Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa (red.)

Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 6: Pogranicza archiwistyki

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4300-0
Publication year:
2019
Pages number:
250
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Toruńskie konfrontacje archiwalne
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa (red.)

Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 6: Pogranicza archiwistyki

Kategoria produktu:

Historycznie archiwistyka splatała się z prawem, paleografią, dyplomatyką, historią, zarządzaniem dokumentacją, informatologią, antropologią kulturową. Czerpała z tych dyscyplin, ale też dyscypliny te czerpały z niej. Na pograniczach rodziły się najciekawsze idee. Wydaje się, że archiwistyka, wciąż zmieniająca się i wzbogacająca, dzięki permanentnemu otwarciu na inne dyscypliny zachowała swoją tożsamość i można ją uznać za zjawisko długiego trwania.

Teksty zamieszczone w tomie są zarówno pogłębionymi analizami poruszonych wątków, zaprzeczeniem postawionym tezom, wskazaniem na przeoczone, jak również przewidywaniem pograniczy, które dopiero się pojawią.

Waldemar Chorążyczewski, Wprowadzenie / 7

Wiesława Kwiatkowska, Pogranicza archiwistyki a jej istota / 11

Piotr Bewicz, Pogranicza archiwistyki, czyli gdzie? Dwa i pół eseju o archiwum / 17

Wojciech Piasek, Archiwistyka  jedna czy wiele dyscyplin naukowych? Uwagi z perspektywy „nowej archiwistyki” / 25

Aliaksandr Bialiauski, Deconstruction as a way to expand the boundaries of archival science / 33

Tatsiana Hiarnovich, Kryzys społeczno-kulturowy jako czynnik rozwoju prawa archiwalnego / 47

Wanda K. Roman, Kulturowe oblicza archiwistyki / 67

Agnieszka Rosa, Kamila Siuda, Analiza egodokumentalna pamiętników archiwistów jako przyczynek do poznania mentalności określonej grupy zawodowej / 85

Magdalena Wiśniewska-Drewniak, Terenowe badanie archiwów społecznych – refleksje z podróży po pograniczach / 101

Piotr Falkowski, Dokumentacja masowa a współczesny użytkownik archiwum / 119

Marcin Smoczyński, Amerykańskie i polskie początki zarządzania dokumentacją / 143

Anna Laszuk, Informatyczna dyplomatyka – wokół dokumentu elektronicznego / 153

Kamila Biernat, Wyzwania polskich archiwów państwowych w dobie cyfryzacji / 171

Katarzyna Pepłowska, Co o archiwach cyfrowych wiedzą studenci archiwistyki i zarządzania dokumentacją? / 183

Bartłomiej Konopa, Archiwa Internetu – nowy przedmiot zainteresowania archiwistyki? / 205

Adrian Trzoss, Wiktor Werner, Problemy i wyzwania związane z badaniem i archiwizacją aktywności instytucji publicznych w mediach społecznościowych / 215

Marcin Hlebionek, O opracowaniu materiałów sfragistycznych w archiwach państwowych / 229

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum