenie wiedzy zarezerwowane dotąd dla humanistów są współcześnie coraz odważniej eksplorowane przez przedstawicieli neuronauki. Do śmiałych przedsięwzięć tego typu należy odkrywanie procesów, jakie zachodzą w mózgu człowieka podczas odróżniania dobra od zła.

Monografia ks. dr. Szymona Gołoty, psychologa z Katedry Neuropsychologii Klinicznej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, podejmuje właśnie to zagadnienie. Autor pokazuje, jak bogata wiedza filozoficzna, biologiczna i psychologiczna na temat procesów oceniania moralnego kształtuje się w dwa odrębne nurty – racjonalistyczny i emotywistyczny. Ponadto podejmuje polemikę z modelem łączącym rozumowanie i emocje na zasadach konfliktu. Wreszcie proponuje własny, oparty na kooperacji, hipotetyczny model relacji pomiędzy procesami rozumowania i emocji w ocenie moralnej.

Książka nie tylko porządkuje wiedzę na temat procesów oceny moralnej, ale także wskazuje nowe możliwości i kierunki dalszych badań. Ostatecznie sugeruje  własne rozwiązanie problemu procesów poznania i emocji w ocenie moralnej. Proponuje, by procesy racjonalne i emocjonalne procesy oceny moralnej opisać w ramach kooperacyjnego modelu sądów moralnych.

Wstęp / 13

ROZDZIAŁ PIERWSZY. Przyjęta perspektywa teoretyczna / 17
Wprowadzenie / 17
1. Określenie problemu / 18
2. Kontekst filozoficzny / 22
2.1. „Dialog” filozofów i naukowców / 22
2.2. Przyjęte założenia naturalistyczne / 24
2.2.1. Naturalizm / 24
2.2.2. Granice wnioskowania naturalistycznego / 29
2.2.3. Natura człowieka / 30
2.2.4. Wyjątkowość człowieka / 32
3. Terminologia / 36
3.1. Moralność i etyka / 36
3.2. Ocena moralna / 39
3.3. Dylemat moralny / 41
Podsumowanie / 43

ROZDZIAŁ DRUGI. Biologiczne podstawy moralności / 45
Wprowadzenie / 45
1. Ewolucja moralności / 47
1.1. Ujęcie darwinowskie / 47
1.2. Ujęcie socjobiologiczne / 49
1.3. Współczesne kontrowersje wokół ewolucji moralności / 57
2. Neurobiologia moralności / 59
2.1. Problem wolnej woli / 59
2.2. Podstawy empatii / 62
2.3. Neuronalne korelaty moralności / 67
Podsumowanie / 71

ROZDZIAŁ TRZECI. Psychologiczne koncepcje procesów oceny moralnej / 73
Wprowadzenie / 73
1. Paradygmat racjonalistyczny / 76
1.1. Rozwój poznania moralnego według Piageta i Kohlberga / 78
1.2. Nurt neo-kohlbergowski – propozycja Jamesa Resta / 90
2. Paradygmat emotywistyczny / 95
2.1. Kwestionowanie podejścia racjonalistycznego w psychologii / 97
2.2. Przełom emotywistyczny Haidta / 103
2.3. Zmysł moralny według Hausera / 105
3. Emocje moralne / 107
Podsumowanie / 110

ROZDZIAŁ CZWARTY. Relacje pomiędzy poznaniem i emocjami w procesach oceny moralnej / 113
Wprowadzenie / 113
1. Konflikt pomiędzy poznaniem a emocjami w ocenie moralnej / 115
2. Wątpliwości wokół konfliktu pomiędzy poznaniem a emocjami – badanie własne / 127
2.1. Tło teoretyczne / 127
2.2. Pytanie badawcze i hipotezy / 130
2.3. Pomiar zmiennych / 131
2.3.1. Pomiar kontroli poznawczej w zakresie hamowania dominującej reakcji / 131
2.3.2. Pomiar kontroli poznawczej w zakresie przełączania pomiędzy równoległymi zadaniami / 132
2.3.3. Pomiar czasu oceny moralnej / 133
2.4. Procedura i organizacja badań / 136
2.5. Opis badanej grupy / 137
2.5.1. Miejsce i specyfika pracy / 137
2.5.2. Wiek / 138
2.5.3. Lata edukacji i poziom wykształcenia / 138
2.6. Metody analizy statystycznej / 139
2.7. Wyniki badań / 140
2.7.1. Czas oceny moralnej / 140
2.7.2. Sprawność kontroli poznawczej / 145
2.8. Weryfikacja korelacji pomiędzy kontrolą poznawczą a czasem oceny moralnej / 149
3. W kierunku Kooperacyjnego Modelu Oceny Moralnej – dyskusja badania własnego / 151
3.1. Omówienie wyników / 151
3.1.1. Pielęgniarki jako grupa osób badanych / 151
3.1.2. Czas oceny moralnej u pielęgniarek / 152
3.1.3. Sprawność kontroli poznawczej u pielęgniarek / 156
3.1.4. Czas oceny moralnej a sprawność hamowania dominującej reakcji / 157
3.1.5. Czas oceny moralnej a sprawność przełączania pomiędzy równoległymi zadaniami /158
3.2. Wnioski / 160
3.2.1. Zakwestionowanie relacji konfliktu / 160
3.2.2. Kooperacyjny Model Oceny Moralnej / 162
Podsumowanie / 164

Zakończenie / 167
Przypisy / 171
Bibliografia / 177

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum