Michał Mokrzan

Klasa, kapitał i coaching w dobie późnego kapitalizmu. Perswazja neoliberalnego urządzania

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4280-5
Publication year:
2019
Pages number:
482
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Format:
148 x 210 mm
Series:
Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

twarda z obwolutą

Michał Mokrzan

Klasa, kapitał i coaching w dobie późnego kapitalizmu. Perswazja neoliberalnego urządzania

Kategoria produktu:

Przedmiotem podejmowanych w monografii analiz jest splot „klasy–kapitału–coachingu”, który jest rozpatrywany w kontekście procesu rozpowszechniania się w dobie późnego kapitalizmu idei przedsiębiorczości, odpowiedzialności indywidualnej oraz uekonomicznienia stosunków nieekonomicznych. Coaching – rozumiany jako materializacja neoliberalnych technologii urządzania – jest praktyką materialno-symboliczną zachęcającą członków wyższych klas średnich w Polsce do podejmowania prób rozwijania form kapitału emocjonalnego (samoświadomości, postaw przedsiębiorczości i odpowiedzialności, pewności siebie oraz poczucia własnej wartości, odporności psychicznej i umiejętności zarządzania emocjami) w celu radzenia sobie z wyzwaniami stawianymi przez kapitalizm. Członkowie wyższych klas średnich, biorący udział w prowadzonych przez autora badaniach etnograficznych, budują tożsamość klasową w procesie afektywnej pracy nad sobą, inicjowanej w coachingu, która wypływa z potrzeby zyskania i/lub poszerzenia wymienionych wyżej dyspozycji emocjonalno-kognitywnych. Coaching jest narzędziem zarówno tę potrzebę zaspokajającym, jak i ją produkującym. Jest on mechanizmem konstruującym neoliberalne podmioty wyższych klas średnich, wyposażającym je nie tylko w kapitał emocjonalny, lecz także kategorie, na podstawie których sami działają i myślą o sobie oraz otaczającym świecie. Książka dowodzi, że pracę coachingową odpowiedzialną za wytwarzanie neoliberalnych podmiotów wyższych klas średnich konstytuuje mechanizm retoryczny i polityczny, który dookreśla etykieta stanowiąca także drugi człon tytułu monografii: perswazja neoliberalnego urządzania.

Nagroda Komitetu Nauk Etnologicznych PAN im. Bronisława Malinowskiego (2021)

Podziękowania / 13
Wprowadzenie. W stronę antropologii neoliberalizmu / 15
Splot „klasy–kapitału–coachingu” / 15
Przedmiot polityki uwodzenia i wolność jako źródło cierpień / 21
Tezy, cele i źródła inspiracji / 26
Wieloaspektowość procesu badawczego / 32
Tytuł w pełnym brzmieniu i konstrukcja książki / 40

Rozdział 1. Kłopoty z klasą, kapitałem i urządzaniem: kontekst i teoretyczne ramy analizy / 47
Paralipsa, metonimia i efekt chiazmu: klasa w antropologii społeczno-kulturowej / 47
(Nie)rozpoznany potencjał: antropologia polska wobec problemu klasy / 54
Socjologia klas spod znaku Pierre’a Bourdieu: polski kontekst / 60
Kapitał emocjonalny: aktualizacja teorii kapitału / 64
Michel Foucault i studia nad urządzaniem / 72
Neoliberalne instytucje psyche / 77
Aplikacja ustaleń teoretycznych do kontekstu etnograficznego / 84

Rozdział 2. Neoliberalne technologie urządzania: analiza dyskursu eksperckiego / 95
Dyskurs ekspertów duszy jako przedmiot analizy / 95
Kierowanie kierowaniem: wręczanie wędki, podstawianie drabiny i pies pasterski / 98
Technologie siebie: praktyki samopoznania i troski o siebie / 102
Technologie przedsiębiorczości i uodpowiedzialniania / 110
Technologie poczucia własnej wartości i odporności psychicznej / 115
Dyspozytyw i epifania coachingu / 120
Ograniczenia analizy dyskursu eksperckiego / 124

Rozdział 3. Artykulacje doświadczenia i doświadczanie artykulacji: perspektywy oddolne / 127
Metafory z terenu / 127
Coś tu nie gra – układanie siebie – stabilizacja / 132
Zryta psychika – instalowanie nowego programu – specyficzna atmosfera / 138
Kryzys – przewinięcie – bardziej odpowiedzialny / 143
Plankton – zarządzanie sobą – samotna orka / 147
Masakra – wydeptywanie nowej ścieżki – pożądany poziom / 152
Czarne myśli – walka – wyprostowana / 157
Wylękniona – nauka poruszania się – panowanie / 162
Wybuchy – ukierunkowanie się – zupełnie inna / 166
Gonitwa – budowanie nowych fundamentów – bycie własnym przyjacielem / 172
Poczucie pewnego ciężaru – prowadzenie – dobre ogniwo / 177
Opuchlizna – zatrzymywanie się – kosmitka / 182
Prawa ręka szefowej – przecinanie pępowiny – mówienie „trudno” / 187
Konkluzje i kwestie problematyczne / 192

Rozdział 4. Retoryczne konstruowanie neoliberalnych podmiotów / 201
Miejsce styczności albo perswazja neoliberalnego urządzania / 201
Antropologia retoryczna / 205
Namowa do czynu i zmiany postawy, emocjonalna energia i eudajmonologia / 213
Lustrzana identyfikacja, wpływowe słuchanie oraz praktyka wyznania / 229
Dyspozytywne metafory / 242
Sugestywne pytania / 252
Grzeczność i perswazja eufemizmów / 257
Zachęcające obrazy / 263
Wewnętrzne głosy / 268
Pisanie i mówienie siebie / 273
Performans afirmacji / 278
Zamiast konkluzji: neoliberalny homo rhetoricus w działaniu / 282

Rozdział 5. Retoryka profesjonalizacji: strategie i praktyki tożsamościowe coachów / 287
Antropologia bliskiej współczesności / 287
Poetyki i polityki początku: woźnica, Hefajstos i Sokrates / 296
Taksonomie ludowe: profesjonaliści, czarownicy, sekciarze, utylitaryści / 306
Walki symboliczne: szarlatan jako figura ekskluzji / 314
Glejty, akredytacje i certyfikacje: figury retoryki kształcenia / 321
Dowód i metoda: argument z autorytetu nauki / 327
Narzędzia etycznego zobowiązania: substancja etyczna i sposoby ujarzmiania / 333
Perswazyjny wymiar technologii siebie i teleologia podmiotu moralnego / 348
Ironiczne podsumowanie i pytanie / 363

Rozdział 6. Ucieleśniona logika neoliberalizmu / 365
Autoetnografia analityczna / 365
Prowokatywna epifania: analiza doświadczenia progowego / 373
Kontrakt coachingowy: dyscyplina i pakt / 381
Neoliberalne cele i motywacja / 387
Sprzątanie kurzu: trop neoliberalnego urządzania / 389
Perswazja kalkulatora czasu / 394
Niekomfortowe wyznanie / 396

Zakończenie. W stronę neoliberalnej antropologii? / 399
Coaching wyższych klas średnich w Polsce / 399
Chiazm antropologii i neoliberalizmu / 406
Materiały etnograficzne wykorzystane w pracy / 415
Bibliografia / 419
Wykaz tekstów autora wykorzystanych w pracy / 447
Summary / 449
Indeks nazwisk / 455

 • Julian Strzałkowski

  [...] Na uwagę zasługuje aparat naukowy Mokrzana. W publikacji autor korzysta z czterystu dwudziestu jeden publikacji i czterdziestu sześciu nagrań w postaci godzinnych wywiadów oraz swobodnych wypowiedzi coachów i cochee oraz materiału autoetnograficznego (wypowiedzi własnych). Badacz dodaje jednak: „Ze względów na poufny charakter badań pojawiające się w książce imiona rozmówców (coachów i osób coachowanych), oprócz mojego własnego, zostały zmienione” (s. 36). Szacunek w czytelniku może budzić umiejętność autora do swobodnego przemieszczania się pomiędzy zebranym materiałem, tworzenia z różnych koncepcji spójnych, przydatnych do badań narzędzi oraz interesująca analiza słów probantów, które świadczą niewątpliwie o wielkości wykonanej przez niego pracy i kunszcie naukowym. [...]

  Fragment recenzji: Neoliberalne urządzanie opisującego samego siebie, http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=401&artykul=8065&kat=15.

 • Anna Malewska-Szałygin

  Książka jest antropologicznym spojrzeniem na procesy neoliberalnego zarządzania, na współczesne formy perswazji i techniki samorealizacji zwykle analizowane przez ekonomistów lub specjalistów od managementu. Przyjęcie perspektywy antropologicznej w tym zakresie okazuje się podejściem oryginalnym, nowatorskim i bardzo owocnym. Wnioski sformułowane przez autora stanowią antropologiczny głos w szerokiej debacie dotyczącej neoliberalnego kapitalizmu, znacząco ją wzbogacając. To ważny wkład w badanie współczesnych problemów ekonomiczno-społecznych. Fragment recenzji: "Lud", t. 105, 2021.

Write review

Write your own review

Captcha
 • Michał Mokrzan

  Antropolog społeczno-kulturowy, pracownik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor książki Tropy, figury, perswazje. Retoryka a poznanie w antropologii oraz kilkudziesięciu artykułów poświęconych procesom wytwarzania neoliberalnych form podmiotowości w dobie późnego kapitalizmu, zagadnieniom z zakresu teorii antropologicznej oraz analizom retoryki dyskursów eksperckich. Laureat konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Nauki. Członek interdyscyplinarnej grupy badawczej International Rhetoric Culture Project. W realizowanych aktualnie badaniach nad afektywnym wymiarem doświadczenia łączy koncepcje wypracowane w ramach antropologii retorycznej, studiów nad urządzaniem (studies in governmentality) oraz psychoanalizy lacanowskiej.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum